CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Współpraca
Poprzednie edycje
Lokalizacja
Rejestracja
VIII Forum Spalania Biomasy i OdpadówPełna salaformularz

Kalenborn Każdego dnia nasi klienci transportują miliony ton materiałów, w kruszywach wszystkich typów, korzystając ze wszystkich rodzajów środków transportu. Te sypkie materiały – od kamieni po materiały poddane recyklingowi – stwarzają poważne problemy związane z tarciem dla sprzętu i linii, które je dostarczają. Grupa Kalenborn specjalizuje się w wykonywaniu odpornych na ścieranie elementów tych instalacji, zwiększając ich niezawodności pod obciążeniem i gwarantując, że cała instalacja będzie sprawnie działać przez wiele lat. Jako zarządzana przez właściciela rodzinna firma o długiej tradycji wyznajemy wartości typowe dla średniej wielkości niemieckich przedsiębiorstw. Wierzymy w odpowiedzialność osobistą, zorientowanie na rozwiązania i ciągłe koncentrowanie się na potrzebach klientów oraz zapewnianie znakomitej obsługi.
enotec ENOTEC produkuje precyzyjne i trwałe analizatory. W celu zapewnienia wysokiego poziomu jakości, proces planowania, rozwoju i budowy jest w pełni przeprowadzany przez wyspecjalizowany personel w Niemczech.
ENOTEC, lider w zakresie analizy gazów spalinowych, wytwarza analizatory gazu do przetwarzania i CEMS, co pozwala zminimalizować zużycie energii, zmniejszyć emisję oraz osiągnąć optymalne kontrolę procesem.
Bez znaczenia, czy chodzi o analizę tlenu w małych i średniej wielkości piecach, analizę O2 i COe w dużych komorach spalania lub ciągłe pomiary gazów wysokotemperaturowych w otworach pieców w cementowniach, ENOTEC posiada odpowiednią wiedzę i produkt.
Analizatory gazowe z ochroną przeciwwybuchową stanowią specjalność ENOTEC. Produkujemy analizatory O2 z certyfikacją ATEX i analizatory O2/COe w strefach zagrożonych wybuchem gazu 1/2 i strefach zagrożonych wybuchem pyłu 21/22.
Produkty ENOTEC ustalają nieporównywalny standard na rynku światowym. Rygorystyczna kontrola jakości przez jaką przechodzą nasze analizatory i certyfikat wiodącej niemieckiej organizacji testującej zapewniają precyzję i najwyższy standard bezpieczeństwa.
ENOTEC produkuje również systemy analizatorów do pomiaru wilgotności, niezbędnego w produkcji płyt gipsowo-kartonowych czy optymalizacji innych procesów suszenia. Pomiary wilgotności są również przydatne w wielu innych dziedzinach, takich jak wykrywanie pęknięć lub wycieków w kotłach.
fortum Budowa elektrociepłowni w Zabrzu to największy dotychczasowy projekt Fortum w Polsce. Dzięki zastosowaniu wysokosprawnej technologii wytwarzania energii przy wykorzystaniu paliw odnawialnych pozytywnie wpływa na jakość powietrza w regionie Górnego Śląska i przyczynia się do realizacji założeń pakietu klimatycznego. Nowoczesny zakład zaopatruje w ciepło sieciowe blisko 70 tysięcy gospodarstw domowych w Zabrzu i Bytomiu i zapewni mieszkańcom bezpieczne i ekologiczne dostawy energii w perspektywie kolejnych dziesięcioleci.
Elektrociepłownia Fortum w Zabrzu produkuje ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu. Nowoczesny kocioł wielopaliwowy jest zasilany przede wszystkim węglem i paliwem alternatywnym (RDF – Refuse Derived Fuel) z możliwością spalania biomasy oraz miksu tych trzech paliw. Ilość wykorzystywanego RDF-u może sięgać do 50% całkowitego zużycia paliwa. Zakład zastąpił wyeksploatowane jednostki opalane węglem, zainstalowane obecnie w Zabrzu oraz Bytomiu i znacząco wpłynął na ograniczenie emisji CO2 i innych substancji w regionie. Eksperci Fortum szacują, że emisja pyłów spadnie ponad 11-krotnie, dwutlenku siarki ponad 7-krotnie, a tlenków azotu blisko trzykrotnie.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła około 870 milionów złotych. Łącznie w ramach budowy wykorzystano ponad 4 400 ton stali i 19 000 m3 betonu. Możliwości produkcyjne nowoczesnego zakładu wynoszą 225 megawatów mocy zainstalowanej w paliwie. Zakładana roczna produkcja ciepła wyniesie 730 GWh.
Wybudowano też połączenie między bytomską siecią ciepłowniczą a powstającą w Zabrzu nowoczesną elektrociepłownią. Aby ograniczyć ingerencję w otoczenie i środowisko naturalne, 10-kilometrowy rurociąg łączący Zabrze i Bytom poprowadzono pod ziemią, a część prac jest wykonywana innowacyjną metodą tak zwanego mikrotunellingu, która pozwala na bezwykopowe układanie rur.
PGE Rzeszow PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. PGE Energia Ciepła posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 7,3 GWt mocy elektrycznej 4,1 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 538 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych, polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.
tauron Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem własnym w wysokości ponad 18 miliardów złotych oraz zatrudniającym ponad 25 tysięcy pracowników. Holding dostarcza ponad 51,97 TWh energii elektrycznej rocznie do ponad 5,6 milionów Klientów, co sprawia, że jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Jest też drugim co do wielkości jej producentem i sprzedawcą oraz największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku. Zasoby energetycznego węgla kamiennego w kopalniach należących do TAURON stanowią aż 31 procent krajowych zasobów tego surowca. W ramach koncernu funkcjonują wszystkie elementy energetycznego łańcucha wartości – wydobycie węgla kamiennego, wytwarzanie oraz dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Oprócz energii elektrycznej spółki Grupy oferują klientom również gaz, ciepło sieciowe, ekogroszek i inne usługi, których katalog rośnie w związku z rozwijaniem nowych kierunków biznesowych. W Grupie TAURON stworzony został efektywny ekosystem tworzenia innowacji, którego centralnym punktem jest Strategiczna Agenda Badawcza. Jest to pierwszy w polskim sektorze energetycznym dokument, który w precyzyjny sposób opisuje kierunki rozwoju.
cewep CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) - Europejska Konfederacja Wytwórców Energii z Odpadów. Konfederacja reprezentuje około 400 instalacji produkujących energię z odpadów z 22 krajów, czyli 80% całego europejskiego rynku. W instalacjach tych poprzez produkcję energii termicznie przekształca się rocznie 54 mln ton odpadów z gospodarstw domowych i komunalnopodobnych, pozostałych po działaniach zapobiegających ich powstawaniu, po wtórnym wykorzystaniu i recyklingu.
oigr Zadaniem OIGR - Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu jest podejmowanie działań ukierunkowanych na stworzenie podstaw prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych dla funkcjonowania w Polsce efektywnego systemu odzysku i recyklingu odpadów. Chcemy przyczynić się do zwiększenia opłacalności działalności gospodarczej podlegającej na zbiórce i zagospodarowaniu odpadów - w tym komunalnych, stworzenie systemu finansowego zgodnego z zasadą "zanieczyszczający płaci" Wytyczony przez nas cel jest zgodny z założeniami polityki ekologicznej państwa, jak również Unii Europejskiej.

Nowe przepisy Unii kładą olbrzymi nacisk na recykling odpadów. Priorytet dla tej metody odzysku jeszcze bardziej będzie umocniony wraz z wprowadzeniem w życie stanowiska Komisji Europejskiej z grudnia 2005 zwanym "Społeczność Europy, społeczeństwem recyklingu". Zgodnie z nim oraz projektem nowelizacji ramowej dyrektywy odpadowej, każdy kraj członkowski ma minimalizować ilości składowanych odpadów, poddając je przede wszystkim recyklingowi. Efektem naszych działań będzie poprawa warunków funkcjonowania zrzeszonych w Izbie podmiotów, recykling to zmniejszenie zagrożenia dla środowiska powodowanego stale rosnącą ilością odpadów składowanych, które mogą być materiałem wsadowym dla naszych instalacji., ograniczy to eksploatacje zasobów surowców naturalnych zgodną z zasadą zrównoważonego rozwoju.
pimot PIMOT - Przemysłowy Instytut Motoryzacjito instytut badawczy, nad którym nadzór sprawuje Ministerstwo Rozwoju. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie prac naukowo badawczych i prac rozwojowych w dziedzinie motoryzacji. Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest:
  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,
  • przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki,
  • wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
w dziedzinie nauk technicznych i przyrodniczych oraz biotechnologii.
grupa ozarow Spółka, znana wcześniej pod nazwą Cementownia „Ożarów", działa na rynku materiałów budowlanych od 1978 roku, oferując szeroki asortyment cementów wysokiej jakości. Od roku 1995 należy do międzynarodowego koncernu CRH plc z siedzibą główną w Irlandii. Koncern ten znajduje się w czołówce największych producentów cementu i innych materiałów budowlanych na świecie.

W skład Grupy w Polsce wchodzi obecnie około 90 lokalizacji, produkujących materiały budowlane.

Dzisiaj, Cement Ożarów S.A.to nowoczesna firma z zakładami produkcyjnymi w Karsach i w Rejowcu oraz siedzibą statutową w Warszawie przy ul. Ks. I. Skorupki 5. Poprzez spółki wchodzące w skład Grupy kapitałowej, działa na rynku materiałów budowlanych w następujących sektorach produktowych:
  • cement hutniczy,
  • cement portlandzki (CEM I i CEM II),
  • beton i prefabrykaty,
  • wapno,
  • asfalt i kruszywa.
Produkty Grupy Ożarów S.A., znane pod marką handlową Cement Ożarów, łączącą bogaty asortyment dwóch cementowni w Ożarowie i w Rejowcu, są łatwo dostępne, dobre jakościowo i chętnie kupowane.

Wysoka jakość wyrobów oraz wysoki poziom obsługi Klienta, to cele jakie stawia sobie Spółka dla utrzymania wysokiej pozycji wśród producentów cementu.
zec dzierzoniow Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. rozpoczął działalność ciepłowniczą w roku 2012, kupując w ramach przetargu majątek ciepłowniczy miasta Dzierżoniów. Moc zainstalowana w Ciepłowni przy ul. Złotej 11 wynosi 34,8 MWt, natomiast moc zamówiona odbiorców ciepła w Dzierżoniowie kształtuje się obecnie na poziomie 28 MW, a kolejne obiekty usytuowane w obrębie sieci ciepłowniczej są sukcesywnie przyłączane do systemu. Ciepło przesyłane jest do odbiorców siecią cieplną, której łączna długość wynosi 17 km. W Dzierżoniowie obsługujemy 206 węzłów cieplnych. £ączna ilość odbiorców, którym zapewniamy dostawę ciepła wynosi 219. Działalność ciepłowniczą prowadzimy na podstawie wydanych przez Urząd Regulacji Energetyki koncesji na wytwarzanie i przesył ciepła, oraz zatwierdzonej taryfy dla ciepła. Daje to pewność technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego bezpieczeñstwa wytwarzania i sprzedaży ciepła.
MPEC Nowy Sacz MPEC Nowy Sącz jest operatorem systemu zwanego sieciowym, posiadającego dwa zasadnicze elementy: źródła oraz sieć cieplną. Ponad 93 % energii cieplnej produkowane jest w technologii węglowej, w 3 źródłach z lokalizacją w Nowym i Starym Sączu. Posiadamy proekologiczne gazowe i olejowe urządzenia grzewcze, a niektóre jednostki wspomagane są dodatkowo przez kolektory słoneczne. Prowadzimy systematyczną wymianę sieci cieplnej, liczącej obecnie prawie 50 km. Sieć wykonana jest w kilku technologiach. Połowę długości sieci stanowią rury preizolowane. Pozostałe to estakady na terenie przedsiębiorstwa i Moście 700-lecia oraz główne magistrale w technologii kanałowej. Systemy cieplne przesyłają energię w postaci ciepłej wody o parametrach 135/80 (wysokoparametrowe) i 95/70 (niskoparametrowe). Każdą końcówkę sieci wieńczy indywidualny bądź grupowy węzeł cieplny (odpowiednik lokalnej kotłowni), w którym dostarczona energia zostaje dostosowana parametrami do warunków pracy instalacji wewnętrznej w budynkach.
Wszystkie systemy posiadają stopniową lub płynną regulację jakościowo-ilościową. Klient decyduje o wielkości mocy zamówionej ciepła oraz o momentach jego włączeń i wyłączeń. Całość procesu kontrolowana jest i monitorowana komputerowo. Stale wykorzystywane nowości technologiczne pozwalają znacznie ograniczyć straty ciepła.
Port Czystej Energii ZTPO czyli Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, zwany też popularnie spalarnią, to nowoczesna instalacja umożliwiająca produkcję energii elektrycznej i ciepła z odpadów komunalnych. Innymi słowy jest to elektrociepłownia, w której stosowanym paliwem są odpady. Już w 2021 roku tego typu obiekt powstanie na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku i będzie funkcjonował pod nazwą Port Czystej Energii.
Planuje się, że w skali roku spalarnia przetworzy ok. 160 tys. ton odpadów pochodzących z ok. 40 pomorskich gmin. Port Czystej Energii był pierwszym, prekursorskim projektem spalarniowym w Polsce, który zakładał przetwarzanie wyłącznie tzw. resztkowej frakcji odpadów, inaczej frakcji energetycznej, zawierającej pozostałości po procesie sortowania. Dzięki temu maksymalizowany zostaje odzysk surowców wtórnych. Odpady energetyczne, np. zużyte pieluchy jednorazowe, siatki foliowe, zabrudzone kubeczki i butelki po produktach spożywczych czy papierki i folie po słodyczach dostarczają w procesie spalania prawie tyle samo energii, co węgiel brunatny. Dla porównania, inne nowoczesne spalarnie w Polsce, które powstały w Bydgoszczy, Białymstoku czy Krakowie, wykorzystują jako paliwo zmieszane odpady komunalne.
Joomlart