CBE Polska

Article Index
Start
Prelegenci
Program
Rejestracja
vat2formularz


9:30 - 10:00 Logowanie się uczestników na platformie
10:00 - 11:45 JPK_VAT po pierwszych miesiącach raportowania
Najważniejsze wyzwania, praktyczne problemy, interpretacje organów podatkowych, planowane zmiany
 • Stosowanie oznaczeń GTU i wątpliwości interpretacyjne
 • Stosowanie oznaczenia MPP i planowane zmiany w tym zakresie
 • Pozostałe oznaczenia i praktyczne problemy z ich zastosowaniem
 • Pojęcie podmiotów powiązanych dla potrzeb oznaczenia „TP”
 • Wątpliwości związane z oznaczeniem „FP”
 • Kiedy należy, a kiedy nie powinno się stosować oznaczenia „WEW”
 • Sposób wykazywania numeru VAT kontrahentów w JPK_VAT
 • JPK_VDEK a faktury dotyczące przeszłych okresów i faktury korygujące
 • Refakturowanie a raportowanie i oznaczenia w JPK_VAT
 • Faktury zaliczkowe a raportowanie i oznaczenia w JPK_VAT
 • Problemy związane ze sprzedażą ewidencjonowaną na kasach rejestrujących
 • Sankcje związane z JPK_VAT i inne skutki zmian w raportowaniu VAT
 • Planowane zmiany dotyczące JPK_VAT i przewidywany termin wejścia w życie

Prelegent:
Magdalena Chmielewska-Cholewa, Doradca Podatkowy, Partner w KDCP

11:45-12:00 Przerwa
12:00 - 12:30 Pakiety SLIM VAT
Rozwiązania korzystne dla podatników w pakiecie SLIM VAT, problemy związane z korektami, planowane zmiany

Faktury korygujące

 • ułatwienia po stronie dostawcy,
 • wątpliwości związane z dokumentowaniem warunków obniżenia ceny
 • wątpliwości dotyczące odliczenia i korekty VAT naliczonego
 • możliwość i warunki stosowania przepisów przejściowych
 • korekty zwiększające po stronie dostawcy i nabywcy, moment rozpoznania korekty
 • korekty w przypadku transakcji transgranicznych
Kurs walutowy dla celów VAT – możliwości i warunki wyboru metody
Pozostałe uproszenia i zmiany wprowadzone pakietem SLIM VAT
 • zaliczki na poczet eksportu
 • dłuższy czas na odliczenie VAT
 • limity prezentów o małej wartości

Propozycje w ramach pakietu SLIM VAT 2

 • uproszczenia dot. wystawiania faktur korygujących, duplikatów i faktur zbiorczych
 • elastyczność w korektach VAT naliczonego z faktur zakupowych raportowanych z opóźnieniem
 • neutralne rozliczenie VAT naliczonego z importu usług
 • korekty zmniejszające WNT
 • wybór opodatkowania VAT w sprzedaży nieruchomości bez oświadczenia
 • możliwość przenoszenia środków na rachunkach VAT między bankami
 • ulga na złe długi – 3-letni termin
Prelegent:
Magdalena Chmielewska-Cholewa, Doradca Podatkowy, Partner w KDCP

12:30- 13:30 Skutki pozostałych zmian wprowadzonych w ubiegłym roku
Bieżące problemy związane z przepisami wprowadzonymi na przełomie 2019/2020 r. i w późniejszym okresie, a także przepisami wprowadzanymi w związku ze zwalczaniem skutków COVID-19

Wiążące informacje stawkowe a interpretacje – praktyka i orzecznictwo
VAT a przeciwdziałanie COVID – wprowadzone rozwiązania i ich skutki
 • subwencje i dotacje a VAT
 • przepisy przejściowe, tymczasowe rozwiązania

Zmiany dotyczące MPP i białej listy

 • MPP a potrącenia
 • ułatwienia w stosowaniu przepisów dot. białej listy i zapłaty na rachunek spoza listy
 • umowy ramowe a MPP i biała lista
Prelegent:
Magdalena Chmielewska-Cholewa, Doradca Podatkowy, Partner w KDCP
13:30 - 14:10 Przerwa
14:10 - 15:30 Orzecznictwo w sprawach VAT
Najistotniejsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądów administracyjnych i związana z nimi praktyka organów podatkowych

Ulga na złe długi – skutki wyroku TSUE i możliwości korekty
Neutralne rozliczenie WNT
 • skutki orzeczenia TSUE i możliwości korekty
 • zastosowanie wyroku do podobnych rozliczeń – import usług

Brak sankcji VAT w sytuacji nie wskazującej na oszustwo podatkowe
Kary umowne i rekompensaty a VAT
Moment wykonania usług – praktyka interpretacyjna po orzeczeniu TSUE
Bezpieczeństwo odliczenia VAT w transakcjach łańcuchowych w świetle orzeczeń TSUE i polskiej praktyki
Korekta faktur po wszczęciu kontroli a zasady neutralności VAT

Prelegent:
Magdalena Chmielewska-Cholewa, Doradca Podatkowy, Partner w KDCP
15:45 Dodatkowe pytania, podsumowanie i zakończenie szkolenia.
Joomlart