CBE Polska

Spis treści
Start
Poprzednie edycje
Prelegenci
Podmioty współpracujące, Sponsorzy
Patroni honorowi
Agenda
Rejestracja
sctf7znak formularz


European Commission

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Energii
Dyrekcja Generalna ds. Energii jest jednym z 33 wydziałów w Komisji Europejskiej. Skupia się na tworzeniu i wdrażaniu polityki energetycznej Unii Europejskiej - bezpiecznej, zrównoważonej i konkurencyjnej energii dla Europy. Jest odpowiedzialna za opracowanie i wdrożenie europejskiej polityki energetycznej pod kierownictwem wiceprzewodniczącego Komisji ds Unii Energetycznej
Maroš Šefčoviča oraz Komisarza ds. Klimatu i Energii Miguela Ariasa Cañete.

Generalna Dyrekcja rozwija i wdraża innowacyjną politykę energetyczną mającą na celu:

 • utworzenia rynku energii zapewniającego obywatelom i przedsiębiorstwom z tanią energię, konkurencyjne ceny i zaawansowane technologicznie usługi energetyczne.
 • promowanie zrównoważonej produkcji energii, transportu i konsumpcji, zgodnie z celami UE 2020 oraz mając na względzie dekarbonizację rynków europejskich do 2050.
 • poprawę warunków dla bezpiecznego zaopatrzenia w energię w duchu solidarności między krajami UE, zapewniając wysoki poziom ochrony obywateli europejskich.

www.ec.europa.eu/energy

GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) swoim działaniem kontroluje i nadzoruje sprawy, które odnoszą się do gromadzenia i przetwarzania informacji o danych osobowych.
Instytucja ta jest uprawniona do:

 • kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • wydawania decyzji administracyjnych i rozpatrywania skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych,
 • zapewnienia wykonania przez zobowiązanych obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z wydanych decyzji, przez stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • prowadzenia rejestru zbiorów danych oraz rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji, a także udzielania informacji o zarejestrowanych zbiorach danych i zarejestrowanych administratorach bezpieczeństwa informacji,
 • opiniowania projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych,
 • inicjowania i podejmowania przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych,
 • uczestniczenia w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.

www.giodo.gov.pl

Enel nowe

Enel (wł. Ente Nazionale per l'Energia eLettrica) - największy włoski koncern energetyczny, stworzony w 1962 r. W 1999 r. po uwolnieniu sektora energetycznego we Włoszech, został sprywatyzowany. Na chwilę obecną koncern kontrolowany jest przez włoski rząd jako większościowego udziałowca (25,5%). Enel prowadzi działalność operacyjną w Europie, Ameryce Północnej oraz Ameryce Łacińskiej.


www.enel.it

fortum Fortum w swojej działalności operacyjnej koncentruje się na terenie krajów nordyckich, Rosji, Indiach oraz państw basenu Morza Bałtyckiego. Firma prowadzi swoją działalność w Polsce od 2003 roku. Obecnie jest właścicielem trzech elektrociepłowni zlokalizowanych w Częstochowie, Zabrzu i Bytomiu, a moce wytwórcze firmy wynoszą 186 MW energii elektrycznej oraz 958 MW ciepła. Strategia FORTUM w Polsce zakłada rozwój lokalnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, opartych o paliwa dostępne w regionie, w tym paliwa alternatywne. Firma posiada również ponad 800 km sieci ciepłowniczych, dostarczających ciepło do mieszkańców Częstochowy, Płocka i Wrocławia. Łącznie w całej Polsce ciepło FORTUM trafia do około 800 000 osób.
W 2016 roku FORTUM przejęło spółkę Grupa Duon S.A. i rozpoczęło działalność na polskim rynku detalicznej sprzedaży energii elektrycznej i gazu. Firma chce wykorzystać międzynarodowe doświadczenia w tym zakresie do budowy silnej pozycji w Polsce.

www.fortum.com

50hertz

50Hertz Transmission GmbH jest operatorem sieci przesyłowej w północnej i wschodniej części Niemiec. W ramach europejskiej sieci jest podłączony bezpośrednio do krajów sąsiednich, takich jak Polska, Czechy i Dania. 50Hertz koordynuje współdziałanie wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej w landach federalnych Berlina, Brandenburgii, Hamburgu, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Saksonii, Saksonii-Anhalt i Turyngii. 50Hertz jest odpowiedzialny za działanie, konserwację, planowanie i rozbudowę sieci przesyłowej energii w całej północnej i wschodniej części Niemiec. System który zarządza obejmuję obszar o powierzchni większej niż 109,360 km² i dostarcza energię do około 18 milionów ludzi.


www.50hertz.com

Tauron Dystrybucja Grupa TAURON to druga co do wielkości zintegrowana grupa energetyczna w Polsce, która kontroluje pełen łańcuch wartości, począwszy od wydobycia węgla aż po sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych.
TAURON Dystrybucja S.A. to kluczowa spółka z Grupy TAURON. Zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych położonych w południowej Polsce.

www.tauron-dystrybucja.pl

energa operator Głównym zadaniem ENERGA-OPERATOR SA jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego jest dystrybucja energii elektrycznej do odbiorców zarządzaną przez siebie siecią energetyczną. Zgodnie z wymogami koncesji na działalność dystrybucyjną, ENERGA-OPERATOR odpowiada za rozwój, eksploatację i modernizację infrastruktury przesyłowej na terenie funkcjonowania, by przyłączonym do sieci odbiorcom dostarczać energię o prawidłowych parametrach jakościowych.

www.energa-operator.pl

EDF-logo Électricité de France S.A. (EDF) jest francuską spółką energetyczną, z siedzibą w Paryżu. EDF posiada zróżnicowane portfolio o łącznej pojemności 120+ GW, działając w Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. EDF jest jednym z największych producentów energii elektrycznej na świecie
 • energia nuklearna: 64.3%;
 • energia odnawialna: 12.3% (obejmuje 4.6% hydroelektrowni);
 • gaz: 8.6%;
 • węgiel: 14.5%;
 • inne: 0.3%
EDF specjalizuje się w produkcji energii elektrycznej, od inżynierii po dystrybucję. Działalność firmy obejmuje: wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej, projektowanie, budowę i demontaż elektrowni, handel energią. Jest aktywny w takich technologiach wytwarzania energii jak energia jądrowa, hydroenergia, energia morska, wiatru, słoneczna, biomasa, energia geotermalna i energia z paliw kopalnych.

www.edf.fr

elektrilevi

Elektrilevi OÜ to największy estoński Operator Systemu Dystrybucji. Dostarcza energię elektryczną na terenie całej Estonii oprócz regionu Lääne, Viimsi i Narva. Firma zarządza i konserwuje 61, 000 kilometrów sieci elektroenergetycznej, obsługując również ponad 23,000 stacji transformatorowych, dostarczając energię do ponad 497, 000 odbiorców na terenie całej Estonii.


www.elektrilevi.ee

polowiec Polowiec i Wspólnicy została utworzona przez radców prawnych Adama Polowca, Beatę Superson - Polowiec, Marcina Jamrozika oraz Marcina Rusinka w oparciu o istniejącą od 2003 r. Kancelarię Radcy Prawnego Adam Polowiec. Kancelaria świadczy pomoc prawną, poprzez kompleksową obsługę, szerokiemu kręgowi podmiotów - zarówno przedsiębiorcom, jak i podmiotom sektora publicznego oraz organizacjom non - profit. Ich działalność nie jest ograniczona geograficznie wyłącznie do terenu Krakowa i Małopolski, świadcząc pomoc prawną na terytorium całego kraju, jak również poza jego granicami. Obok siedziby w Krakowie kancelaria dysponuje również biurem w Gliwicach, konieczność otwarcia którego spowodowana była pozyskaniem licznych Klientów działających w regionach Górnego i Dolnego Śląska. Kancelaria Polowiec i Wspólnicy sp.j. jest Partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy, członkiem Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie oraz kooperantem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ramach prowadzonej działalności pro bono współpracuje między innymi z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych z siedzibą w Warszawie realizując wspólnie z Fundacją Program Centrum Pro Bono.

www.polowiec.pl

encs Europejskie Stowarzyszenie Cyber Bezpieczeństwa (ENCS) jest organizacją non-profit, która zrzesza instytucje europejskie zarządzające infrastrukturą krytyczną i ekspertów bezpieczeństwa, dla wdrożenia bezpiecznych europejskich krytycznych sieci energetycznych oraz infrastruktury. Założona w 2012 roku, ENCS wspiera badania oraz projekty określające i standaryzujące wymogi bezpieczeństwa oraz testowanie end-to-end.

www.encs.eu

innogyse Innogy SE Innogy SE jest uznaną europejską firmą energetyczną, z trzema obszarami działalności Energetyki Odnawialnej, Sieć i Infrastruktura, Rynek Detaliczny. Systemy dystrybucji stanowią podstawę działalności firmy. Sieci odgrywają kluczową rolę w integrowaniu energii ze źródeł odnawialnych, zależnych od warunków pogodowych (takich jak energia wiatrowa lub słoneczna) oraz produkcji zdecentralizowanych generatorów w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. 4/5 systemu dystrybucji Innogy to linie energetyczne i 1/5 to gazociągi, obecnie system obejmuje pięć krajów. Firma specjalizuje się w opracowywaniu tak zwanych "sieci inteligentnych", wydajnych i inteligentnych systemów monitorowania i kontroli. Innogy dostarcza energię do około 16 milionów klientów energetycznych i 7 milionów klientów gazowych w jedenastu krajach europejskich. Innogy jest obecnie jednym z największych dostawców energii i gazu w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Na czterech rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej firma zajmuje obecnie pozycję lidera w sektorze energetycznym i gazowym.

www.innogy.com

pimot Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) to instytut badawczy, nad którym nadzór sprawuje Ministerstwo Rozwoju. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie prac naukowo badawczych i prac rozwojowych w dziedzinie motoryzacji.
Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest:
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,
 • przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki,
 • wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych i przyrodniczych oraz biotechnologi

www.pimot.eu

veolia Veolia Energia Warszawa S.A. zarządza jedną z największych w Unii Europejskiej sieci ciepłowniczych, dostarczającą ciepło systemowe i ciepłą wodę do 80% budynków w Warszawie. Od października 2011 jest częścią międzynarodowej grupy Veolia. Inteligentna Sieć Ciepłownicza to kluczowa inwestycja firmy Veolia Energia Warszawa S.A., której celem jest wsparcie i udoskonalenie procesu zarządzania siecią ciepłowniczą w Warszawie. W ramach projektu największa w Unii Europejskiej sieć ciepłownicza wyposażona zostanie w nowoczesną infrastrukturę, pozwalającą na monitorowanie i zintegrowane zarządzanie poszczególnymi jej elementami na odległość. Zastosowane technologie pozwolą zdalnie kontrolować pracę trzech przepompowni, 79 komór ciepłowniczych oraz 2,5 tys. węzłów cieplnych. Modernizacja systemów zarządzania siecią ciepłowniczą pozwoli na ograniczenie strat ciepła przez przenikanie na przesyle oraz zmniejszy zużycie prądu przez przepompownie. Umożliwi też optymalizację zakupu energii cieplnej w źródłach. Inteligentna Sieć Ciepłownicza pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o co najmniej 14,5 tys. ton w skali roku..

www.energiadlawarszawy.pl

mza Przedmiotem działań Miejskich Zakładów Autobusowych Sp z o.o. jest:
 • Prowadzenie komunikacji zbiorowej na terenie miasta stołecznego Warszawy taborem autobusowym
 • Eksploatacja środków przewozowych komunikacji autobusowej, przy zachowaniu sprawnej i regularnej komunikacji zbiorowej oraz utrzymanie sprawności technicznej eksploatowanych autobusów
 • Prowadzenie działalności w zakresie zakupu, wymiany i naprawy taboru dla realizacji statutowego przedmiotu działania
 • Inicjowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów, urządzeń miejskiej komunikacji zbiorowej w ramach umocowania udzielonego przez Urząd m.st. Warszawy

www.mza.waw.plJoomlart