CBE Polska

Spis treści
Start
Nasze doświadczenie
Współpraca
Program
Prelegenci
Rejestracja
Klastry energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polscevpp2panorama
formularz

wago WAGO ELWAG Sp. z o.o.
Jesteśmy producentem i dostawcą nowatorskich komponentów dla przemysłu, techniki procesowej i automatyki budynkowej, a nasze działania poparte są ponad 50-letnim doświadczeniem. Wchodzimy w skład Grupy WAGO, istniejącej od trzech pokoleń, działającej samodzielnie i niezależnie na rynku firmy rodzinnej wywodzącej się z Minden (Westfalia). Należymy do grona firm uznawanych za prekursorów i propagatorów innowacyjnych rozwiązań dla elektrotechniki i automatyki. W dziedzinie połączeń sprężynowych WAGO jest światowym liderem, ale również inne nasze rozwiązanie stały się w międzyczasie standardem przemysłowym. Stale stawiamy sobie nowe wyzwania, szukamy bodźców i wyznaczamy nowe wzorce. Dlatego nazwa WAGO jest synonimem jakości, bezpieczeństwa i nowoczesności. Cechy te odgrywają niebagatelną rolę w układach energetycznych i systemach pomiarowych, gdzie pewność zasilania i bezprzerwowa praca jest priorytetem. WAGO oferuje kompleksowe rozwiązania dla inteligentnych sieci elektroenergetycznych Smart Grids w zakresie automatyzacji sieci SN i nN oraz zarządzania i monitoringu instalacji OZE. Poprzez ciągłe udoskonalanie swoich produktów wspiera przemiany na rynku energetycznym, oferując rozwiązania dla Wirtualnych Elektrowni oraz Klastrów Energii. Jako firma innowacyjna staramy się podążać za nieustannymi zmianami na rynku i opracowywać nowe technologie, usprawniające obsługę urządzeń oraz ich bezpieczne użytkowanie. Przykładem produktu, który zrewolucjonizował technikę przyłączeniową w systemach rozliczeniowych energii może być listwa pomiarowa WAGO LPW.

www.wago.com

European Commission

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Energii
Dyrekcja Generalna ds. Energii jest jednym z 33 wydziałów w Komisji Europejskiej. Skupia się na tworzeniu i wdrażaniu polityki energetycznej Unii Europejskiej - bezpiecznej, zrównoważonej i konkurencyjnej energii dla Europy. Jest odpowiedzialna za opracowanie i wdrożenie europejskiej polityki energetycznej pod kierownictwem wiceprzewodniczącego Komisji ds Unii Energetycznej
Maroš Šefčoviča oraz Komisarza ds. Klimatu i Energii Miguela Ariasa Cañete.

Generalna Dyrekcja rozwija i wdraża innowacyjną politykę energetyczną mającą na celu:

 • utworzenia rynku energii zapewniającego obywatelom i przedsiębiorstwom z tanią energię, konkurencyjne ceny i zaawansowane technologicznie usługi energetyczne.
 • promowanie zrównoważonej produkcji energii, transportu i konsumpcji, zgodnie z celami UE 2020 oraz mając na względzie dekarbonizację rynków europejskich do 2050.
 • poprawę warunków dla bezpiecznego zaopatrzenia w energię w duchu solidarności między krajami UE, zapewniając wysoki poziom ochrony obywateli europejskich.

www.ec.europa.eu/energy

gieraltowice Położona w powiecie gliwickim gmina Gierałtowice jest założycielem klastera energii, w który zaangażowała się m.in. Jastrzębska Spółka Węglowa SA. Planowaną produkcję energii ze źródeł odnawialnych ma uzupełniać w tym przypadku kogeneracja z metanu odzyskiwanego z pobliskiej kopalni. W utworzenie "Klastra Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice" zaangażowane są również Instytut Projektów i Analiz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii oraz spółka Control Process jako koordynator klastra. W planach jest m.in. budowa elektrowni fotowoltaicznych, biogazowni, magazynów energii oraz infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych, ale również źródeł kogeneracyjnych bazujących na metanie odzyskiwanym z kopalń.

www.gieraltowice.pl

ecopower Ecopower to spółdzielnia energetyczna z Flandrii, Belgia. Powstała w 1991 r. Posiada 50 tysięcy członków, oraz kapitał w wysokości 5 milionów euro. Produkuje energię elektryczną z wiatru (35MW), PV (5,4MW), poprzez małe elektrownie wodne (100kW), oraz mikrokogenerację na olej roślinny. Wspiera również produkcję energii z wiatru w spółdzielniach energetycznych w Walonii. Jest jednym z wiodących członków Europejskiej Federacji Spółdzielni Energii Odnawialnej (REScoop.eu).

www.ecopower.be

arrowhead Program Arrowheadma za zadanie zwiększenie efektywności i elastyczności energetycznej w skali globalnej, za pomocą automatyzacji współpracy pięciu aspektów nowoczesnego systemu energetycznego. Aspekty te to wytwarzanie energii, inteligentne budynki, inteligentna infrastruktura, elektro-mobilność i wirtualny rynkek energii. Celem projektu Arrowhead jest rozwiązywanie technicznych i praktycznych wyzwań związanych z automatyzacją współpracy:
 • Zapewnienie ram technicznych dostosowanych do funkcji i osiągnięć,
 • Zaproponowanie rozwiązań integracji ze starszymi systemami,
 • Implementacja i ocena automatycznej współpracy dzięki rzeczywistym eksperymentom w dziedzinach: elektro-mobilności, inteligentnych budynków, infrastruktury oraz inteligentnych miast, produkcjiprzemysłowej, produkcji energii i wirtualnego rynku energii,
 • Ukazanie dostępnych innowacje dzięki nowym usługom,
 • Zaczątek do dalszej standaryzacji automatyzacji.

www.arrowhead.eu

zielone podhale

Geotermia Podhalanska
Klaster energii "Serce Podhalapowstał w maju 2017. Porozumienie tworzące wspólną inicjatywę Gminy Szaflary i PEC Geotermia Podhalańska S.A. zostało podpisane przez Rafała Szkaradzińskiego wójta gminy oraz Wojciecha Ignacoka prezesa zarządu. "Serce Podhala" działać będzie w ramach klastra energii "Zielone Podhale". Jego celami jest:
 • poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i pewności zasilania w energię elektryczną i energię cieplną,
 • wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych w postaci odnawialnych źródeł energii oraz innym działaniom proefektywnościowym,
 • poprawa lokalnego środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza,
 • integrowanie firm i instytucji w działaniach zmierzających do rozwoju gospodarczego regionu oraz realizacji wspólnych interesów Partnerów Klastra Energii,
 • podniesienie świadomości ekologicznej oraz wdrożenie i utrwalenie standardów produkcji energii z OZE, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju i wysokiej efektywności energetycznej, w tym promocja rozwiązań proekologicznych,
 • zwiększenie wykorzystania naturalnej energii geotermalnej poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej, a także montaż pomp ciepła,
 • rozwój sieci gazowej na terenie Polski - budowa nowych sieci gazowych bądź utworzenie alternatywnego zasilenia Gminy w paliwo gazowe tworząc tzw. sieci wyspowe,
 • realizacja programów ograniczania niskiej emisji - eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe oraz montaż solarów i paneli PV,
 • wzmocnienie wizerunku regionu Gminy Szaflary jako utrzymującej postawę proekologiczną, co za tym idzie - zwiększenie przemysłu turystycznego.

www.zielonepodhale.agh.edu.pl

zew niedzica Koordynatorem Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego jest Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. Członkami klastra są: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Gmina Czorsztyn, Gmina Łapsze Niżne, Gmina Nowy Targ. Ambicją organizacji jest stanie się jednym z wiodących w skali kraju Klastrów Energii. Region Zbiornika Czorsztyńskiego stanie się w przyszłości pełen innowacyjnych rozwiązań. Założeniami klastra jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% do 2020 roku, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w użyciu energii końcowej o 20% do 2020 roku, oraz zwiększenie efektywności wykorzystania energii. Ponadto na poziomie lokalnym klaster pragnie poprawić lokalne bezpieczeństwo energetyczne, zwiększyć efektywności wykorzystania energii przez lokalnych przedsiębiorców, integrować firmy i instytucje w działaniach zmierzających do rozwoju gospodarczego, podnosić świadomoś ekologiczną, oraz wzmacniać wizerunku Z. Czorsztyńskiego jako proekologicznego, tym samym zwiększyć przemysł turystyczny.

www.klaster1.com

Kraina Jeziorki Klaster Energii Kraina Jeziorki został założony 19 września 2017 przez Wojciecha Ołdakowskiego - Staroste Piaseczyńskiego, Arkadiusza Strzyżewskiego - Wicestarostę, Annę Bednarską - Pełnomocnika Burmistrza Gminy Piaseczno, Dariusza Zycha - przedstawiciela Stowarzyszenia Producentów Polska Biomasa, Bartłomieja Steczowicza - Teraz Energia Sp. z o.o. oraz Małgorzatę Mróz - IEN Energy Sp. z o.o.. Dzięki wspólnemu działaniu zakłada radykalną poprawę stanu środowiska w obszarze jakości powietrza i ograniczenia niskiej emisji, zrównoważenia zapotrzebowania na energię, wykorzystania potencjału lokalnych odnawialnych źródeł energii, wdrażania przedsięwzięć z zakresu elektromobilności i edukacji ekoenergetycznej. Inicjatywa pozwoli decydować o kierunkach rozwoju energetyki, inwestycjach oraz kosztach energii na obszarze działania Klastra.
grajewo Porozumienie o powstaniu Klastra Energii "Energetyczne Grajewo" zostało podpisane 7 września 2017 r przez Pana Dariusza Latarowskiego - Burmistrza Miasta Grajewo; Pana Radosława Zolnika - Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie; Pana Sławomira Przygodę Pełnomocnika PGNiK TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. we Wrocławiu; Pana Michała Umińskiego Wiceprezesa Zarządu ENERGOTECHNIKA Sp. z o.o. w Warszawie; Pana dr hab. inż. Romana Kaczyńskiego, prof. nzw. w PB - Prorektora ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej; Pana Zygmunta Kruszyńskiego Starostę Powiatu Grajewskie i Panią Alicję Rutkowską Wicestarostę Powiatu Grajewskiego; Pana Marka Wojciechowskiego Właściciela BOMAR Marek Wojciechowski i Wspólnicy Spółka Jawna w Grajewie; Pana Jerzego Brynkiewicza Członka Zarządu JUWA Sp. z o.o. w Białymstoku; Pana Mirosława Bałakiera Prezesa Zarządu BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie Starym; Pana Mirosława Mielczareka Prezesa Zarządu i Pana Tomasza Cebelińskiego Wiceprezesa Zarządu Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie; oraz Pana Tomasza Strózika Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie. Misją Klastra jest wzajemne wsparcie pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami administracji publicznej, jednostkami sfery badawczo-rozwojowej oraz instytucjami otoczenia biznesu oparte na współpracy w zakresie transferu wiedzy, wdrażaniu innowacyjnych, przyjaznych środowisku technologii oraz wzmocnieniu konkurencyjności Partnerów Klastra w zakresie szeroko rozumianej działalności związanej z branżą energetyczną, w tym również energetyką odnawialną. Głównym celem Klastra jest stworzenie samowystarczalnej energetycznie Gminy poprzez budowę i późniejszą rozbudowę wewnętrznych źródeł energii i wewnętrznej sieci dystrybucyjnej.

www.pecgrajewo.com.pl

slupski klaster bioenergetyczny Idea projektu Słupskiego Klastra Bioenergetycznego bazuje na połączeniu wspólnych interesów producentów, prosumentów i odbiorców energii, którzy w ramach lokalnej sieci ciepłowniczej i/lub elektroenergetycznej mogliby wykorzystać posiadane potencjały energetyczne. Na terenie pomiędzy oczyszczalnią ścieków "Wodociągów Słupsk", obiektami Engie Energetyka Cieplna oraz Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zlokalizowani są zarówno duzi odbiorcy energii, jak np. park wodny, przemysł rybny, itp., jak również producenci energii z biogazu, wiatru i generacji rozproszonej. Występuje też duża ilość energii odpadowej pochodzącej z instalacji chłodniczych i kogeneracji, którą można racjonalnie wykorzystać w ramach własnej lokalnej sieci dystrybucyjnej. Przy okazji można sprostać nowym wymaganiom dotyczącym efektywności energetycznej sektora przemysłowego i komunalnego.

www.wodociagi.slupsk.pl

Poludniowo-Zachodni Klaster Energii Porozumienie o ustanowieniu Południowo-Zachodniego Klastra Energii zostało zawarte przez przedstawicieli samorządów lokalnych powiatu zgorzeleckiego, dwóch spółek z Grupy PGE oraz dziesięciu lokalnych przedsiębiorstw i instytucji. Południowo-Zachodni Klaster Energii przyczyni się do poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zapewniając uzyskanie efektywności ekonomicznej oraz poprawiając stan środowiska, w tym jakość powietrza. Projekt uwzględnienia lokalną specyfikę i potrzeby aktywizowania rozwoju regionu poprzez wykorzystanie dostępnych lokalnie zasobów energetycznych, m.in. wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.
Koordynatorem oraz partnerem wiodącym Klastra Energii Wirtualna Zielona Elektrownie Ochotnica, powstałego w dniu 28.09.2017r. jest gmina Ochotnica Dolna. Ponadto, członkami klastra są mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne gminy oraz inne podmioty w gminie posiadający OZE. Organem doradczym jest Klaster Zielone Podhale oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. W pierwszym etapie projektu planowana jest m.in rozbudowa instalacji paneli słonecznych, budowa biogazowni przy oczyszczalni ścieków, objęcie monitorowaniem istniejących OZE, budowa stacji zasilania samochodów elektrycznych i organizacja bezpłatnego transportu gminnego opartego na samochodach elektrycznych. W kolejnych etapach system ulegnie powiększeniu poprzez dalszą rozbudowę OZE, dodanie zasobników energii, poszukiwanie innych źródeł mocy czy też poprawę infrastruktury.


Joomlart