CBE Polska

Article Index
Start
Prelegenci
Program
Rejestracja
Fit for 55

Warunki uczestnictwa:
 1. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i obejmuje: uczestnictwo w wydarzeniu online, elektroniczne materiały
 2. Zgłoszenia należy dokonać poprzez mailową deklarację chęci udziału (zawierającą dodatkowo: dane kontaktowe oraz podmiot reprezentowany) wysłaną na adres:
 3. Organizatorzy zastrzegają, że:
  1. decyduje kolejność zgłoszeń,
  2. nie przyjmują zgłoszeń od osób prywatnych ( prosimy o kontakt ze skrzynek służbowych)
  3. zastrzega sobie również prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia
 4. Potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu zostaną wysłane na podany adres email w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania maila zgłoszeniowego
 5. Wraz z potwierdzeniem rejestracji, przed wydarzeniem uczestnik otrzyma instrukcje logowania oraz indywidualny kod dostępu.
 6. Materiały w wersji elektronicznej będą dostępne w trakcie trwania webinarium na platformie online.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu wydarzenia
 8. Kontakt w sprawie webinarium: CBE Polska tel. 228 277 123, mail


Joomlart