CBE Polska

Spis treści
Start
Nasze doświadczenie
Współpraca
Program
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
Klastry energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polscevpp2panorama
formularzbroszuraEN

8:00 - 9:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa.
Powitanie uczestników przez organizatorów i Partnerów wydarzenia.
9:00 - 9:25 Prezentacja wprowadzająca - Lokalne społeczności energetyczne z perspektywy Komisji Europejskiej, w kontekście nowych zmian legislacyjnych na europejskim rynku energii po 2020 roku.
Projekt nowej dyrektywy w sprawie energii elektrycznej, stanowiącej część Pakietu na Rzecz Czystej Energii, zawiera szereg nowych przepisów dotyczących upodmiotowienia konsumentów. Jedną z najważniejszych nowych propozycji jest wprowadzenie nowej kategorii uczestników rynku - tzw. "Lokalnych społeczności energetycznych". Celem nowych przepisów jest uznanie istniejących już obywatelskich inicjatyw energetycznych, które rozpowszechniają się w Europie, oraz promowanie ich rozwoju w państwach członkowskich, w których jeszcze nie istnieją. Ponadto, Pakiet na Rzecz Czystej Energii zapewni takim społecznościom odpowiednie ramy regulacyjne, zagwarantuje im dostęp do rynków, oraz oczekuje się, że ułatwi im dostęp do finansowania i wykorzystania nowych technologii.

Prelegent:
Mikołaj Jasiak, Dyrekcja Generalna ds. Energii, Komisja Europejska
09:25 - 09:50 Koncepcja funkcjonowania i wsparcia klastrów energii w Polsce w opinii Ministerstwa Energii

Prelegent:
Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii
09:50 - 10:15 Wykład Partnera Generalnego
10:15 - 10:40 Case study: Belgia
Rozwój spółdzielni energetycznej Ecopower w Flandrii i sieci REScoop w Europie

Historia Ecopower w Belgii daje świetną perspektywę na kwestie rozwoju klastra energetycznego. Co więcej, Karel Derveaux poruszy temat najnowszej tendencji do współpracy, wspólnego rozwoju i wspólnej inwestycji pomiędzy spółdzielniami energetycznymi w Europie Zachodniej a władzami lokalnymi / podmiotami publicznymi. Te przykłady powinny być inspirujące dla przedstawicieli klastrów w Polsce, a Karel da konkretne przykłady takich projektów i współpracy, które istnieją w Belgii.

Prelegent:
Karel Derveaux, członek zarządu, Ecopower, Belgia
10:40 - 11:05 Wykład Partnera Strategicznego - WAGO ELWAG
Zdalne zarządzanie bezpośrednimi interakcjami oraz komunikacja między uczestnikami Klastra Energii z wykorzystaniem WAGO Cloud

W przyszłości energetyka będzie opierać się na rozproszonej i lokalnej generacji, wykorzystującej w pełni różne źródła energii. Jednym z pomysłów prowadzących do rozwoju energetyki obywatelskiej są tzw. klastry energii. Podstawowym wyzwaniem jest zbilansowanie potrzeb odbiorców i możliwości producentów energii elektrycznej. Najważniejszym aspektem dla tego bilansu jest dostęp do informacji pomiarowych, czyli wyposażenie odbiorców w takie systemy pomiarowe, które pozwolą w czasie rzeczywistym zbierać informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz gromadzić, zdalnie udostępniać i przesyłać te pomiary na obszarze klastra energetycznego.
WAGO Cloud to rozproszone pozyskiwanie danych i centralne zarządzanie nimi od poziomu obiektu aż do chmury, dostęp do aktualnych danych niezależnie od lokalizacji. Zdalne zarządzanie, sterowanie generacją oraz udostępnianie danych pomiarowych z rozproszonych źródeł OZE poprzez Cloud Data Control WAGO.

Prelegent:
Adrian Dałek, Inżynier ds. projektów elektroenergetycznych, WAGO ELWAG
11:05 - 11:35 Przerwa kawowa (Business Matchmaking)
11:30 - 12:00 Case study: Szwecja
Wielkoskalowy projekt "Arrowhead" z 78 partnerami i budżetem wynoszącym 68 mln euro

Celem projektu jest opracowanie rozwiązań technicznych związanych z automatyzacją współpracy pomiędzy poszczególnymi elementami działającymi w ramach kooperacji energetycznej tj. : wytwórcami energii, inteligentnymi budynkami, inteligentną infrastrukturą, infrastrukturą elektro-mobilną i wirtualnymi elektrowniami.

Prelegent:
Prof. Jerker Delsing, Koordynator projektu Arrowhead, Katedra Informatyki, Inżynierii Elektrycznej i Kosmicznej, Politechnika Luleå, Szwecja
12:00 - 12:25 Wykład Partnera Strategicznego
12:25 - 12:50 Case study: Klaster Energii Gierałtowice - analiza przypadku. Zagadnienia techniczne i funkcjonalne klastrów energii
Prezentacja obejmuje charakterystykę kompleksu działań podejmowanych w gminie w latach 2005-2017 w celu utworzenia najpierw tzw. minicentrów energetycznych a następnie klastra energii gminy górniczo-rolniczej wchodzącej w skład klastra powiatowego „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim”.

Prelegenci:
Joachim Bargiel, Wójt gminy Gierałtowice, Klaster Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice
Piotr Rzepka, Adiunkt Politechnika Śląska oraz Główny Konsultant PSE Innowacje
12:50 - 13:15 Wykład Partnera Prawnego - Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy:
Wyzwania dla energetyki rozproszonej – szanse i zagrożenia dla klastrów energii

Koncepcja klastrów jest ściśle wpisana w trend rozwijania energetyki rozproszonej. Dzięki decentralizacji wytwarzania energii elektrycznej system elektroenergetyczny ma stać się bardziej odporny na awarie i przeciążenia sieci, przy jednoczesnym zwiększeniu świadomości energetycznej i zaangażowania odbiorców w procesy energetyczne. Kolejne zmiany przepisów zmieniają zasady funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu, wyznaczają nowe wyzwania i możliwości rozwoju także dla klastrów energii. Podczas wystąpienia zostaną omówione najważniejsze trendy rozwojowe w kontekście praktycznych aspektów funkcjonowania klastrów energii, w tym kluczowe zagadnienia prawne związane z organizacją współpracy między członkami klastra energii i realizacją celów klastra.

Prelegentki:
Nastazja Lisek oraz Monika Bogdał, Radcy prawni, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy
13:15 - 13:45 Przerwa kawowa (Business Matchmaking)
13:45 - 14:45 Panel dyskusyjny
Nowe formy przedsiębiorczości energetycznej w Polsce oraz technologie umożliwiające efektywną kontrolę i zarządzanie OZE - otoczenie regulacyjne i biznesowe.


Moderator:
TBC

Uczestnicy panelu:
  • Paweł Kupczak, Wiceprezes, Geotermia Podhalańska, Klaster Energii Serce Podhala
  • Maciej Skórnóg, Dyrektor ds. Wytwarzania Obrotu i Dystrybucji, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., Koordynator Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego
  • Dariusz Zych, Stowarzyszenie Producentów Polska Biomasa, Klaster Energii Kraina Jeziorki
  • Mariusz Wieczorek, Wicestarosta Zgorzelecki, Południowo-Zachodni Klaster Energii
  • Krzysztof Ligęza, Klaster Energii Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica
  • Maciej Martyniuk, Koordynator Projektu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Robert Duszka, Dyrektor ds. Projektów Badawczych, NMG SA
14:45 - 15:10 Wykład Partnera Strategicznego
15:10 - 15:35 Case study: Słupski Klaster Bioenergetyczny
W ramach kooperacji Wodociągi Słupsk (które realizują program biorafinerii, opartej na energetycznym potencjale lokalnej oczyszczalni ścieków), chcą zintegrować wspomnianą oczyszczalnię ścieków, z obiektami Engie Energetyka Cieplna, Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i z zlokalizowanymi dużymi odbiorcami energii, jak np. park wodny, przemysł rybny, itp., jak również producentami energii z biogazu, wiatru i generacji rozproszonej.

Prelegent:
Marek Szafirski, Inżynier ds. systemów ciepłowniczych i instalacji sanitarnych, Wodociągi Słupsk
15:35 Zakończenie części merytorycznej seminarium
15:40 - 16:30 Lunch + spotkanie networkingowe (Business Matchmaking)


Joomlart