CBE Polska

Spis treści
Start
Nasze doświadczenie
Współpraca
Program
Prelegenci
Rejestracja
Klastry energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polscevpp2panorama
formularz

Andrzej Kazmierski ME Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii
Absolwent Politechniki Warszawskiej, z wykształcenia magister inżynier informatyk. Przed objęciem w marcu 2016 r. funkcji Dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii, pełnił różnorakie funkcje, m.in. projektanta systemów, managera projektów głównie w obszarze ICT, zarządzał również spółkami z obszaru IT oraz produkcji elektroniki medycznej. W latach 90-tych pracował na stanowiskach dyrektorskich w polskich i zagranicznych firmach z branży ICT. Po 2002 roku w TVP zarządzał technologią i zakupami. Od 2011 niezależny konsultant ds. zarządzania, pełnił też obowiązki interim managera, pracował m.in. dla grupy Spółek Banku Ochrony Środowiska.
Od lat zajmuje się tematyką sektorów regulowanych.
Mikolaj Jasiak Mikołaj Jasiak, Dyrekcja Generalna ds. Energii, Komisja Europejska
Mikołaj Jasiak jest urzędnikiem Komisji Europejskiej. Od 2015 roku pracuje w Dyrekcji Generalnej ds. Energii (DG ENER) Dyrektorat B "Rynki wewnętrzne". Mikołaj jest członkiem jednostki B.3 dedykowanej detalicznym rynkom energii elektrycznej i gazu, jednostki odpowiedzialnej za rozwój nowej gałęzi europejskich rynków energii elektrycznej - Pakietu Czystej Energii dla Wszystkich Europejczyków. Zajmuje się prawnymi aspektami projektu i jest zaangażowany w prace zespołu nadzorującego aspekt Smart Grids, zarządzając przede wszystkim kwestiami związanymi z prywatnością i ochroną danych. Przed pracą w Komisji Europejskiej był prawnikiem w wiodących kancelariach prawnych w Warszawie i polskich przedsiębiorstwach energetycznych. Mikołaj Jasiak jest absolwentem prawa i studiów magisterskich z zakresu stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, jest absolwentem LL.M w zakresie prawa europejskiego i ekonomii w Kolegium Europejskim w Brugii. Był również stypendystą stypendium Fulbright-Schuman na Uniwersytecie Pace w Nowym Jorku.
Paweł Kupczak, Wiceprezes Zarządu, PEC Geotermia Podhalańska S.A.
Marcin Skornog Marcin Skórnóg, Dyrektor ds. Wytwarzania Obrotu i Dystrybucji, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., Koordynator Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego
Od 17 lat związany z energetyką - głównie rozproszoną. Pracę w ZEW Niedzica zaczynał od działu dystrybucji energii, w którym zajmował się obsługą techniczno-rozliczeniową odbiorców zasilanych z lokalnej MEW Sromowce poprzez kabel 15 kV ułożony na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego. Absolwent Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki na Akadami Górniczo Hutniczej. Ukończył m.in. studia podyplomowe metody Statystyczne w Biznesie na Uniwersytecie Warszawskim, oraz studia podyplomowe typu MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W ZEW Niedzica S.A. odpowiedzialny za wytwarzanie i dystrybucję energii oraz rozwój Spółki - również w obszarze klastrów energii. Członek Komitetu Sterującego Klastra Energii Zielone Podhale. Współorganizator Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego - działa w nim jako przedstawiciel Koordynatora Klastra.
Dariusz Zych Dariusz Zych, Przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Polska Biomasa, członek Klastera Energii Kraina Jeziorki
Doradca DAK GPS przetwarzanie biomasy i badanie potencjału OZE, B+R. Członek zarządu Stowarzyszenia Producentów Polska Biomasa. Doradca Level s.c. badanie tendencji rynkowych. Założyciel i pełnomocnik klastra Energii Kraina Jeziorki, Członek założyciel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Sektora Energi, Broker innowacyjności, Absolwent SGGW w Warszawie – Wydział Leśny. Od 6 lat związany z energetyką odnawialną.
Radoslaw Zolnik Radosław Zolnik, Prezes, PEC Grajewo, członek Klaster Energetyczne Grajewo
mgr inż. Politechniki Białostockej Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska specjalność technologia i organizacja budowy (1993 r.) od. 15.02.1999 r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie, wyróżnienie w kategorii Człowiek roku w konkursie „Tytani Energii 2011” za działania w zakresie modernizacji systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Marek Szafirski, Wodociągi Słupsk, członek Słupskiego Klastera Bioenergetycznego
Jerker Delsing Prof. Jerker Delsing, Koordynator projektu Arrowhead, Katedra Informatyki, Inżynierii Elektrycznej i Kosmicznej, Politechnika Luleå, Szwecja
Uzyskał tytuł magistra w fizyce inżynieryjnej na Politechnice Lund w Szwecji w 1982. W 1988 roku uzyskał doktorat na kierunku pomiarów elektrycznych na uniwersytecie w Lund. W latach 1985 - 1988 pracował w Alfa-Laval - SattControl (obecnie ABB) przy rozwoju czujników i technologii pomiarowych. W 1994 r. uzyskał stopień docenta (Associate prof) z dziedziny techniki cieplnej i energetycznej. Na początku 1995 roku został profesorem zwyczajnym elektroniki przemysłowej na Politechnice Luleå, gdzie obecnie pracuje jako naukowy szef EISLAB, http://www.ltu.se/eislab. W latach 2004-2006 pełnił także funkcję dziekana wydziału inżynieryjnego na Politechnice Luleå.
Urszula Ciupak Urszula Ciupak, Starosta Zgorzelecki, Południowo-Zachodni Klaster Energii
Absolwentka WSP w Zielonej Górze i studiów podyplomowych Organizacja i zarządzanie placówką oświatową, Menadżer projektów edukacyjnych i społecznych. Skuteczna w pozyskiwaniu środków UE. Nauczyciel z 31 letnim stażem, wieloletni dyrektor szkół gminy Sulików. W roku 2014 otrzymała mandat radnej powiatu zgorzeleckiego. Od marca 2016 jest Starostą powiatu zgorzeleckiego, który jest koordynatorem południowo-zachodniego klastra energii.
Krzysztof Ligeza Krzysztof Ligęza, przedstawiciel, Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica
absolwent geologii i inżynierii środowiska na Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, studia podyplomowe dot. geotechniki w budownictwie i środowisku na Politechnice Krakowskiej, 19-letnie doświadczenie w pracy w samorządzie gminnych (wydz. Ochrony środowiska, budownictwa, zamówień publicznych i inwestycji). Obecnie na stanowisku główny specjalista ds inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej, Członek Rady Partnerów Klastra Energii Zielone Podhale, Koordynator Klastra Energii Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica. Wygłosił prelekcje na kilku konferencjach dotyczących tematyki Klastrów organizowanych w 2016 i 2017 r. organizowanych przez samorządy z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego jak również Ministerstwo Energii. Jest Ratownik Grupy Podhalańskiej GOPR, podróżnik, sportowiec (piłka nożna, narty itp).
Karel Derveaux Karel Derveaux, Członek Zarządu, Ecopower, Belgia
Karel Derveaux jest członkiem Zarządu Ecopower, dużej spółdzielni energetycznej z obszaru Antwerpii w Belgii. Jest również odpowiedzialny za rozwój projektów, oraz koordynację zespołu w Ecopower w dziedzinach energii z wiatru, PV oraz biomasy. Jest mentorem REScoop.eu, europejskiej federacji spółdzielni energii odnawialnej gdzie między innymi odpowiada za strategię REScoop w sprawie obywateli inwestujących w odnawialne źródła energii.
Joachim Bargiel, Wójt gminy Gierałtowice, Klaster Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice
Adrian Dalek  Adrian Dałek, Inżynier ds. projektów elektroenergetycznych, WAGO ELWAG
Mgr inż. Politechniki Warszawskiej Wydział Elektryczny Instytut Energetyki. Odpowiada za rozwój Rynku Energetyki WAGO ELWAG. Specjalista w zakresie inteligentnych rozwiązań dla sieci SN i nN dotyczących automatyzacji stacji SN/nN, Wirtualnych Elektrowni oraz Klastrów Energii.
Piotr Rzepka, Adiunkt Politechnika Śląska oraz Główny Konsultant PSE Innowacje
Zajmuje się zagadnieniami związanymi m.in. z modelowaniem stanów zakłóceniowych w SEE, działaniem automatyki elektroenergetycznej (w tym automatyki systemowej i zabezpieczeniowej) oraz określeniem wpływu źródeł rozproszonych na funkcjonowanie automatyki elektroenergetycznej.


Joomlart