CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
Szkolenie Nowe obowiązki i Rozporządzenie ME ws. zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepłoformularzbroszura


8:00 - 9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, PORANNA KAWA
9:00 – 11:00 Rozporządzenie taryfowe dla ciepła:
 • zasady kształtowania taryf na bazie kosztów,
 • zasady kształtowania taryf w sposób uproszczony,
 • omówienie zmian wniesionych przez rozporządzenie taryfowe dla ciepła,
 • ocena skutków stosowania nowego rozporządzenia taryfowego dla ciepła.
11:00 - 11:30 PRZERWA KAWOWA
11:30 - 13:00 Obowiązek przyłączania i zakupu ciepła z OZE:
 •  wsparcie dla ciepła z OZE,
 •  zasady zakupu ciepła z OZE,
 •  zasady przyłączania instalacji OZE do sieci
13:00 - 13:45 LUNCH
13:45 - 15:15 Badania i kontrole stanu zapasów paliw:
 • źródło i realizacja obowiązku,
 • obliczenie wielkości wymaganego zapasu,
 • badanie stanu zapasów, kontrola oraz kontrola in situ,
 • możliwość obniżenia wymaganego stanu zapasów paliw,
 • przewidziane i stosowane sankcje,
 • wyroki sądów.
15:15 - 15:45 Zmiany w ustawie – Prawo energetyczne dotyczące koncesjonariuszy:
 • wymagalność posiadania koncesji,
 • nowe warunki do spełnienia przez koncesjonariuszy,
 • nowe okoliczności uniemożliwiające posiadanie koncesji,
 • nowe obowiązki informacyjne,
 • konsekwencje braku spełnienia wymogów.
15:45 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA I ROZDANIE CERTYFIKATÓW UCZESTNICTWA

Joomlart