CBE Polska

Spis treści
Start
Nasze doświadczenie
noze 7


Szanowni Państwo,

W maju 2015 roku weszła w życie nowa ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Część jej przepisów, (rozdział 4) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., niektóre artykuły od 1 października 2015 roku. Ustawa wprowadza szereg nowych obowiązków i wyzwań dla operatorów systemów dystrybucyjnych oraz spółek obrotu. W związku z powyższym w dniu 29 września 2015 roku odbyał się VII edycja warsztatów "Ustawa OZE - nowe obowiązki i uprawnienia dla spółek obrotu i OSD". W wydarzeniu brało grono kilkudziesięciu przedsiębiorców.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:
 • Zakres obowiązków OSD względem: mikroinstalacji oraz innych instalacji, biogazowni, zakres sprawozdawczości
 • Zadania i rola OSP w aukcyjnym systemie wsparcia
 • Zasady kalkulacji stawki opłaty OZE oraz płatnik opłaty OZE
 • Definicja "nielegalnego poboru" oraz "nielegalnego wprowadzania energii" i jej konsekwencje
 • Sankcje z tytułu wprowadzania energii do sieci bez umowy lub z obejściem przepisów prawa
 • Obowiązki potwierdzenia ilości energii wprowadzonej do sieci – w systemie świadectw pochodzenia, gwarancji pochodzenia i systemie aukcyjnym
 • Zasady współpracy z OREO
 • Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej fizycznej od podmiotów wytwarzających do 31.12.15 oraz FIT
 • Sprzedawca z urzędu a sprzedawca zobowiązany
 • Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej
 • Zakres obowiązków w odniesieniu do systemu kwotowego - świadectwa pochodzenia
 • Kiedy należy rozliczać się za odbiorcę przemysłowego?
 • Dom maklerski i Towarowy dom maklerski – w zakresie sprzedaży energii i rozliczenia obowiązku a odbiorca przemysłowy
 • Aukcje i energia elektryczna fizyczna a przedsiębiorstwo obrotu
 • Zakres uprawnienia do pokrycia salda ujemnego dla energii z aukcji
 • Gwarancja realizacji obowiązków OSE i przedsiębiorstw obrotu oraz rozwiązania okresu przejściowego
 • Realizacja obowiązków, kary pieniężne, sankcje i zasady ich wymierzania

DSC_5235_wmDSC_5236_wmDSC_5237_wmDSC_5239_wmDSC_5241_wmDSC_5245_wmDSC_5247_wmDSC_5248_wmDSC_5249_wmDSC_5254_wm
Joomlart