CBE Polska

Spis treści
Start
Nasze doświadczenie
Współpraca
Program
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
IV seminarium klastry energii rynek i technologiavpp3sala
formularzbroszuraEN

Tomasz Bendlewski Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwo, Asseco Poland
Absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Poznaniu (1990), stypendysta Unii Europejskiej FH Weihenstephan (1991-1992). W latach 1994 – 1999 ekspert i Kierownik Projektów realizowanych w ramach programów pomocowych Phare i USAID. Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w latach 1993 – 2005 członek zarządu i rad nadzorczych spółek prawa handlowego związanych z doradztwem gospodarczym, informatyką i branżą energetyczną. Od roku 2006 związany z grupą kapitałową Asseco, gdzie jest osobą zarządzającą sektorem energii i gazu. Współautor szeregu badań rynku energii, strategii rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, programów restrukturyzacyjnych oraz opracowań dotyczących rozwoju rynku energetycznego. Członek Komitetów Sterujących w kilku największych polskich projektach informatycznych realizowanych dla branży energetycznej. Współautor strategii rozwoju działalności Asseco na rynkach krajowych i zagranicznych, pełni nadzór nad rozwojem produktów Asseco oraz ich internacjonalizacją i globalizacją.
Piotr ordyna Piotr Ordyna, Doradca Zarządu ds. Regulacji, Tauron Dystrybucja
Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki na AGH w Krakowie. Ukończył róznież studia podyplomowe w zakresie zarządzania w przemyśle energetycznym na Uniwersytecie Łódzkim, finanse i zarządzanie na Krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym, oraz Inżynierię Elektryczną na rynkach Unii Europejskiej na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pracuje w TAURON Dystrybucja S.A. od 22 lat. W latach 2006 i 2007 był doradcą Prezesa Urzędu Regulacji Energii w zakresie współpracy Europejskiej. W latach 2009 - 2011 był przedstawicielem PKEE w organizacji EURELECTRIC. Obecnie jest członkiem PTPiREE, PKEE i SEP oraz pełni funkcję Doradcy Rady Nadzorczej w spółce TAURON Dystrybucja S.A.
Nastazja Lisek Nastazja Lisek, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy
Zajmuje się szeroko pojętym prawem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek. Ma bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, w tym m.in. z sektora energetycznego i publicznego. W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się m.in. tworzeniem i restrukturyzacją podmiotów gospodarczych i grup kapitałowych, transakcjami M&A, projektami inwestycyjnymi, doradztwem w zakresie ładu korporacyjnego, a także bieżącym doradztwem na rzecz przedsiębiorców i organizacji non-profit. Doradza m.in. w zakresie tworzenia struktur organizacyjnych dla współpracy w ramach klastrów energii i sporządza dokumentację prawną związaną z podejmowaniem inicjatyw klastrowych i działalnością koordynatora klastra.
Monika Bogdal Monika Bogdał, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy
Specjalizuje się w obsłudze sektora energetycznego. Doradza w bieżącej działalności sprzedawcom i dystrybutorom energii elektrycznej, ciepła i gazu. Przygotowuje kontrakty energetyczne, opiniuje kwestie związane z przyłączaniem do sieci, bilansowaniem zużycia odbiorców i usługami DSR, doradza przedsiębiorstwom energochłonnym. Zajmuje się projektami w zakresie energetyki rozproszonej – wspiera Klientów przy planowaniu i realizacji inwestycji OZE (w tym w klastrach) oraz rozwoju inteligentnego opomiarowania. Zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska (m.in. gospodarowaniem odpadami, w tym na cele energetyczne, kwalifikacją pozostałości procesów produkcyjnych, emisją substancji do środowiska).
 Marek Sikora Marek Sikora, ekspert niezależny
Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki oraz studiów podyplomowych "Rynki Energii Elektrycznej". Ekspert w branży energetycznej z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, które zdobywał w przedsiębiorstwach energetycznych oraz u Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Zawodowo zajmuje się energetyką rozproszoną, problemami bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz koncepcjami energetyki obywatelskiej, w tym koncepcji klastrów energii.
Autor i współautor opracowań, koncepcji, projektów dot. wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w budownictwie, w prowadzeniu działalności przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego– w tym koncepcji Smart City.
 Baerte de Brey Baerte de Brey, ekspert Stedin oraz członek zarządu w ElaadNL, Holandia
ElaadNL to centrum wiedzy i innowacji w dziedzinie (inteligentnej) infrastruktury ładowania i jest własnością holenderskich OSD - Stedin. Baerte odpowiedzialny jest za analizowanie długoterminowego wpływu mobilności elektrycznej na sieci elektroenergetyczne oraz pomaga budować uzasadnienie biznesowe związane z tymi zmianami. Obejmuje to badania vehicle2grids, użycie samochodów elektrycznych do magazynowania i badania zachowania klientów. W 2001 roku ukończył Uniwersytet w Lejdzie uzyskując dyplom prawnika, a w 2006 roku uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Nyenrode Business. Jako ekspert Komisji Europejskiej, zajmuje się również europejskimi programami dotyczącymi interoperacyjności samochodów elektrycznych i inteligentnego ładowania. Baerte jest również członkiem Rady Prowincji Utrecht.
Albert Gryszczuk Albert Gryszczuk
Właściciel Innovation AG, doświadczony menedżer, przedsiębiorca i wynalazca. Strategię biznesową opiera na realizacji pomysłów i projektów wysokiego ryzyka, zarówno w odniesieniu do aspektów biznesowych jak i technologicznych. Inwestor i anioł biznesu wspierający i realizujący projekty z różnych dziedzin na wczesnej fazie rozwoju.
Piotr Budzisz, przedstawiciel Klastra Energii Żywiecka Energia Przyszłości
Tomasz Sodowski Tomasz Sodowski, przedstawiciel Klastra Energii Brenergia
Absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Od 15 lat związany z branżą energetyczną głównie w zakresie operatorstwa w systemach elektroenergetycznych i obrotu mediami. Prowadzi działalność doradztwa w sektorze operatorów małych systemów elektroenergetycznych i energetyki rozproszonej. Obecnie przedstawiciel koordynatora Klastra Lokalnego Systemu Energetycznego Brenergia w Brennej. Kierownik zespołu LSE przy projekcie Kotarz Arena - Centrum Aktywnego Wypoczynku w Brennej.
Jan Grzeskowiak Jan Grześkowiak, Centrum Rozwoju Komunalnego, koordynator Ostrowskiego Klastra Energii
Jest absolwentem studiów dziennych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rok zakończenia : 1987, kierunek: technika rolnicza i leśna oraz odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami. ponadto Studia podyplomowe : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Akademia Fortum. W latach 1991 – 2003 pracował na stanowisku Prezesa Zarządu – Dyrektora kierował Ostrowskim Zakładem Ciepłowniczym SA, w latach 2004 – 2007 praca na menedżerskich stanowiskach w korporacji energetycznej FORTUM, w latach 2008 – 2015 pracował na menedżerskich stanowiskach w korporacji DALKIA/VEOLIA. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i samorządowych.
Jacek Bienkowski Jacek Bieńkowski, Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju, Tauron Ekoenergia, przedstawiciel Karkonoskiego Klastra Energii
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie organizacji, zarządzania i marketingu na Wydziale Informatyki i Zarządzania PWr. Od 26 lat związany z energetyką zawodową, doświadczenie w zakresie eksploatacji, inwestycji i rozwoju sieci elektroenergetycznych zdobywał w spółkach dystrybucyjnych EnergiaPro. W latach 2002-2006 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Koncernu Energetycznego EnergiaPro SA. Od 2007r. zatrudniony w TAURON Ekoenergia, Spółce należącej do Grupy TAURON odpowiedzialnej za obszar energetyki odnawialnej. Jako Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju odpowiada za realizację strategii Spółki, projekty inwestycyjne i badawczo-rozwojowe.
Jarosław Tokarczuk, Dyrektor Departamentu Rozwoju, Enea Operator
Tomasz Koprowiak Tomasz Koprowiak, Doradca Energetyczny, WFOŚiGW w Olsztynie
Urodził się 10 marca 1956 roku w Brusach. Jest magistrem filologii polskiej, w latach 1990-2014 był burmistrzem gminy i miasta Kisielice. W 1998 roku rozpoczął proces wdrażania na terenie gminy odnawialnych źródeł energii. Pierwsze efekty były widoczne w 2006 roku, kiedy wybudowano 27 turbin, po 1,5 MW każda. Dziś na terenie gminy Kisielice działają 52 turbiny, o łącznej mocy 94,5 MW. W latach 2005-2012 przeprowadził proces inwestycyjny, polegający na budowie kotłowni na słomę oraz sieci cieplnej wraz z węzłami, dzięki czemu 85 procent miasta korzysta z niskoemisyjnego ogrzewania. Z jego inicjatywy powstały pierwsze w gminie: biogazownia (o mocy 1 MW energii elektrycznej i energii cieplnej) oraz instalacja fotowoltaiczna (o mocy 99,4 kW, zasilająca kotłownię). W 2014 roku Komisja Europejska w Brukseli przyznała gminie Kisielice nagrodę główną w konkursie „MANAGERENERGY”, w ramach „Sustainable Energy Europe & ManagEnergy Awards, za projekt gminy samowystarczalnej energetycznie. W tym samym roku Koprowiak otrzymał tytuł „EKO – LIDER” Warmii i Mazur. Jako burmistrz aktywnie pracował w organizacjach ekologicznych, był wiceprzewodniczącym zarządu SGPEO. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika zarządu, pracuje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie, w zespole doradztwa energetycznego. Za swoją pracę został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, jak również Odznaką Honorową za Zasługi dla Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Maciej Martyniuk Maciej Martyniuk, Koordynator Projektu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, studiów podyplomowych w Katedrze Zarządzania w Gospodarce oraz MBA na University of Liverpool. Związany z energetyką zawodową od 2011 r. Początkowo jako Dyrektor ds. Zakupów, następnie Dyrektor Wydziału Zarządzania Majątkiem w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, członek i prezes Zarządu ENERGA Kogeneracja sp. z o.o. w Elblągu. Od 2017 r. koordynuje realizację projektu związanego z Programem Bloki 200+ w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.


Joomlart