CBE Polska

Spis treści
Start
Nasze doświadczenie
Galeria zdjęć
IV seminarium klastry energii rynek i technologia

Ministerstwo Energii: Drugi konkurs dla klastrów energii już niebawem


14 czerwca 2018 roku odbyło się IV seminarium "Klastry Energii: Rynek i Technologia" organizowane prze firmę CBE Polska. Zebrało grono ponad 150 uczestników z całej Polski, w tym: kilkadziesiąt klastrów energii, przedstawicieli samorządów oraz administracji publicznej, jak również firm rozwijających technologie dla tego sektora.

Począwszy od pierwszej edycji (2016 rok), seminarium odwiedziło ponad pół tysiąca gości. Jego głównym celem jest przegląd technologii i narzędzi umożliwiających klastrom energii zarządzanie infrastrukturą i zasobami. Seminarium stało się platformą wymiany wiedzy pomiędzy klastrami a firmami technologicznymi, które mogą przyczynić się do rozwoju innowacyjności oraz czy nowatorskich projektów.

Ministerstwo Energii o następnych krokach względem konkursu dla klastrów


Piotr Czopek, Naczelnik wydziału Energii rozproszonej w Departamencie Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii
poinformował, że Ministerstwo niebawem ogłosi drugi konkurs na Pilotażowy Klaster Energii. "Mogą się Państwo zacząć przygotowywać do składania wniosków." - powiedział. Poinformował również, że termin ich składania planowany jest do około połowy lipca. "Dokumentacja będzie bardzo podobna do pierwszego konkursu" - podkreślił.

W pierwszym konkursie, 33 ze 115 zgłoszonych pomysłów na klastry energii dostały 9 maja od Ministerstwa Energii Certyfikaty Pilotażowego Klastra Energii. 10 najlepszych Klastrów otrzymało Certyfikat z wyróżnieniem. Miano Lidera w Konkursie przypadło Klastrowi Energii Zbiornika Czorsztyńskiego, który otrzymał maksymalną ilość punktów na etapie oceny merytorycznej.

Koncepcja klastra energii pojawiła się w nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2016 r. Klaster z definicji to pewna platforma współpracy, umożliwiająca równoważenie lokalnego wytwarzania i konsumowania energii, na terenie - jak mówi ustawa o OZE - pięciu gmin albo jednego powiatu. Kluczowej jest dopasowanie lokalnej produkcji do miejscowego zapotrzebowania na energię, żeby niewielkie lokalne źródła uzupełniały się wzajemnie. Jednym z efektów takiego podejścia jest częściowe lokalne bilansowanie systemu energetycznego i to jest wartość dodana działania klastra energii.

Przygotowując się do kolejnego konkursu szczególną uwagę należy zwrócić na definicję klastra energii. Określa ona podmioty, które mogą wchodzić w skład klastra, tj: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze oraz jednostki samorządu terytorialnego. "W pierwszym konkursie na etapie oceny formalnej wniosków w pojawiły się podmioty z poza listy podmiotów ujętych w definicji. Uczulam, żeby zwracać na to uwagę podczas składania dokumentacji w drugim konkursie na Pilotażowy Klaster Energii." - podkreślił prelegent.

Trwają prace nad prawem dla energetyki rozproszonej


"Rozpoczynamy prace nad założeniami do regulowania obszaru energetyki rozproszonej. Zapewne będzie to regulacja ustawowa"
- mówi Piotr Czopek. Być może pierwsze efekty pojawią się pod koniec tego roku, lecz jest jeszcze za wcześnie by mówić o pewnym terminie. Póki co Czopek pozytywnie ocenia zmiany wprowadzane na poziomie ustawy o OZE, które zostały zatwierdzone przez Sejm w ubiegłym tygodniu. "Wiele zostało tam zrobione dla tych najmniejszych źródeł - biogazowni rolniczych czy hydroelektrowni, mamy FIT-y, FIP-y, które mam nadzieję, przyczynią się do tego, że energetyka rozproszona będzie się rozwijać" - komentował Czopek na seminarium.

Drugą prezentację przedstawiły Monika Bogdał oraz Nastazja Lisek z Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy. Przedstawiły rolę koordynatora w klastrze energii, który odpowiada między innymi za: negocjacje i zawieranie umów w imieniu członków klastra. Podkreślały że struktura organizacyjna klastra jest bardzo ważna. Jest podwaliną do sprawnego podejmowania decyzji, współpracy oraz realizowania zadań w klastrze. Prelegentki poddały uczestnikom pod rozwagę pomysł audytu organizacyjnego koordynatora, w celu usprawnienia działalności klastra.

Kolejną prezentację zaprezentował Robert Duszka, Dyrektor rozwoju biznesu w NMG SA. To firma specjalizująca się między innymi w tworzeniu tzw. wirtualnych elektrowni. Użycie odpowiedniej infrastruktury pomiarowej, prognozującej przyszłą produkcję oraz zużycie energii daje nowe możliwości. Dzięki niej, klastry mogą udzielać się między innymi na rynku mocy. Narzędzia NMG dają możliwości koordynacji profilu jednostek wytwórczych w celu optymalizacji wytwarzania, oraz określenie kierunku nowych inwestycji.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił możliwości pozyskiwania finansowania przez klastry. Grzegorz Tobolczyk, specjalista w departamencie energii i innowacji, przedstawił cztery sfery w funduszu środowiskowym POIiŚ, z którego mogą korzystać klastry energii, mianowicie:
  • Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii OZE wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej
  • Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
  • Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej na podstawie zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
  • Źródła wysokosprawnej kogeneracji
Prelegent podkreślał, że wsparcie pod kątem inwestycji w moce wytwórcze OZE ma formę pomocy zwrotnej (do 85% kosztów inwestycji). Można uzyskać natomiast, w zależności od wytycznych projektu, od 15 do nawet 50% premii inwestycyjnej (czyli częściowego umorzenia kapitału udzielonej pomocy). Wysokość premii inwestycyjnej zależy od wielkości osiągniętej dyspozycyjności pracy instalacji.

Ważnym elementem oferty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest program doradztwa energetycznego, o którego ofercie poinformował Tomasz Koprowiak z wojewódzkiego oddziału w Olsztynie. Ekspert ten jest "jednym z ojców" sukcesu gminy Kisielice, która stworzyła swoisty klaster energetyczny długo przed tym, jak ten pomysł został zaproponowany przez Ministerstwo Energii. Gmina Kisielice stała się samowystarczalna energetycznie już kilka lat temu. Tomasz Koprowiak poinformował, że program doradztwa energetycznego ma na celu wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych przyczyniających się do zmniejszenia emisyjności gospodarki, poprzez wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, oraz wsparciu gmin w przygotowaniu i wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej.

Istotnym elementem wydarzenia był panel dyskusyjny z zaangażowaniem przedstawicieli klastrów energii. Tematami poruszanymi w jego trakcie były m.in. magazynowanie energii i e-mobility, oraz możliwości zastosowania tych technologii w klastrach. Jan Grześkowiak z Centrum Rozwoju Komunalnego (koordynatora Ostrowskiego Klastra Energii) zaznaczył, że równoważenie energii w klastrach to jedno z największych wyzwań. Ostrów posiada dwa sposoby na rozwiązanie tego problemu. Po pierwsze, dzięki flocie 5 autobusów elektrycznych ( a do końca 2018 roku - 10 autobusów elektrycznych w mieście), Ostrowski Klaster może sam decydować kiedy będzie czerpał energię z sieci do ich ładowania. Większość dużych odbiorców w Ostrowie potrzebuję najwięcej energii rano, bądź w ciągu dnia, natomiast autobusy elektryczne ładowane są głównie w nocy. 10 autobusów elektrycznych ładowanych równocześnie czerpie z sieci 0,5 megawata. Drugim sposobem równoważenia sieci są biogazownie. Zbiorniki biogazu są naturalnymi zasobnikami energii. Silniki gazowe mogą być użyte w trybie "włącz-wyłącz", dzięki czemu skumulowana energia w zbiornikach będzie zużyta w zależności od aktualnej potrzeby. Tomasz Sodowski z Klastra Energii Brenergia dodał, że elektryczne autobusy przyczynią się do rozwiązania problemu niezwiązanego z zużyciem energii , a mianowicie do rozładowania korków w regionie. Klaster położony jest bowiem w turystycznym regionie. Albert Gryszczuk ze Zgorzeleckiego Klastra Energii poinformował, że klaster którego jest członkiem, z sukcesem wdraża flotę samochodów elektrycznych jako tzw "zasobników energii". Flota 5 samochodów elektrycznych jest tak skonfigurowana, że może pobierać oraz oddawać energią w zależności od aktualnego zapotrzebowania. W przyszłości razem z biogazowniami te dwa elementy będą ważnymi częściami układanki energetycznej w regionie, który posiada wiele instalacji OZE. Marcin Śliwa z NMG SA zaznaczył z kolei, że klaster powinien korzystać ze wszystkich dostępnych narzędzi, takich jak: sterowanie zasobnikami, DSR, czy IoT. Klastry energii powinny spojrzeć na problem równoważenia energii kompleksowo, a kładzenie zbytniego nacisku na same magazyny może stać się problemem.

W kolejnej części dnia odbyła się prezentacja Baerte de Brey. Na przykładzie holenderskiego operatora sieci dystrybucyjnej Stedin, prelegent pokazał jak można w praktyce używać systemów magazynowania energii oraz samochodów elektrycznych do zarządzania siecią elektroenergetyczną. Stedin, wraz z ElaadNL (swoją spółką córką), rozwijają elektromobilność w Hadze. Zainstalowano tam panele słoneczne na stadionie Ado Den Hague, których energia elektryczna jest wykorzystywana w nocy do ładowania samochodów elektrycznych. Ta kombinacja stała się możliwa dzięki zainstalowaniu na stadionie magazynu energii o pojemności 750 kW.

Kolejną "częścią układanki" i istotnym elementem działalności klastrów energii są systemy IT, które oferuje np. firma Asseco Poland. Przedstawiciel firmy - Sebastian Markowski przedstawił profil jej działalności. Podkreślał że blisko 60% rachunków za energię na krajowym rynku, generowanych jest w oparciu o autorskie systemy billingowe firmy. Asseco jest w stanie wesprzeć klastry energii pod kątem wszystkich potrzeb informatycznych.

Z kolej przedstawiciel firmy PSI Polska rozwinął temat tzw. "wirtualnych elektrowni". Adam Karaszewski oraz Wiktor Kabatc przekazali, że PSI posiada gotową ofertę wirtualnych elektrowni, które stają się zdecentralizowaną formą tradycyjnej elektrowni. Posiadając rozwiązanie PSI w klastrze, można zarządzać popytem oraz podażą energii elektrycznej w taki sposób, aby uzyskać synergię pomiędzy jej uczestnikami. Podsumowując - wirtualna elektrownia jest kluczem do efektywnego działania klastra energii.

Niniejsze podsumowanie zostało zredagowane w oparciu o wykłady trwające na seminarium, jak również artykuł autorstwa Marty Wierzbowskiej- Kujdy z Miesięcznika Teraz Środowisko.

Organizatorem Seminarium była firma CBE Polska.
Partnerem Generalnym była firma NMG S.A.
Partnerami strategicznymi wydarzenia były firmy: Asseco Poland oraz PSI Polska.
Partnerem Prawnym wydarzenia była Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy.
Jako Wystawcy na wydarzeniu zaprezentowały się: Solar Naturalna Energia (wyłączny dystrybutor biogazowni Biolectric w Polsce), Omega Innovations, Innsoft, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Renewables Grid Initiative.


Joomlart