CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Współpraca
Rejestracja
Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania
formularz


Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału jednej osoby w wydarzeniu to:

399 zł + 23% VAT

 1. Opłata za udział obejmuje: uczestnictwo w wydarzeniu online, elektroniczne materiały
 2. Przesłanie do CBE Polska faksem lub pocztą elektroniczną wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy CBE Polska a Zgłaszającym
 3. Potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu zostaną wysłane wraz z fakturą proforma na podany adres email lub faksem w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 4. Materiały w wersji elektronicznej zostaną przekazane w przeddzień drogą mailową lub najpóźniej w dniu wydarzenia.
 5. Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od daty przesłania formularza zgłoszeniowego ale nie później niż przed wydarzeniem. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest dokonanie wpłaty przed wydarzeniem na konto: CBE Polska ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa; 41 1910 1048 2201 5808 1534 0001 Santander Bank Polska (dawniej Deutsche Bank Polska)
 6. Kopię dowodu wpłaty lub przelewu należy przesłać e-mailem lub faksem
 7. Po otrzymaniu kopii dowodu wpłaty, w ciągu 7 dni roboczych zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 8. Rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu należy przesłać listem poleconym na adres organizatora.
 9. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa.
 10. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 11. W przypadku odwołania zgłoszenia na 30 do 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 350 PLN + 23% VAT.
 12. Osoby, które uiściły opłatę za wydarzenie a odwołują uczestnictwo na 14 do 7 dni przed wydarzeniem otrzymają zwrot 50% opłaty.
 13. Osoby, które nie zapłaciły a odwołują uczestnictwo na 14 do 7 dni przed wydarzeniem są zobowiązane do wniesienia opłaty w wysokości 50% ceny uczestnictwa
 14. Na 7 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w wydarzeniu. Osoby, które nie odwołają swej rezerwacji, a nie wezmą udziału w wydarzeniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 15. Kontakt z organizatorem: CBE Polska tel./fax 228 277 123, mail
 16. CBE Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu wydarzenia


Joomlart