CBE Polska

Spis treści
Start
Partnerzy
Nasze doświadczenie
Program
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
Blockchain w Energetyce vpp3salaformularz

Najnowszym trendem jaki można zaobserwować w światowej (a tym samym i polskiej) branży energetycznej jest wykorzystanie technologii Blockchain w zarządzaniu siecią dystrybucyjną i do uproszczenia transakcji na rynku energii.

Branża dyskutuje na temat przydatności nowych instrumentów takich jak: krypto-waluty, inteligentne kontrakty, nieodwracalne rejestry oraz rozproszona kontrola i weryfikacja przebiegu procesów, do realizacji procesów biznesowych.

W związku z tym, CBE Polska zaprasza do Warszawy na Seminarium "Blockchain w Energetyce", które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2018 roku.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną:
  • Przykładowe realizacje procesów zarządzania infrastrukturą sieciową
  • Wykorzystanie technologii w systemach bilingowych do zadań net-meteringu
  • Ocena potencjału rynkowego technologii Blockchain w zakresie usprawnienia procesu handlu energią
  • Aspekty regulacyjne związane z zagadnieniem Blockchain

Seminarium przygotowujemy w oparciu o doświadczenie ekspertów z zagranicznych firm, które zrealizowały już pilotażowe lub wielkoskalowe projekty wykorzystujące Blockchain. Wydarzenie jest kontynuacją cyklu wydarzeń, na który złożyło się siedem edycji konferencji "Smart Communications & Technology Forum" oraz cztery seminaria "Wirtualne elektrownie". Wspomniane spotkania zgromadziły ponad 1,5 tys. uczestników.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:
  • start-upy zajmujące się technologią Blockchain
  • kadrę zarządzającą firm energetycznych, oraz użyteczności publicznej
  • firmy handlujące energią
  • przedstawicieli administracji publicznej
  • firmy consultingowe, prawników
  • specjalistów nowych technologii

Zachęcamy do skorzystania z naszego doświadczenia i wiedzy współpracujących z nami ekspertów oraz możliwości nawiązania nowych kontaktów biznesowych.


Joomlart