CBE Polska

Spis treści
Start
Galeria
Program
Prelegenci
Współpraca
Lokalizacja
Rejestracja
OZE w przedsiębiorstwach wod-kanformularz
Maria Chilinska Maria Jolanta Chilińska, Prezes zarządu ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim
Organizator od podstaw miejskiej spółki wodociągowo-kanalizacyjnej w Milanówku. Menedżer realizujący duże projekty unijne, pracujący z pasją na rzecz ekologii i środowiska ( z pasją potwierdzoną nagrodami Ekolaury, Ekostrateg czy Diamenty Forbesa 2018).
Agnieszka Sobaszek Agnieszka Sobaszek-Aumüller, Konsultant, Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Specjalista ds. funduszy strukturalnych UE. Konsultant w Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskiej w Warszawie od 2017 roku. Koordynator projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2016. Wieloletni szkoleniowiec oraz wykładowca. Autor publikacji w zakresie przedsiębiorczości akademickiej.
Justyna Worach, Główny Specjalista ds. Badań i Rozwoju Technologicznego, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Od dziesięciu lat realizuje projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego – na kierunku filologia germańska oraz Studiów podyplomowych dla tłumaczy. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim w zakresie: Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka. W latach 2001-2006 współpracowała z dostawcami technologii dla branży TSL i OZE, a ponadto z jednostkami samorządowymi w ramach prowadzonego biura koordynacyjnego Inicjatywy Gospodarczej Północnej Nadrenii Westfalii dla transportu, logistyki i odnawialnych źródeł energii.
Piotr Kowalski, Kierownik Oczyszczalni Ścieków, Wodociągi Iławskie

Absolwent UMK Toruń. Studia podyplomowe Ochrona i kształtowanie środowiska UMK Toruń. Studia podyplomowe WSZAIB Gdynia wydział zarządzania – fundusze Unii Europejskiej. Od roku 1995 pracownik Iławskich Wodociągów. Początkowo jako z-ca kierownika oraz technolog. Od roku 1999 do dzisiaj kierownik oczyszczalni ścieków.
Filip Sypko Filip Sypko, Kierownik sprzedaży ds. MŚP, Green Genius

W Green Genius odpowiedzialny za rozwój sprzedaży unikatowej usługi „Solar-as-a-service”. Od lat związany z branżą energetyczną oraz OZE z różnorodnym doświadczeniem w zakresie sprzedaży, oraz doradztwa technicznego. Specjalista z zakresu efektywności energetycznej oraz źródeł energii. Propagator idei zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem ekonomicznych uwarunkowań rynkowych.
Albin Okon Albin Okoń, Regionalny Dyrektor Sprzedaży, Bruk-Bet Solar
Albin Okoń w branży odnawialnych źródeł energii działa od ponad 7 lat. W Bruk-Bet Solar pełni funkcję Regionalnego Dyrektora Sprzedaży od początku 2017 roku. Jest odpowiedzialny za województwa mazowieckie, małopolskie, łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie oraz śląskie. Bardzo wiele wysiłku wkłada on w edukację firm partnerskich Bruk-Bet Solar oraz wchodzących na rynek fotowoltaiki nowych firm instalatorskich. W związku z tym prowadzi liczne szkolenia i prelekcje, propagując działania proekologiczne i innowacyjne technologie umożliwiające niezależność energetyczną przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.
Andrzej Bronowicki Andrzej Bronowicki, Prezes zarządu Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie
Andrzej Bronowicki, prezes zarządu Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie. Mgr inż. absolwent Politechniki Wrocławskiej, MBA - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, studia podyplomowe z zakresu finansów, zarządzania logistycznego - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Lider certyfikowanego Dzierżoniowskiego Klastra Energii
Artur Karczmarczyk, Wiceprezes PORT PC
Lukasz Kalina Łukasz Kalina, Kierownik Działu Rozwoju, Instytut OZE
Łukasz Kalina ukończył studia na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku Elektrotechnika oraz Energetyka Odnawialna i Elektroenergetyka. Jest także absolwentem podyplomowych studiów menedżerskich w Wyższej Szkole Bankowej oraz MBA Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada ośmioletnie doświadczenie w branży odnawialnych źródeł energii. Obecnie jako Kierownik Działu Rozwoju w Instytucie OZE zajmuje się szeroko pojętym rozwojem biznesu, doradztwem inwestycyjnym i technicznym. Jest odpowiedzialny za konsulting i zarzadzanie projektami inwestycyjnymi. Bierze udział we wdrażaniu projektów B+R w zakresie nowych rozwiązań w branży hydroenergetycznej. W ramach swoich obowiązków zawodowych regularnie współpracuje z inwestorami, właścicielami instalacji odnawialnych źródeł energii, producentami technologii dla OZE.


Joomlart