CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Współpraca
Patroni honorowi
Lokalizacja
Rejestracja
naw
formularzSzanowni Państwo,

Przepisy dotyczące akcyzy od wyrobów węglowych obowiązują od 1 stycznia 2012 roku. Od czasu ich wejścia w życie stanowiły niezmiennie duże wyzwanie dla przedsiębiorców. Niekonsekwentna i nieuwzględniająca realiów biznesowych praktyka organów podatkowych i Ministra Finansów jeszcze pogłębiała wątpliwości. Rozwiązania były więc powszechnie krytykowane przez uczestników rynku węgla jako zbyt zbiurokratyzowane i niespójne.

W związku z nieustająca falą krytyki, w lipcu 2013 roku tego roku Sejm znowelizował stosowną ustawę, która została podpisana przez Prezydenta w dniu 5 sierpnia 2013 roku. Nowe przepisy zmierzają do rozszerzenia zakresu czynności podejmowanych przez pośredniczący podmiot węglowy, uwzględniają nowy katalog zwolnień z podatku, zmieniają też definicję „pośredniczącego podmiotu węglowego” oraz wprowadzają instytucję „finalnego nabywcy węglowego” i nadają mu status podatnika podatku akcyzowego. Główną przesłanką zmiany ustawy jest bowiem usprawnienie i uproszczenie obecnego systemu opodatkowania wyrobów węglowych, jak również usunięcie barier biurokratycznych i wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców.

Nowelizacja wprowadza też zmiany dotyczące obowiązków w zakresie ewidencjonowania obrotu. W świetle nowych przepisów nieprowadzenie, prowadzenie nierzetelne lub wadliwe ewidencji nie będzie powodowało utraty zwolnienia z podatku, lecz będzie podlegało przepisom Kodeksu karnego skarbowego. Znowelizowana ustawa weszła w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, w piątek, 20 września 2013 r. Jest to ważny sygnał dla przedsiębiorców bowiem stosowania nowych przepisów przypada na czas trwającego już okresu rozliczeniowego. Dodatkowo w piątek weszły w życie również 4 istotne rozporządzenia:

 • Rozp.MF w/s norm dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych
 • Rozp. MF zmieniające rozporządzenie w/s maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków
 • Rozp. MF w/s dokumentu dostawy
 • Rozp. MF w/s warunków stosowania niektórych zwolnień z akcyzy

W związku z powyższym prezentujemy Państwu specjalistyczne warsztaty "Nowelizacja akcyzy na węgiel. Praktyka i rozliczanie w świetle nowego prawa", które odbędą się w dniu 7 listopada 2013 r. w Warszawie. Podczas spotkania zaproszeni Eksperci przedstawią rzetelną analizę prawną przepisów, koncentrującą się na kwestiach, które mogą wystąpić w praktyce, a także wyczerpująco omówią interpretacje wydane dotychczas przez organy podatkowe oraz wyroki sądów administracyjnych w sprawach budzących kontrowersje.

Będzie to już piąte organizowane przez nas spotkanie nawiązujące do obowiązków związanych prawidłowym gospodarowaniem i bilansowaniem wyrobów węglowych i paliw. Poprzednie wydarzenia: "Bilansowanie paliw i wyrobów węglowych", "Akcyza na węgiel" oraz "Kontraktowanie węgla. Realizacja i egzekwowanie umów" odbywały się zarówno w 2012 jak i 2013 roku. Objęte były Patronatami Honorowymi takich podmiotów jak Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. We współpracę przy organizacji szkoleń zaangażowane były również: Główny Instytut Górnictwa, Izba Celna w Warszawie, Kielcach oraz Łodzi, Urząd Celny w Kielcach i Słupsku, Międzynarodowe Kancelarie Prawne: DLA Piper, White & Case, Kancelaria Woźniak Kocur oraz Zespół doradczy PWC.

Dodatkowo, w związku ze zbliżającym się wejściem w życie nowych przepisów o akcyzie na gaz dnia 1 listopada 2013, udało nam się zorganizować już pierwsze spotkanie w tej tematyce. Do dyskusji zaprosiliśmy przedsiębiorców i celników: http://cbepolska.pl/pl/warsztaty-akcyza-na-gaz.html.


Celem jak najlepszego przygotowania do praktycznego stosowania znowelizowanych przepisów akcyzowych, w trakcie spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia :

 

 • modyfikowana konstrukcja opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych wraz z praktycznymi konsekwencjami wprowadzanych zmian, w tym m.in.:
 • podstawowe definicje ustawowe istotne w kontekście opodatkowania wyrobów węglowych
 • zmieniony katalog czynności opodatkowanych
 • zwolnienia z opodatkowania oraz warunki ich stosowania, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych oraz ewidencyjnych, w tym dotyczących: wystawiania dokumentów dostawy, prowadzenia ewidencji dla celów akcyzowych, nowych zasad rozliczania akcyzy od ubytków wyrobów węglowych
 • metodologia rozliczeń podatku akcyzowego w odniesieniu do przykładowych modelli transakcji wyrobami węglowymi
 • wybrane problemy praktyczne związane z obrotem wyrobami węglowymi na gruncie obowiązujących przepisów ustawy o podatku akcyzowym z przytoczeniem wybranych stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych


Warsztaty skierowane są do:

 • dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów prawnych, księgowych, handlowych i logistyki z przedsiębiorstw wydobywających, obracających lub wykorzystujących węgiel w procesach produkcyjnych tj.:
 • spółek węglowych
 • kopalni węgla i koksowni
 • elektrowni
 • elektrociepłowni
 • ciepłowni
 • podmiotów energochłonnych / przemysłowych odbiorców energii
 • podmiotów pośredniczących w obrocie węglem
 • biur rachunkowych i innych osób zainteresowanych akcyzą od wyrobów węglowych

Skorzystaj z naszego doświadczenia! Zobacz relację ze spotkania z udziałem ekspertów Izby Celnej w Katowicach.

BPW Dariusz Preficz BPW izba celna sluzba celna
BPW sala male


Joomlart