CBE Polska

Spis treści
Start
Poprzednie edycje
Prelegenci
Podmioty współpracujące, Sponsorzy
Patroni honorowi
Agenda
Lokalizacja
Rejestracja
sctf7 znak formularz


Szanowni Państwo,

Podobnie jak w latach poprzednich, chcielibyśmy zaprosić Państwa na jedno z naszych najważniejszych corocznych wydarzeń dotyczących tematyki Smart Grid / Smart Metering.
Zbliżająca się siódma edycja międzynarodowej konferencji "VII Smart Communications & Technology Forum" odbędzie się w dniu 8 czerwca 2017 roku w Warszawie. "Smart and Communication and Technology Forum" to coroczna impreza odbywająca się w Polsce, skupiająca się na tematyce inteligentnych sieci oraz inteligentnych systemów opimiarowania. Wydarzenie to stopniowo ewoluowało z lokalnych spotkań i konferencji koncentrujących się na rynku krajowym w Polsce - do rangi imprezy międzynarodowej, najprawdopodobniej największej poświęconej tematyce technologii "smart" w regionie.
Głównym celem Forum jest zaproszenie ekspertów z dziedziny inteligentnych sieci i inteligentnych technologii opomiarowania, a następnie umożliwienie im wymiany wiedzą i doświadczeń z różnych rynków energetycznych, jako że tematyka "inteligentnej" sieci energetycznej jest bardzo ważnym tematem dla większości rynków energetycznych na świecie. Każdego roku mamy zaszczyt gościć na wydarzeniu najważniejszych przedstawicieli rynków energetycznych w Europie i nie tylko, w tym ekspertów z dziedziny energii, gazu ziemnego, przedstawicieli sektora publicznego i administracji, zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim, naukowców, inżynierów, dostawców technologii, instytucji finansowych, przedstawicieli władz państwowych.
Tematyka "inteligentnej" sieci elektroenergetycznej, oraz "inteligentnych" systemów opomiarowania ma szczególne znaczenie dla naszego krajowego sektora energetycznego. Obecnie Polska jest w trakcie realizacji pierwszych komercyjnych projektów z zakresu "inteligentnego" opomiarowania sieci dystrybucji energii, gazu, wody, ciepła, jak również wprowadzania pewnych elementów struktury "inteligentnych" sieci, jak ostatnio ogłoszony program DSR (Demand Side Response) przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
W celu wdrożenia inteligentnych sieci kluczowe jest efektywne zintegrowanie wszystkich etapów procesu: produkcji, magazynowania, dystrybucji i zużycia energii. Między innymi dlatego ogólny proces realizacji koncepcji "Smart Grid" w Polsce odbywa się na różnych poziomach, w różnych etapach, z różnym stopniem powodzenia w procesie wdrażania.

Nadchodząca siódma edycja "Smart Communication and Technology Forum" będzie skupiać się przede wszystkim na dwóch kluczowych zagadnieniach:
 • Smart Grid - odnosząc się do kwestii skutecznego zarządzania rynkiem oraz systemem energetycznym, jego automatyzacji i nowych technologii, rozwiązań umożliwiających integrację sieci elektroenergetycznej z rozproszonymi źródłami energii.
 • Smart Metering - ta część sykusji skoncentruje się na technologii inteligentnych systemów pomiarowych dla sektorów: energetycznego, gazowego oraz gospodarki wodnej, jak również nowych rozwiązań dla potrzeb rynku i usług konsumpcyjnych.

Wśród zagadnień 7 edycji Forum znajdą się również:
 • przepisy i inwestycje na rzecz inteligentnego wdrażania i rozwoju
 • Smart Leaders - doświadczenia z projektów krajowych i międzynarodowych
 • wykorzystanie potencjału inteligentnej infrastruktury
 • rozwiązania łączenia inteligentnych systemów sieciowych oraz energii rozproszonej
 • zaangażowanie klienta / aktywizacja odbiorcy (Demand Side Response, dynamiczne taryfy, systemów prepaid, itp)
 • Internet rzeczy (IoT)
 • E-mobilność
 • infrastruktura krytyczna, cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych.

Chcielibyśmy zaprosić do udziału w konferencji:
 • przedstawicieli rynku: energetycznego, gazowego, ciepłowniczego, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, telekomunikacji, IT
 • podmioty z rynku energetycznego, w szczególności prowadzące działalność w charakterze
 • OSP/ OSD
 • przedsiębiorstwa obrotu energią
 • inwestorzy
 • dostawcy rozwiązań technologicznych
 • firmy inżynieryjne i doradcze
 • instytucje finansowe zainteresowane inwestowaniem w rozwiązania "smart"
 • środowiska naukowe i akademickie
 • administrację publiczną oraz samorządy

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Forum!
Zachęcamy do korzystania z naszej wiedzy i doświadczenia, oraz możliwości poznania nowych partnerów biznesowych.


Joomlart