CBE Polska

Spis treści
Start
Nasze doświadczenie
Program
Partnerzy
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
Blockchain w EnergetyceformularzPolski Akcelerator Technologii Blockchain Celem Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain jest realizowanie projektów Blockchainowych na rzecz szeroko rozumianych instytucji publicznych w Polsce, m.in. ministerstw, urzędów, szpitali, czy firm infrastruktury krytycznej. W ciągu trzech lat mają powstać minimum 3 MVP. Będą one przygotowane przez zespoły interdyscyplinarne składające się łącznie z 60 osób.
centrum technologii Blockchain Centrum Technologii Blockchain to pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej jednostka badawczo-edukacyjna zajmująca się technologią Blockchain. Założona z inicjatywy prof. nadzw. dr hab. Krzysztofa Piecha. Misja centrum jest dostarczenie powstającemu rynkowi potrzebnej mu wiedzy na temat technologii Blockchain. Celami Centrum Technologii Blockchain jest stworzenie interdyscyplinarnej, dominującej w kraju (i jednej z wiodących w Europie) jednostki badawczej i edukacyjnej, zajmującej się technologią Blockchain. Centrum powinno w ciągu 2-3 lat uzyskać zdolność do pozyskiwania grantów badawczych (unijnych i krajowych) oraz do dostarczania rynkowi - dopasowanej do jego potrzeb - szerokiej oferty edukacyjnej.
ShareAndChargeFoundation Nadchodząca ekonomia ładowania akumulatorów wymaga nowego sposobu myślenia ekosystemowego i budowania społeczności. Fundacja Share & Charge jest organizacją non-profit mającą na celu stworzenie globalnego standardu dla blockchain w ładowaniu pojazdów elektrycznych. Poszczególne osoby, firmy i instytucje badawcze z całego świata są zaproszone do przyczynienia się i kształtowania przyszłości gospodarki pobierającej opłaty za energię elektryczną.
billon Billon stworzył uniwersalną technologię rozproszonego rejestru, która umożliwia nowy cyfrowy sposób wymiany pieniędzy i danych bez emisji kryptowalut. Jej rewolucyjna, wysoce skalowalna architektura nowej generacji blockchain, jest oparta o narodowe waluty oraz pozwala na przechowywanie praktycznie nieograniczonej ilości danych w bezpiecznej rozproszonej sieci. Zintegrowane w jeden system przetwarzanie danych, środków finansowych oraz tożsamości pozwala na tworzenie nowej jakości produktów. Na podstawie tej technologii Billon buduje z klientami rozwiązania tworzące nowe modele biznesowe we obszarach zarządzania pieniędzmi i danymi, od masowych wypłat, przez nanopłatności, do repozytorium dokumentów. Firma posiada licencję wydawcy pieniądza elektronicznego - brytyjskiego regulatora FCA (Urzędu ds. Postępowania Finansowego).
Billon powstał w 2012 r. i aktualnie w swoich biurach w Wielkiej Brytanii, USA i Polsce zatrudnia ponad 100 osób. W 2017 r. firma otrzymała grant w wysokości 2 milionów euro na rozwój swojej technologii w największym programie badawczym Unii Europejskiej, Horizon 2020.
trianel Trianel jest organizacją typu Joint Venture złożoną z 58 regionalnych zakładów użyteczności publicznej w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Centrum działalności to handel energią (400+ TWh) które obejmuje produkcję konwencjonalną (1550 MW) i odnawialną (672 MW). Ponadto Trianel oferuje szeroki zakres usług energetycznych dla ponad 100 przedsiębiorstw regionalnych, od zaopatrzenia, zarządzania portfelem i bilansowania po wsparcie sprzedaży.
gridnet GRIDNET to pierwszy projekt umożliwiający prawdziwą decentralizację każdego rodzaju cyber fizycznych systemów. Projekt obejmuje także zdecentralizowane protokoły komunikacyjne z zachowaniem kryptowaluty, powiadamianie, rozproszone aplikacje oparte na blockchainach, aukcje energii, uruchamianie przepływu mocy, przechowywanie danych i zdecentralizowane przetwarzanie z przyspieszeniem GPU.
ncbr Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki. Więcej informacji na stronie ncbr.gov.pl
Columbus Columbus Energy - Lider rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce ma już 5 lat.
Działamy na rynku instalacji fotowoltaicznych w Polsce już od 5 lat i jako Lider rynku narzucamy tej branży tempo. Na koniec 2018 roku było już 4200 rodzin i przedsiębiorców cieszących się z darmowej energii ze słońca dzięki Columbus Energy. To w sumie 20 MWp nowych mocy przyłączonych do sieci energetycznej i 60 tys. paneli na dachach.
Tempo dynamicznego rozwoju naszej firmy to efekt kompleksowego podejścia do obsługi Klientów indywidualnych i biznesowych oraz troski o cały proces. Zapewniamy niezależność energetyczną od wzrostu cen prądu dla gospodarstw domowych oraz zysk z energii ze słońca dla firm, które mogą obniżyć koszty funkcjonowania swojego biznesu nawet o 60%.
Jako Lider rynku mamy cel - chcemy żeby każda rodzina i biznes był niezależny energetycznie i mógł czerpać maksimum korzyści z odnawialnej energii.


Joomlart