CBE Polska

Article Index
Start
Prelegenci
Program
Rejestracja
Fit for 55


09:30-10:00 Logowanie uczestników na platformie
10:00 Rozpoczęcie seminarium
10:00-10:30

Wprowadzenie do tematu: Fit for 55 – zasadnicze cele, kierunki zmian

  • Geneza pakietu „Fit for 55” – kontekst Europejskiego Zielonego Ładu
  • Pakiet „Fit for 55” w pespektywie europejskiej polityki klimatycznej
  • Cele projektowanych regulacji
  • Najważniejsze elementy pakietu „Fit for 55”
Prelegent:
Dr Sergiusz Urban, kieruje zespołem Prawa Ochrony Środowiska w Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr
10:30-11:00

Prelegent:
Adam Berman, European Policy Director, IETA - International Emissions Trading Association

11:00-11:30 Planowane zmiany w systemie EU ETS w ramach pakietu Fit for 55

Prelegent:
Robert Jeszke, Kierownik Zespołu Strategii, Analiz i Aukcji, Koordynator Projektu LIFE Climate CAKE PL. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy / Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
11:30-12:00 U progu (kolejnych) zmian, czyli odnawialne paliwa transportowe w świetle pakietu Fit for 55

Prelegent:
Adam Stępień, Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw
12:00-12:30 Konsekwencje dla branży biomasowej i Kryteria Zrównoważonego rozwoju dla biomasy stałej

Prelegent:
Adam Sarnaszek, Prezes Zarządu, BIOCONTROL/ Polska Rada Pelletu
12:30-13:00 Wpływ Fit for 55 na konkurencyjność i kondycję polskich firm w ETS-ie

Prelegent:
Mieczysław Cezary Olszewski, Country Manager (Dyrektor Krajowy), Redshaw Advisors

13:00-13:30

Graniczny podatek węglowy dla ochrony klimatu i przemysłów energochłonnych
  • Propozycje Komisji Europejskiej – co wiadomo na temat nowego podatku
  • Implikacje dla importu
Jak objęcie budynków mieszkalnych i transportu systemem EU ETS może wpłynąć na finanse gospodarstw domowych
  • Jak nowy system EU ETS może wpłynąć na budżety gospodarstw domowych w EU-27 i wybranych krajach wspólnoty – prezentacja wyników symulacji w 3 scenariuszach.
  • Jak zminimalizować negatywny wpływ Fit for 55 na mniej zamożne gospodarstwa domowe
  • Wnioski i rekomendacje dla polityk publicznych

Prelegent:

Adam Juszczak, Starszy analityk, Polski Instytut Ekonomiczny

13:30-13:40 Podsumowanie i zakończenie szkoleniaJoomlart