CBE Polska

Spis treści
Start
Partnerzy i omawiane inwestycje
Galeria zdjęć
Sieci i węzły cieplne - projektowanie, modernizacja, wykonawstwo28 listopada w Warszawie odbyła się III edycja seminarium"Sieci i węzły cieplne - projektowanie, eksploatacja, modernizacja, wykonawstwo"

Na wydarzeniu gościliśmy blisko 60 uczestników z branży ciepłowniczej. Najnowsze produkty i rozwiązania dla branży ciepłowniczej przedstawione przez Partnerów technologicznych i Reklamodawcę spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników o czym świadczyła liczba zadawanych pytań w trakcie całego wydarzenia. Prezentacje przedstawione przez Prelegentów z przedsiębiorstw ciepłowniczych uświadomiły, że przyznanie dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - stwarza możliwość wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w tym sektorze. Jednak dla mniejszych przedsiębiorstw przyznanie funduszy unijnych, może nastręczać sporo problemów, które jednak muszą zostać rozwiązane, aby inwestycja powstała. To najlepiej pokazało, jak duża jest różnorodność w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Paweł Żukowski, Dyrektor Techniczny, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o. o. przedstawił zebranym, jak przy wykorzystaniu środków pochodzących z UE zmodernizowano osiedlową sieć ciepłowniczą MPEC Nowy Targ w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła oraz docelowego wykorzystania energii geotermalnej. Prelegent w swoim wystąpieniu przybliżył jak w Nowym Targu starają się walczyć ze smogiem oraz, że w wyniku przeprowadzonych analiz podjęto decyzje o stworzeniu w Nowym Targu mixu energetycznego. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również, że MPEC Nowy Targ został koordynatorem Klastra Energii „Zielona Generacja", który powstał w roku 2017, przy wsparciu AGH. W 2018 roku Klaster, jako jeden z 30 otrzymał z Ministerstwa Energii Certyfikat dla pilotażowego Klastra.

O tym co dla sektora ciepłowniczego może zaoferować Radpol S.A. opowiedział Witold Niesiołowski, Doradca Zarządu ds. Ciepłownictwa spółki. W prezentacji omówione zostały m. in. kompletne systemy rur preizolowanych dla ciepłownictwa, elementy rurociągu preizolowanego, łuki preizolowane oraz innowacyjne rozwiązania firmy Radpol i wdrożenia w branży ciepłowniczej. Na szczególną uwagę zasługiwał temat muf: termokurczliwych sieciowanych (MD_W_, MK/I_MW), termokurczliwych redukcyjnych i termokurczliwych kolanowych, które posiadają cechy wyróżniające je spośród asortymentu dostępnego na rynku, a stosując je, inwestor zapewni sobie bardzo dobrą jakość złącz na rurach preizolowanych gwarantujących 100 % szczelność przed wilgocią. Prelekcje urozmaicił pokazem muf.

Z kolei Paweł Jastrzębski Dyrektor ds. Innowacji z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie skupił się w swoim wystąpieniu na odnawialnych źródła energii dla odbiorców ciepła. Budowa sieci cieplnych oraz podłączanie nowych odbiorców, produkcja kompaktowych węzłów cieplnych, inwestycje na rzecz oszczędzania energii – to tylko przykładowe zagadnienia poruszone podczas wystąpienia dotyczące zakresu działania przedsiębiorstwa. Prezentacja obejmowała również aktualnie prowadzone działania – budowa inteligentnych sieci cieplnych i OZE oraz uwarunkowania rynkowe i środowiskowe. Szczególne zainteresowanie wzbudził film, promujący inwestycje pilotażowe dotyczący zastosowania instalacji opartych o pompy ciepła i fotowoltaikę. Dom kultury, szkoła, ośrodek zdrowia i jeden budynek mieszkalny – to miejsca, w których prowadzone są pionierskie działania wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Pozostaliśmy w świecie pomp ciepła, przy kolejnej prezentacji nt. gazowych absorpcyjnych pomp ciepła w nowoczesnych systemach energetycznych, którą przedstawił Piotr Langowski, Dyrektor zarządzający, Gazuno. Prelegent w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że regulacje prawne wymuszają konieczność współpracy z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi, aby nowatorskie inwestycje oparte o wykorzystanie pomp ciepła można było wdrażać w tym sektorze. Dobór urządzeń i armatury, analizy eksploatacyjne i analizy charakterystyk energetycznych, poszukiwanie programów dofinansowujących i monitoring pracy instalacji – to kolejne tematy poruszone przez Prelegenta, które odzwierciedliły co m. in. firma oferuje swoim klientom.

Przedstawicielem mniejszego przedsiębiorstwa ciepłowniczego był Grzegorz Hejna, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kwidzynie. Prezentacja dotyczyła budowy i modernizacji sieci ciepłowniczej i węzłów ciepłowniczych na terenie Kwidzyna – inwestycji powstałej również w oparciu o fundusze unijne. Czy inwestycja nie pogorszy parametrów pracy sieci oraz jak pozyskać zgody od właścicieli nieruchomości na przeprowadzanie prac budowlanych – to tylko niektóre z problemów o których wspomniał Prelegent, a które musiały być rozwiązane, aby inwestycja powstała.

Bardzo szczegółową prezentację nt. nowatorskich rozwiązań technicznych skierowanych dla sektora ciepłowniczego, przedstawił Kornel Paradowski, Regionalny Kierownik Sprzedaży Region Wschodni, BROEN Poland Sp. z o.o. Cechy szczególne niezawodnych zaworów kulowych i przepustnic, zawory kulowe do ciepłownictwa Ballomax o wąskiej zabudowie, zawory ciepłownicze Broen AH Zawory, funkcja DBB, jarzmowe zawory do preizolacji i twiny do preizolacji DN25-DN200 – to tylko przykładowe zagadnienia poruszone w wystąpieniu. Prelekcja została zakończona przedstawieniem konkretnych wdrożeń.

Piotr Piech, Współwłaściciel, Członek Zarządu, GISonLine Sp. z o.o. Sp.k. oraz Artur Pleśniarski, Dyrektor ds. Detekcji Infrastruktury Podziemnej, GISonLine Sp. z o.o. Sp.k. przedstawili prezentacje nt. Innowacyjnych metod inwentaryzacji sieci, detekcji infrastruktury podziemnej. Metodyka PAS 128 i jej praktyczne zastosowania, stosowane narzędzia: detektory sondy i georadary, pomiar i dane wynikowe – to kwestie, które szczegółowo zostały omówione przez Prelegentów. Szczególne zainteresowanie wzbudziły przedstawione mapy infrastruktury podziemnej oraz wizualizacje przestrzenne. Najlepszą rekomendacją były przedstawione wdrożenia zarówno w kraju (Chrzanów, Kraków), jak i za granicą (Szwecja). 50 000 utrzymywanej sieci, 30 000 zinwentaryzowanych słupów i stacji, 300 użytkowników systetów GISonLine, 10 000 000 zmigrowanych obiektów – to doświadczenie jakim może pochwalić się firma. Jeśli do tego dodamy klientów takich jak: Tauron Polska Energia, PKP Energetyka, PSE, Energa, Innogy – to chyba w pełni przedstawia wachlarz możliwości i osiągnięć firmy.

Kolejna prezentacja, którą przedstawili Maciej Wąż, Dyrektor Sektor Energii, Mazowieckieo Klastra ICT, Członek Zarządu KlasGRID oraz Adolf Mirowski, przedstawiciel KlasGRID dotyczyła multisystemów energetycznych. Autorzy prezentacji (również nieobecny Michał Umiński, KlasGRID) zaproponowali autorskie nazewnictwo typów modernizacji systemów ciepłowniczych. Omówione kwestie podczas seminarium dotyczyły m. in. przykładowych rozwiązań modernizacji systemów ciepłowniczych, potencjale kogeneracji w Polsce i szczególnych własnościach modeli hybrydowych typu CI a także nowych kierunków rozwoju systemowego i pozasystemowego ciepłownictwa w Polsce.

Katarzyna Stolarczyk, Regionalny Kierownik Sprzedaży, Kamstrup Sp. z o. o. w swojej prezentacji skupiła się na funkcjonalności nowoczesnych ciepłomierzy. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że MULTICAL®403/603/803 to nie tylko nowe modele liczników ciepła i chłodu, ale to nowa platforma liczników ciepła i chłodu oraz trzecia generacja Cyfrowej platformy liczników ciepła i chłodu. Programowanie z klawiatury przelicznika również miejsca montażu, rozdzielczości wyświetlacza oraz programowalne moduły komunikacyjne wspólne dla wszystkich modeli – to tylko niektóre zagadnienia szczegółowo omówione prze Prelegentkę. Możliwość aktualizacji oprogramowania (firmware) modułów i licznika, programowalne rejestry pamięci (METERTOOLHCW, LogViiewHCW) oraz zastosowanie we wszystkich układach aplikacjach (układy szeregowe i równoległe) wzbudziły szczególne zainteresowanie słuchaczy.

Ostatnia prezentacja nt. Nadzór na sieciami preizolowanymi w efektywnym energetycznie systemie ciepłowniczym w Grudziądzu, przedstawił Paweł Mądry, Specjalista ds. Obsługi Systemów Telemetrycznych i Alarmowych Sieci, OPEC-SYSTEM. W swoim wystapeieniu prelegent przedstawił m.in.:typy zastosowanych instalacji alarmowych, zalecenia oraz napotykane problemy podczas sprawdzania systemu alarmowego oraz efekty wprowadzenia systemu nadzoru.

Partnerami technologicznymi wydarzenia byli:
Radpol S.A.
Gazuno
BROEN Poland Sp. z o.o.
GISonLine Sp. z o.o. Sp.k.
Kamstrup Sp. z o. o.

Jako Reklamodawca zaprezentowała się firma Ecomess Sp. z o.o.

Ponadto w Seminarium zaangażowały się merytorycznie: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o. o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kwidzynie, Mazowiecki Klaster ICT, KlasGRID oraz OPEC-SYSTEM.

Wydarzenie objęte zostało Patronatami honorowymi przez: Ministerstwo Energii, KAPE, NAPE, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Patroni medialni wydarzenia to: kierunekenergetyka.pl, budownictwo.org, budowa.org, ogrzewanie.info.pl, Spalarnie Odpadów i Biomasy, BiznesAlert i Teraz Środowisko.wcpr Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się 12 grudnia 2017 roku w Warszawie. Przeczytaj artykuł relacjonujący Nowoczesne rozwiązania dla efektywnej dystrybucji ciepła sieciowego
pcs O barierach, najważniejszych wyzwaniach i potencjale chłodu sieciowego dyskutowaliśmy 12 czerwca 2019 roku w Chorzowie podczas Seminarium „Perspektywy dla chłodu sieciowego”. Podczas wydarzenia pokazywaliśmy doświadczenia z funkcjonujących wdrożeń zagranicznych jak również zaprezentowaliśmy opinie polskich ekspertów. Więcej informacji na stronie projektu: https://cbepolska.pl/pl/perspektywy-rozwoju-chlodu-sieciowego.html?start=1
wcrp2 Druga edycja wydarzenia odbyła się 12 grudnia 2018 roku w Warszawie. Więcej o wydarzeniu https://cbepolska.pl/pl/sieci-cieplownicze-i-wezly-cieplne-2018.html


Joomlart