CBE Polska

Spis treści
Start
Formuła seminarium
Warunki rejestracji
cbe iot

Warunki uczestnictwa:
 • Na zgłoszenia od Państwa czekamy do 21 września br.
 • Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i obejmuje: uczestnictwo w wydarzeniu online, elektroniczne materiały.
 • Zaproszenia do udziału skierowane są tylko do przedstawicieli firm Realizujących Program „Odpowiedzialność i Troska”.
 • Zgłoszenia należy dokonać poprzez mailową deklarację chęci udziału (zawierającą dodatkowo: dane kontaktowe oraz podmiot reprezentowany) wysłaną na adres:
  Organizatorzy zastrzegają, że:
  • decyduje kolejność zgłoszeń,
  • nie przyjmują zgłoszeń od osób prywatnych ( prosimy o kontakt ze skrzynek służbowych)
  • zastrzega sobie również prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia
 • Potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu zostaną wysłane na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania maila zgłoszeniowego
 • 3 dni robocze przed wydarzeniem uczestnik otrzyma instrukcje logowania oraz indywidualny kod dostępu.
 • Materiały w wersji elektronicznej będą dostępne w trakcie trwania webinarium na platformie online. Ponadto zostaną rozesłane do uczestników drogą mailową w ciągu 2 dni od zakończenia wydarzenia.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu wydarzenia
 • Kontakt w sprawie webinarium: Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska” tel. +48 669 692 561, mail:


Joomlart