CBE Polska

Spis treści
Start
Nasze doświadczenie
Współpraca
Program
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
Klastry energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polscevpp2panorama
formularzbroszuraEN

Andrzej Kazmierski ME Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii
Absolwent Politechniki Warszawskiej, z wykształcenia magister inżynier informatyk. Przed objęciem w marcu 2016 r. funkcji Dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii, pełnił różnorakie funkcje, m.in. projektanta systemów, managera projektów głównie w obszarze ICT, zarządzał również spółkami z obszaru IT oraz produkcji elektroniki medycznej. W latach 90-tych pracował na stanowiskach dyrektorskich w polskich i zagranicznych firmach z branży ICT. Po 2002 roku w TVP zarządzał technologią i zakupami. Od 2011 niezależny konsultant ds. zarządzania, pełnił też obowiązki interim managera, pracował m.in. dla grupy Spółek Banku Ochrony Środowiska.
Od lat zajmuje się tematyką sektorów regulowanych.
Mikolaj Jasiak Mikołaj Jasiak, Dyrekcja Generalna ds. Energii, Komisja Europejska
Mikołaj Jasiak jest urzędnikiem Komisji Europejskiej. Od 2015 roku pracuje w Dyrekcji Generalnej ds. Energii (DG ENER) Dyrektorat B "Rynki wewnętrzne". Mikołaj jest członkiem jednostki B.3 dedykowanej detalicznym rynkom energii elektrycznej i gazu, jednostki odpowiedzialnej za rozwój nowej gałęzi europejskich rynków energii elektrycznej - Pakietu Czystej Energii dla Wszystkich Europejczyków. Zajmuje się prawnymi aspektami projektu i jest zaangażowany w prace zespołu nadzorującego aspekt Smart Grids, zarządzając przede wszystkim kwestiami związanymi z prywatnością i ochroną danych. Przed pracą w Komisji Europejskiej był prawnikiem w wiodących kancelariach prawnych w Warszawie i polskich przedsiębiorstwach energetycznych. Mikołaj Jasiak jest absolwentem prawa i studiów magisterskich z zakresu stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, jest absolwentem LL.M w zakresie prawa europejskiego i ekonomii w Kolegium Europejskim w Brugii. Był również stypendystą stypendium Fulbright-Schuman na Uniwersytecie Pace w Nowym Jorku.
Zbigniew Hanzelka Zbigniew Hanzelka, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Autor i współautor ponad 200 artykułów naukowych i technicznych oraz książek. Redaktor czasopism: Electrical Power Quality and Utilization. Obszar zainteresowań badawczych obejmuje jakość dostawy energii elektrycznej, w tym współpracę odnawialnych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym oraz zagadnienia związane z platformą technologiczną smart grids. Wykonawca wielu projektów badawczych oraz prac dla przemysłu. Członek komitetów naukowych międzynarodowych i narodowych konferencji, międzynarodowych i narodowych organizacji technicznych tj. IEC, UIE, CIGRE, PKN, komisji Kompatybilności Elektromagnetycznej oraz Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Były przewodniczący Polskiego Komitetu Naukowo-Technicznego SEP ds. Jakości energii elektrycznej.
Pawel Kupczak Paweł Kupczak, Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A., Klaster Energii Serce Podhala
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 2009-2015 koordynował szereg projektów unijnych. Aktualnie ekspert oceniający projekty zgłaszane do Programów Operacyjnych, członek Grupy Roboczej ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji. Od 2 lat Wiceprezes Zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A. Współtwórca Klastra Energii Serce Podhala.
Marcin Skornog Marcin Skórnóg, Dyrektor ds. Wytwarzania Obrotu i Dystrybucji, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., Koordynator Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego
Od 17 lat związany z energetyką - głównie rozproszoną. Pracę w ZEW Niedzica zaczynał od działu dystrybucji energii, w którym zajmował się obsługą techniczno-rozliczeniową odbiorców zasilanych z lokalnej MEW Sromowce poprzez kabel 15 kV ułożony na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego. Absolwent Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki na Akadami Górniczo Hutniczej. Ukończył m.in. studia podyplomowe metody Statystyczne w Biznesie na Uniwersytecie Warszawskim, oraz studia podyplomowe typu MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W ZEW Niedzica S.A. odpowiedzialny za wytwarzanie i dystrybucję energii oraz rozwój Spółki - również w obszarze klastrów energii. Członek Komitetu Sterującego Klastra Energii Zielone Podhale. Współorganizator Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego - działa w nim jako przedstawiciel Koordynatora Klastra.
Dariusz Zych Dariusz Zych, Przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Polska Biomasa, członek Klastera Energii Kraina Jeziorki
Doradca DAK GPS przetwarzanie biomasy i badanie potencjału OZE, B+R. Członek zarządu Stowarzyszenia Producentów Polska Biomasa. Doradca Level s.c. badanie tendencji rynkowych. Założyciel i pełnomocnik klastra Energii Kraina Jeziorki, Członek założyciel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Sektora Energi, Broker innowacyjności, Absolwent SGGW w Warszawie – Wydział Leśny. Od 6 lat związany z energetyką odnawialną.
Andrzej Wojtowicz Andrzej Wójtowicz, Prezes, Wodociągi Słupsk
Andrzej Wójtowicz urodził się w Słupsku, 10 listopada 1967 roku. Po ukończeniu studiów na kierunku melioracje i inżynieria środowiska na Akademii Rolniczej w Poznaniu w 1992 roku podjął pracę w Wodociągach Słupsk. Od maja 2009 roku pełni funkcję prezesa zarządu przechodząc wszystkie szczeble awansu wewnętrznego w Spółce. Był i jest przede wszystkim inżynierem, wykształconym i doświadczonym szczególnie w zakresie inżynierii procesowej z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Jest autorem ok. 50 publikacji zawodowych. Posiada status branżowego eksperta krajowego przyznany przez Izbę Gospodarczej Wodociągi, a także tytuł trenera zawodowego przyznanego przez Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji zawodowych Jako wykładowca i ekspert prezentuje tematykę z zakresu gospodarki komunalnej, energetycznej oraz zarządzania na znaczących konferencjach krajowych i międzynarodowych.
Jerker Delsing Prof. Jerker Delsing, Koordynator projektu Arrowhead, Katedra Informatyki, Inżynierii Elektrycznej i Kosmicznej, Politechnika Luleå, Szwecja
Uzyskał tytuł magistra w fizyce inżynieryjnej na Politechnice Lund w Szwecji w 1982. W 1988 roku uzyskał doktorat na kierunku pomiarów elektrycznych na uniwersytecie w Lund. W latach 1985 - 1988 pracował w Alfa-Laval - SattControl (obecnie ABB) przy rozwoju czujników i technologii pomiarowych. W 1994 r. uzyskał stopień docenta (Associate prof) z dziedziny techniki cieplnej i energetycznej. Na początku 1995 roku został profesorem zwyczajnym elektroniki przemysłowej na Politechnice Luleå, gdzie obecnie pracuje jako naukowy szef EISLAB, http://www.ltu.se/eislab. W latach 2004-2006 pełnił także funkcję dziekana wydziału inżynieryjnego na Politechnice Luleå.
Mariusz Wieczorek Mariusz Wieczorek, Wicestarosta Zgorzelecki, Południowo-Zachodni Klaster Energii
Do 2016 roku Przedsiębiorca zarządzający własną firmą, 28 - letnie doświadczenie w branży elektrycznej, instalacje i układy pomiarowe. Od 2014 roku Radny Powiatu Zgorzeleckiego. Od 2016 roku Członek Zarządu i Wicestarosta Powiatu Zgorzeleckiego. Koordynator Południowo - Zachodniego Klastra Energii, z ramienia powiatu zgorzeleckiego..
Krzysztof Ligeza Krzysztof Ligęza, przedstawiciel, Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica
absolwent geologii i inżynierii środowiska na Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, studia podyplomowe dot. geotechniki w budownictwie i środowisku na Politechnice Krakowskiej, 19-letnie doświadczenie w pracy w samorządzie gminnych (wydz. Ochrony środowiska, budownictwa, zamówień publicznych i inwestycji). Obecnie na stanowisku główny specjalista ds inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej, Członek Rady Partnerów Klastra Energii Zielone Podhale, Koordynator Klastra Energii Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica. Wygłosił prelekcje na kilku konferencjach dotyczących tematyki Klastrów organizowanych w 2016 i 2017 r. organizowanych przez samorządy z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego jak również Ministerstwo Energii. Jest Ratownik Grupy Podhalańskiej GOPR, podróżnik, sportowiec (piłka nożna, narty itp).
Karel Derveaux Karel Derveaux, Członek Zarządu, Ecopower, Belgia
Karel Derveaux jest członkiem Zarządu Ecopower, dużej spółdzielni energetycznej z obszaru Antwerpii w Belgii. Jest również odpowiedzialny za rozwój projektów, oraz koordynację zespołu w Ecopower w dziedzinach energii z wiatru, PV oraz biomasy. Jest mentorem REScoop.eu, europejskiej federacji spółdzielni energii odnawialnej gdzie między innymi odpowiada za strategię REScoop w sprawie obywateli inwestujących w odnawialne źródła energii.
Joachim Bargiel Joachim Bargiel, Wójt gminy Gierałtowice, Klaster Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice
Dr inż. Joachim Bargiel od 1971r. pracownik naukowy Politechniki Śląskiej, od 1983 roku adiunkt na Wydziale Elektrycznym. W latach 1998-2000 jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice, a od 2000 roku funkcję wójta tej gminy.
Adrian Dalek Adrian Dałek, Inżynier ds. projektów elektroenergetycznych, WAGO ELWAG
Mgr inż. Politechniki Warszawskiej Wydział Elektryczny Instytut Energetyki. Odpowiada za rozwój Rynku Energetyki WAGO ELWAG. Specjalista w zakresie inteligentnych rozwiązań dla sieci SN i nN dotyczących automatyzacji stacji SN/nN, Wirtualnych Elektrowni oraz Klastrów Energii.
Piotr Rzepka Piotr Rzepka, Adiunkt Politechnika Śląska oraz Główny Konsultant PSE Innowacje
Zajmuje się zagadnieniami związanymi m.in. z modelowaniem stanów zakłóceniowych w SEE, działaniem automatyki elektroenergetycznej (w tym automatyki systemowej i zabezpieczeniowej) oraz określeniem wpływu źródeł rozproszonych na funkcjonowanie automatyki elektroenergetycznej.
Maciej Martyniuk Maciej Martyniuk, Koordynator Projektu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, studiów podyplomowych w Katedrze Zarządzania w Gospodarce oraz MBA na University of Liverpool. Związany z energetyką zawodową od 2011 r. Początkowo jako Dyrektor ds. Zakupów, następnie Dyrektor Wydziału Zarządzania Majątkiem w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, członek i prezes Zarządu ENERGA Kogeneracja sp. z o.o. w Elblągu. Od 2017 r. koordynuje realizację projektu związanego z Programem Bloki 200+ w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Robert Duszka Robert Duszka, Dyrektor ds. Projektów Badawczych, NMG SA
Absolwent wydziału elektrycznego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. Od 2000 roku praca w firmach związanych z tematyką racjonalnego gospodarowania energochłonnością przedsiębiorstw przemysłowych i dystrybucyjnych w Polsce i za granicą. Doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu informatycznych systemów telemetrycznych wielkości pomiarowych  w projektach krajowych i zagranicznych. Ponadto wieloletnie doświadczenie w sprzedaży systemów informatycznych (AMR, ERP, CRM oraz bilingowych) na rynku polskim i europejskim. Od połowy roku 2008 związany z NMG.
Nastazja Lisek Nastazja Lisek, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy
Zajmuje się szeroko pojętym prawem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek. Ma bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, w tym m.in. z sektora energetycznego i publicznego. W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się m.in. tworzeniem i restrukturyzacją podmiotów gospodarczych i grup kapitałowych, transakcjami M&A, projektami inwestycyjnymi, doradztwem w zakresie ładu korporacyjnego, a także bieżącym doradztwem na rzecz przedsiębiorców i organizacji non-profit. Doradza m.in. w zakresie tworzenia struktur organizacyjnych dla współpracy w ramach klastrów energii i sporządza dokumentację prawną związaną z podejmowaniem inicjatyw klastrowych i działalnością koordynatora klastra.
Monika Bogdal Monika Bogdał, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy
Specjalizuje się w obsłudze sektora energetycznego. Doradza w bieżącej działalności sprzedawcom i dystrybutorom energii elektrycznej, ciepła i gazu. Przygotowuje kontrakty energetyczne, opiniuje kwestie związane z przyłączaniem do sieci, bilansowaniem zużycia odbiorców i usługami DSR, doradza przedsiębiorstwom energochłonnym. Zajmuje się projektami w zakresie energetyki rozproszonej – wspiera Klientów przy planowaniu i realizacji inwestycji OZE (w tym w klastrach) oraz rozwoju inteligentnego opomiarowania. Zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska (m.in. gospodarowaniem odpadami, w tym na cele energetyczne, kwalifikacją pozostałości procesów produkcyjnych, emisją substancji do środowiska).
Adam Golebiewski Mgr inż. Adam Gołębiewski, Główny Specjalista ds.. Technicznych, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
Absolwent Politechniki Gdańskiej. Pracuje w branży od 34 lat - przez 28 lat w wykonawstwie, od 6 lat jako Główny Specjalista ds. technicznych Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.


Joomlart