CBE Polska

Spis treści
Start
Nasze doświadczenie
Program
Prelegenci
Rejestracja
Blockchain w Energetyce vpp3sala
formularz


Szanowni Państwo,

Dynamiczny rozwój technologii rozproszonych rejestrów daje możliwość sporych innowacji. Proces ten nie umknął sektorowi energetycznemu, który jest żywo zainteresowany rozwojem technologii blockchain. Wiele projektów badawczych oraz pilotażowych weryfikuje gdzie i w jakim zakresie możliwe jest zastosowanie technologii. W związku z powyższym zapraszamy na 3 edycję seminarium online "Blockchain w Energetyce", które odbędzie się już 25 marca.

Prelekcje podczas wydarzenia dotyczą:
 • Działań Komisji Europejskiej w zakresie ram prawnych i regulacji dla blockchain - z uwzględnieniem perspektywy dla rynku energetycznego
 • Protokołu konsensusu w zdecentralizowanej sieci energetycznej przyszłości
 • Projektu "Blockchain Machine Identity Ledger" na rynku niemieckim, który realizuje DENA ( regulator rynku energetycznego). Obecnie wraz z 21 partneramitworzy ona zdecentralizowany, cyfrowy rejestr tożsamości poszczególnych urządzeń i instalacji w sektorze energetycznym. Celem jest umożliwienie integracji zdecentralizowanych źródeł energii oraz: pomp ciepła, systemów magazynowania energii, elektrolizerów, instalacji fotowoltaicznych, stacji ładowania pojazdów
 • KILT - platformy blockchainowej typu open-source, która ma pozwolić zarówno firmom, jak i instytucjom publicznym, certyfikować autentyczność tożsamości, danych i produktów. Platforma KILT jest elementem projektu dla sektora energii - "Blockchain Machine Identity Ledger" w Niemczech
 • Wykorzystania technologii blockchain do zarządzania energią i systemem logistycznym w holenderskiej spółce użyteczności publicznej/ komunalnej
 • Pierwszej w Polsce "piaskownicy" blockchain - możliwości i zasady współpracy
 • Finansowania projektów blockhacin z programów NCBR
 • Przykładowych realizacji procesów zarządzania infrastrukturą sieciową
 • Wykorzystania technologii w systemach bilingowych do zadań net-meteringu
 • Oceny potencjału rynkowego technologii Blockchain w zakresie usprawnienia procesu handlu energią
 • Blockchain dla OZE i tokenizacji budowy farm słonecznych
Seminarium przygotowujemy w oparciu o doświadczenie ekspertów z zagranicznych firm, które zrealizowały już pilotażowe lub wielkoskalowe projekty wykorzystujące Blockchain. Wydarzenie jest kontynuacją cyklu wydarzeń, na który złożyło się 8 edycji konferencji "Smart Communications & Technology Forum" oraz 4 seminaria "Wirtualne elektrownie". Wspomniane spotkania zgromadziły ponad 4,5 tys. uczestników.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:
 • start-upy zajmujące się technologią Blockchain
 • kadrę zarządzającą firm energetycznych, oraz użyteczności publicznej
 • firmy handlujące energią
 • przedstawicieli administracji publicznej
 • firmy consultingowe, prawników
 • specjalistów nowych technologii
Zachęcamy do skorzystania z naszego doświadczenia i wiedzy współpracujących z nami ekspertów oraz możliwości nawiązania nowych kontaktów biznesowych.


Joomlart