CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Współpraca
Lokalizacja
Rejestracja
Szkolenie Nowelizacja ustawy o OZE
formularzSzanowni Państwo,
6 marca 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) i niektórych innych ustaw. Ustawa została skierowana na komisję prawniczą która ustaliła, że projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 26 marca 2018 projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii został opublikowany na stronach Kancelarii Sejmu. To kolejny krok otwierający drogę do przyjęcia przez posłów i senatorów ustawy, co umożliwi wdrożenie poprawionych mechanizmów wsparcia dla producentów energii odnawialnej. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano na 10 i 11 kwietnia i właśnie wtedy może rozpocząć się pierwsze czytanie. Przyjęty projekt obejmuje nowelizację trzech ustaw: o odnawialnych źródłach energii, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz prawo budowlane (w przypadku dwóch ostatnich zmiany dotyczą zasad budowy i opodatkowania farm wiatrowych).

W związku z tym prezentujemy Państwu XII edycję szkolenia "Nowelizacja ustawy o OZE - nowe definicje, pomoc publiczna, aukcje", które odbędzie się 17 maja 2018 roku w Warszawie Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG ul.Kasprzaka 25.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:
 • Nowe definicje biomasy i instalacji OZE
  • biomasa i biopłyny
  • biowęgiel i toryfikat
  • drewno energetyczne i biomasa pochodzenia rolniczego
  • modernizacje
  • dedykowane instalacje OZE
  • hybrydowe instalacje OZE
  • małe i mikro instalacje OZE
  • spółdzielnie energetyczne
  • stała cena zakupu i toryfikatu
 • Zmiany w systemach wsparcia, pomocy publicznej oraz aukcjach
  • Pomoc publiczna:
   • oświadczenia składane przez wytwórców energii w instalacjach OZE
   • zasady obliczania uzyskanej pomocy
   • kumulacja pomocy publicznej
   • zasady obliczania ceny skorygowanej oraz obowiązku wytwórców
   • system FiT i FiP – uzyskanie pomocy przy przejściu do systemu, korygowanie ceny
   • zmiany w raporcie rocznym składanym do URE
  • Systemy wsparcia
   • biomasa pochodzenia rolniczego a świadectwa pochodzenia
   • opłata zastępcza
   • modernizacja a świadectwa pochodzenia
   • opomiarowanie paliw
  • System aukcyjny
   • deklaracja przystąpienia do akucji (podmioty istniejące) i prekwalifikacja
   • wytwarzanie energii a udział w aukcjach
   • modernizacja a aukcje
   • kwalifikacje, przeprowadzanie aukcji, koszyki aukcyjne
   • rozstrzyganie aukcji (parametr 80%)
   • obowiązki po wygraniu aukcji
   • kontrole URE
   • zakup i rozliczanie salda ujemnego po aukcji

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie podmioty rynku OZE, a w szczególności firmy zobligowane lub zainteresowane tzw. mechanizmami wsparcia:
 • Przedsiębiorstwa wytwarzające i sprzedające energię elektryczną oraz ciepło odbiorcom końcowym
 • Przemysłowi odbiorcy energii, ciepła
 • Instalacja OZE i termicznego przekształcania odpadów
 • Mikroinstalacje i małe instalacje
 • Źródła wykorzystujące biogaz lub biopłyny
 • Firmy wytwarzające i obracające energią pochodzącą z OZE
 • Audytorów i weryfikatorów energetycznych
 • Kancelarie prawne, firmy doradcze i inżynieryjne zainteresowane funkcjonowaniem nowego rynku energii z OZE
Joomlart