CBE Polska

Spis treści
Start
Galeria
Program
Prelegenci
Współpraca
Lokalizacja
Rejestracja
OZE w przedsiębiorstwach wod-kanformularz
8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa
9:00 - 9:30 Ważne aspekty prawne inwestycji w zieloną energię

Prelegentka:
Anna Prokopowicz, Kancelaria Prawna AP
9:30 - 10:00 Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw.
Tematem prezentacji jest wskazanie możliwości wsparcia ze środków europejskich przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, odnawialnymi źródłami energii, czy wypracowywaniem innowacyjnych rozwiązań w ramach przedsiębiorstw. Wskażemy źródła finansowania z poziomu ogólnopolskiego i regionalnego dla tego typu przedsięwzięć. Poinformujemy o dostępności naborów oraz tego jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Powiemy jaki jest poziom dofinansowania i udział środków własnych w ramach zaproponowanych działań. Poinformujemy również, gdzie na terenie poszczególnych regionów można udać się po informacje dotyczące Funduszy Europejskich.

Prelegentka:
Agnieszka Sobaszek-Aumüller, Konsultant, Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
10:00 - 10:20 Fotowoltaika - czysta i tania energia bez inwestycji

Prelegent:
Filip Sypko, Kierownik sprzedaży ds. MŚP, Green Genius
10:20 - 10:50 Uczestnictwo w Klastrze Energii w celu maksymalizacji oraz optymalizacji produkcji OZE, temat wirtualnych elektrowni.

Prelegent:
Andrzej Bronowicki, Prezes zarządu Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie
10:50 - 11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 12:00 Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów
  • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, jego historia oraz misja wobec mieszkańców regionu
  • Dbałość Przedsiębiorstwa o środowisko naturalne i komfort życia mieszkańców przez zrealizowanie projektów w zakresie instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych w Rudzie Śląskiej i Sosnowcu. Plany przyszłych instalacji fotowoltaicznych
  • Pozostałe przykłady zastosowania OZE w przedsiębiorstwie
Prelegentka:
Justyna Worach, Główny Specjalista ds. Badań i Rozwoju Technologicznego, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
12:00 - 12:20 Fotowoltaika szansą na efektywne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych
  • Zasady działania fotowoltaiki
  • Korzyści płynące z fotowoltaiki.
  • Gotowe rozwiązania i realizacje.
  • Bruk-Bet Solar jako największy w Polsce producent modułów PV.


Prelegent:
Albin Okoń, Regionalny Dyrektor Sprzedaży, Bruk-Bet Solar

12:20 - 12:50 Efektywne zagospodarowania osadów w celu produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w procesie kogeneracji
Oczyszczalnia ścieków bez energii z zewnątrz. Od wielu lat trwają dyskusje czy oczyszczalnie ścieków mogą być energetycznie samowystarczalne. Przykład Iławy pokazuje, że jest to możliwe. Jakie warunki musiała spełnić oczyszczalnia, aby uzyskać 100% poziom samowystarczalności oraz kolejne etapy modernizacji obiektu, w których jednym z elementów było wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia kosztów eksploatacji obiektu?

Prelegent:
Piotr Kowalski, Kierownik Oczyszczalni Ścieków, Wodociągi Iławskie
12:50 - 13:20 Efektywne Zastosowania Pomp Ciepła Razem z OZE w Przedsiębiorstwach Wod-Kan

Prelegent:
Artur Karczmarczyk, Wiceprezes PORT PC
13:20 - 13:40 Dobre praktyki w wykorzystaniu potencjału energetyki wodnej w przedsiębiorstwach wod-kan
Prelegent przedstawi podczas swojego wystąpienia zagadnienia odzysku energii w systemach wodociągowych oraz zastosowanie śruby Archimedesa jako pompy, turbiny wodnej i przepławki dla ryb. Wystąpienie będzie miało charakter praktyczny, zostaną omówione zrealizowane projekty w warunkach polskich.

Prelegent:
Łukasz Kalina, Kierownik Działu Rozwoju, Instytut OZE
13:40 - 14:10 Projekt produkcji energii odnawialnej poprzez turbinę wodną
Mała Elektrownia Wodna znajduję się na działce oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim, której właścicielem jest Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim. Elektrownia Wodna będzie produkowała energię elektryczną o mocy 3 kW. Lokalizacja turbiny została nie przypadkiem usytuowana na kolektorze odprowadzającym oczyszczone ścieki do rzeki Pilica. Energia potencjalna wody zgromadzona poprzez istnienie znacznej różnicy wysokości między źródłem zrzutu a ujściem oczyszczonych ścieków do rzeki Pilica będzie zamieniana na prąd elektryczny i doprowadzana do istniejącej infrastruktury energetycznej za pomocą przyłącza elektroenergetycznego. Budowa turbiny wodnej to jedno z zadań dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach projektu pn. „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim”. Turbina wodna zostanie oddana do użytkowania w sierpniu 2019 r. a Wykonawcą zadania jest firma Enerko Energy z Kielc.

Prelegentka:
Maria Jolanta Chilińska, Prezes zarządu ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim
14:10 - 15:00 Lunch
15:00 Zakończenie seminarium
Joomlart