CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
Szkolenie Nowe obowiązki i Rozporządzenie ME ws. zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepłoformularzbroszura
Warunki uczestnictwa:
 1. Koszt udziału jednej osoby w wydarzeniu to:
  • 1290 zł + 23% VAT dla osób zgłoszonych do 29 grudnia 2017 roku
  • 1390 zł + 23% VAT dla osób zgłoszonych po 29 grudnia 2017 roku
 2. Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo w wydarzeniu, materiały, poczęstunek w trakcie wydarzenia typu: lunch, kawa, herbata, woda
 3. Organizator nie zapewnia noclegu
 4. Przesłanie do CBE Polska faksem lub pocztą elektroniczną wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy CBE Polska a Zgłaszającym
 5. Potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu zostaną wysłane wraz z fakturą proforma na podany adres email lub faksem w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego
 6. Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od daty przesłania formularza zgłoszeniowego ale nie później niż przed wydarzeniem.
 7. Warunkiem wstępu na wydarzenie jest dokonanie wpłaty przed wydarzeniem na konto: CBE Polska, Okopowa 47/33, 01-059 Warszawa; 41 1910 1048 2201 5808 1534 0001; Deutsche Bank Polska S.A.
 8. Po otrzymaniu kopii dowodu wpłaty, w ciągu 7 dni roboczych zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 9. Rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu należy przesłać listem poleconym na adres organizatora.
 10. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa.
 11. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 12. W przypadku odwołania zgłoszenia na 30 do 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 350 PLN + 23% VAT.
 13. Osoby, które uiściły opłatę za wydarzenie a odwołują uczestnictwo na 14 do 7 dni przed wydarzeniem otrzymają zwrot 50% opłaty.
 14. Osoby, które nie zapłaciły a odwołują uczestnictwo na 14 do 7 dni przed wydarzeniem są zobowiązane do wniesienia opłaty w wysokości 50% ceny uczestnictwa
 15. Na 7 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w wydarzeniu. Osoby, które nie odwołają swej rezerwacji, a nie wezmą udziału w wydarzeniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 16. CBE Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu wydarzenia
 17. Kontakt z organizatorem: CBE Polska, tel/fax. +48 22 82 77 123, mail:


Joomlart