CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Rejestracja
Nowa strategia dla offshore. Bieżące i planowane regulacjeformularz

Warunki uczestnictwa:
 1. Koszt udziału jednej osoby w wydarzeniu to 499 zł + 23% VAT
 2. Opłata za udział obejmuje: uczestnictwo w wydarzeniu online, elektroniczne materiały
 3. Przesłanie do CBE Polska pocztą elektroniczną wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy CBE Polska a Zgłaszającym
 4. Potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu zostaną wysłane wraz z fakturą proforma na podany adres email w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 5. 3 dni robocze przed wydarzeniem uczestnik otrzyma instrukcje logowania oraz indywidualny, jednorazowy kod dostępu. Materiały w wersji elektronicznej zostaną przekazane w przeddzień drogą mailową lub najpóźniej w dniu wydarzenia.
 6. Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od daty przesłania formularza zgłoszeniowego ale nie później niż przed wydarzeniem. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest dokonanie wpłaty przed wydarzeniem na konto: CBE Polska, Bellottiego 3, 01-022 Warszawa; 41 1910 1048 2201 5808 1534 0001 Santander Bank Polska (dawniej Deutsche Bank Polska)
 7. Kopię dowodu wpłaty lub przelewu należy przesłać e-mailem
 8. Po otrzymaniu kopii dowodu wpłaty, w ciągu 7 dni roboczych zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 9. Rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu należy przesłać listem poleconym na adres organizatora.
 10. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa.
 11. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 12. W przypadku odwołania zgłoszenia na 30 do 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 350 PLN + 23% VAT.
 13. Osoby, które uiściły opłatę za wydarzenie a odwołują uczestnictwo na 14 do 7 dni przed wydarzeniem otrzymają zwrot 50% opłaty.
 14. Osoby, które nie zapłaciły a odwołują uczestnictwo na 14 do 7 dni przed wydarzeniem są zobowiązane do wniesienia opłaty w wysokości 50% ceny uczestnictwa
 15. Na 7 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w wydarzeniu. Osoby, które nie odwołają swej rezerwacji, a nie wezmą udziału w wydarzeniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 16. CBE Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu wydarzenia
 17. Kontakt z organizatorem: CBE Polska tel. 228 277 123, mail


Joomlart