CBE Polska

Article Index
Start
Prelegenci
Program
Rejestracja
vat2 formularz

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa na kolejną edycję specjalistycznego szkolenia w całości poświęconego aspektom księgowo-podatkowycm w branży energetycznej i ciepłowniczej. Szkolenie online: "Zmiany w VAT dla branży energetycznej i ciepłowniczej" , odbędzie sie 22 lipca 2021 roku.
Jego celem jest omówienie kluczowych zmian w zakresie podatku VAT oraz przedstawienie najnowszych interpretacji oraz orzecznictwa.

W ramach szkolenia omówione zostaną szczegółowo następujące kwestie:
JPK_VAT po pierwszych miesiącach raportowania
 • Stosowanie oznaczeń GTU i wątpliwości interpretacyjne
 • Stosowanie oznaczenia MPP i planowane zmiany w tym zakresie
 • Pozostałe oznaczenia i praktyczne problemy z ich zastosowaniem
 • Sposób wykazywania numeru VAT kontrahentów w JPK_VAT
 • JPK_VDEK a faktury dotyczące przeszłych okresów i faktury korygujące
 • Refakturowanie a raportowanie i oznaczenia w JPK_VAT
 • Faktury zaliczkowe a raportowanie i oznaczenia w JPK_VAT
 • Problemy związane ze sprzedażą ewidencjonowaną na kasach rejestrujących
 • Sankcje związane z JPK_VAT i inne skutki zmian w raportowaniu VAT
 • Planowane zmiany dotyczące JPK_VAT i przewidywany termin wejścia w życie
Pakiety SLIM VAT
 • Faktury korygujące
 • Kurs walutowy dla celów VAT – możliwości i warunki wyboru metody
 • Pozostałe uproszenia i zmiany wprowadzone pakietem SLIM VAT
 • Propozycje w ramach pakietu SLIM VAT 2
Bieżące problemy związane z przepisami wprowadzonymi na przełomie 2019/2020 r. i w późniejszym okresie, a także przepisami wprowadzanymi w związku ze zwalczaniem skutków COVID-19
Wiążące informacje stawkowe a interpretacje – praktyka i orzecznictwo
 • VAT a przeciwdziałanie COVID – wprowadzone rozwiązania i ich skutki
 • Zmiany dotyczące MPP i białej listy
Najistotniejsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądów administracyjnych i związana z nimi praktyka organów podatkowych
 • Ulga na złe długi – skutki wyroku TSUE i możliwości korekty
 • Neutralne rozliczenie WNT
 • Brak sankcji VAT w sytuacji nie wskazującej na oszustwo podatkowe
 • Kary umowne i rekompensaty a VAT
 • Moment wykonania usług – praktyka interpretacyjna po orzeczeniu TSUE
 • Bezpieczeństwo odliczenia VAT w transakcjach łańcuchowych w świetle orzeczeń TSUE i polskiej praktyki
 • Korekta faktur po wszczęciu kontroli a zasady neutralności VAT

Szkolenie skierowane jest do:
 • Kierowników działów podatków, księgowości, głównych księgowych przedsiębiorstw ciepłowniczych, komunalnych i z branży energetycznej
 • Właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów ekonomiczno – finansowych
 • Działy controliingu
 • Audytorów i business controllerów
 • Wszystkich osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczenia VAT w organizacji.

pojk1439 Sprawdź nasze doświadczenie!

Szkolenia z zakresu rozliczeń na potrzeby podatkowe/ akcyzowe/ celne realizujemy od czerwca 2012 roku. Do dnia dzisiejszego przeszkoliliśmy kilka tysięcy specjalistów. Więcej informacji o naszym doświadczeniu oraz szczegółowe relacje wraz ze zdjęciami, znajdziecie Państwo w zakładce "archiwum" na naszej stronie.


Joomlart