CBE Polska

Spis treści
Start
Rejestracja
REDII a branża biopaliw

formularz

Warunki uczestnictwa:
  1. Koszt udziału w wydarzeniu jest bezpłatny
  2. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo w wydarzeniu online, elektroniczne materiały
  3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie imiennego potwierdzenia wysłanego przez CBE Polska.
  5. Podstawą zgłoszenia uczestnika jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
  6. Potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu zostaną wysłane na podany adres email w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  7. CBE Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu wydarzenia
  8. CBE Polska zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji uczestnika bez podania powodu
  9. Nie przyjmujemy zgłoszeń od osób prywatnych
  10. Kontakt z organizatorem: CBE Polska, tel. 228 277 123, mail:


Joomlart