CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Lokalizacja
Rejestracja
szkolenie Nowe obowiązki z zakresu SENT
formularz


Szanowni Państwo,

system monitorowania drogowego przewozu towarów akcyzowych będzie rozszerzony. Dodatkową kontrolą będzie objęty obrót olejem opałowym i napędowym służącym do celów opałowych. Zmiany dotkną także stawek podatku akcyzowego. Rząd 19 lipca 2019 r. przyjął nowelizację o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Efektem zmian jest istotne rozszerzenie zakresu regulacji ustawy SENT, która oprócz przewozu olejów opałowych objęła również obrót nimi, w tym dokonywany bez ich fizycznego przemieszczenia, a także pośrednio ich zużycie Podkreślił to ustawodawca zmieniając tytuł ustawy i nadając jej brzmienie “o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.”

Zmiany, które zaczęły obowiązywać od 1 września 2019 r. dotyczą nie tylko samej ustawy SENT, ale również innych ustawy, w tym przede wszystkim ustawy o podatku akcyzowym. Przed zmianą, monitorowaniu podlegały dostawy olejów opałowych dokonywane wyłącznie na rzecz przedsiębiorców, w ilości przekraczającej 500 litrów. W wyniku zmian, systemem monitorowania objęty został w zasadzie cały obrót olejami opałowymi i związane z nim ich przemieszczanie, bez względu na ilość oraz status podmiotów je nabywających, czyli także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W tym zakresie nowelizacja rozszerza definicję podmiotu odbierającego poprzez objęcie nią “zużywającego podmiotu olejowego” nieprowadzącego działalności gospodarczej (art. 2 pkt 6 lit. b).

W związku z dużymi zmianami w otoczeniu regulacyjnym zapraszamy na kolejną - 14 edycję specjalistycznego szkolenia "Nowe obowiązki z zakresu SENT (opałowy, LPG, problemy praktyczne i PUESC)", które odbędzie się 29 października 2019 roku w Warszawie.

Szkolenia będzie się składać z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. Omawiane będą zasady pracy systemie SENT, a także konkretne problemy zgłaszane przez przedstawicieli podmiotów objętych nowymi regulacjami.Wśród najważniejszych zagadnień szkolenia:
 • Praktyczne problemy pierwszych miesięcy SENT opałowego
 • Podstawowe różnice między dotychczasowymi zasadami SENT, a SENT opałowym
 • Nowe pojęcia w ustawie SENT (podmiot nabywający, podmiot sprzedający, ZPO, PPO)
 • Sprzedaż detaliczna w limitach - bez SENT (zasady i warunki)
 • Nowe dane w zgłoszeniach SENT
 • Kiedy przewoźnik może odmówić przewozu paliwa opałowego?
 • System kar pieniężnych
 • Powiązanie SENT opałowego z akcyzą (zastąpienie oświadczeń)
 • Podstawy prawne SENT LPG
 • Jakie wyroby i jakie przemieszczenia będą podlegały SENT?
 • Jakie informacje będą raportować w SENT operatorzy stacji paliw?
 • SENT zbiorczy dla LPG
 • Najczęstsze problemy praktyczne w ramach SENT
 • SENT „tranzytowy” w ramach WNT a SENT importowy
 • Omyłki w ramach SENT i przykłady orzeczeń Sądów i decyzji organów
 • SENT a dokumenty przewozowe i dokumenty wydań z baz paliw
 • Najczęstsze problemy z PUESC i narzędzia do optymalizacji komunikacji w ramach SENT
 • Narzędzia komunikacji bezpośredniej z serwerem MF
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz osoby, które w podmiotach dokonujących obrotu, zakupu bądź przewozu towarów objętych ustawą są odpowiedzialne za kwestie związane z obsługą zamówień, zakupów, sprzedaży oraz transportu towarów.pojk1439 Sprawdź nasze doświadczenie!

Szkolenia z zakresu obrotu paliwami, koncesjonowania i rozliczeń na potrzeby akcyzowe/ celne realizujemy od czerwca 2012 roku. Do dnia dzisiejszego przeszkoliliśmy ponad 1500 specjalistów. Więcej informacji o naszym doświadczeniu oraz szczegółowe relacje wraz ze zdjęciami, znajdziecie Państwo w zakładce "archiwum" na naszej stronie.
Joomlart