CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
amlformularz
9:00 - 9:30 Logowanie się uczestników na platformie
9:30 - 11:00 Podstawowe dane i najczęstsze problemy:
 • Podstawy prawne. Kilkukrotne zmiany przepisów w ciągu 2021 roku.
 • Zidentyfikowanie i klasyfikacja instytucji obowiązanych oraz podmiotów stosujących ustawę AML
 • Ogólna charakterystyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
 • Rozpoznawanie ryzyka prania pieniędzy na przykładach
 • Dokonywanie ocen ryzyka przy uwzględnieniu właściwych czynników
 • Sankcje za niestosowanie ustawy
11:00 - 11:15 Przerwa
11:15 - 13:00 Obowiązki związane z beneficjentami rzeczywistymi
 • Identyfikacja Klienta oraz Beneficjenta rzeczywistego, w tym ustalenie osób typu PEP
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
 • Zmiany zw. z CRBR od 31.10.2021r., w tym zgłaszanie rozbieżności
 • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
13:00 - 13:30 Przerwa
13:30 - 15:00 Pozostałe obowiązki wynikające z ustawy AML
 • Stosowanie procedur AML (procedura wewnętrzna, procedura grupowa, procedura anonimowego zgłaszania naruszeń)
 • Raportowanie do właściwych organów (GIIF, minister, prokurator)
 • Obowiązki szkoleniowe i dokumentacyjne
15:00 Sesja pytań i odpowiedzi. Zakończenie szkolenia

Joomlart