CBE Polska

Spis treści
Start
Galeria
Partnerzy
Otoczenie regulacyjne i finansowanie inwestycji w innowacyjne rozwiązania technologiczne dla energetyki konwencjonalnej

Uwaga! Wydarzenie skierowane było do przedsiębiorstw branży energetycznej Województwa Śląskiego.


 

Szanowni Państwo,

pomimo dynamicznego rozwoju sektora OZE, energetyka konwencjonalna oparta o spalanie paliw kopalnych ciągle pozostaje podstawą systemu energetycznego. Zagwarantowanie dostępu do efektywnych ekonomicznie źródeł energii konwencjonalnej jest kluczem do wzrostu konkurencyjności Województwa Śląskiego i realizacji zadań na rzecz jego zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju. Dlatego niezmiernie istotną kwestią jest upowszechnianie wiedzy w zakresie instrumentów wspierających rozwój przedsiębiorstw oraz promowanie postaw przedsiębiorczości.

W związku z powyższym, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. oraz CBE Polska w dniu 15 lutego zorganizowały specjalistyczne Spotkanie Branżowe "Otoczenie regulacyjne i finansowanie inwestycji w innowacyjne rozwiązania technologiczne dla energetyki konwencjonalnej", które odyło się w siedzibie Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Jego realizacja odbyła się w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wydarzenie skierowane było do przedsiębiorstw branży energetycznej Województwa Śląskiego ( w tym: rozważających budowę/modernizację mocy wytwórczych na własne potrzeby, elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, przemysłowych odbiorców energii (takich jak mleczarnie, browary, zakłady mięsne, przetwórnie owoców, hurtownie, supermarkety, szklarnie etc., obiektów nieprzemysłowych o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i cieplną/chłód oraz  firm doradczych i inżynieryjnych oferujących produkty dla szeroko pojętej energetyki.

Patronat Medialny nad spotkaniem objęli: Wysokie Napięcie, Gram w Zielone, Magazyn Biomasa. Wykłady prowadzili natomiast : dr inż. Rafał Rajczyk, Ekspert ds. Energetyki i Innowacji, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A, Wojciech Nawrocki, członek zarządu, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o oraz dr inż. Ksawery Kuligowski, Doradca ds. projektów inwestycyjnych, ADM Consulting Group.

Podczas wydarzenia omawiano nastepujące elementy programowe :
 • Zarządzanie wydatkowaniem funduszy badawczo- rozwojowych, europejskich, środków kredytowych i publicznych,
 • Integracja i koordynacja inwestycji na poziomie lokalnym i regionalnym,
 • Dostępność poszczególnych źródeł finansowania inwestycji oraz zasady pozyskania środków,
 • Bariery w rozwoju lokalnej energetyki konwencjonalnej, w tym bariery: regulacyjne, finansowe i formalno – administracyjne
 • Możliwości pozyskania dofinansowania na inwestycje dla energetyki na Śląsku:
  • Poszczególni beneficjenci i typy projektów, efekt zachęty, nabory wniosków, gotowość do realizacji, warunki wsparcia, pomoc publiczna
  • Dofinansowanie dla sieci ciepłowniczych (PO liŚ 1.7.2 i PO liŚ 1.7.3)
  • Dofinansowanie wysokosprawnej kogeneracji (PO liŚ 1.7.3 i RPO WSL 4.4)
  • Dofinansowanie efektywności energetycznej (PO liŚ 1.7.2 i RPO WSL 4.2)
  • Wybrane przykłady projektów dla energetyki
  • Wsparcie projektów w ramach regionalnych programów operacyjnych
  • Wsparcie NFOŚiGW
  • Istota audytu
  • Efekt zachęty a rozpoczęcie prac na d projektem
  • Dodatkowe wsparcie dla przetwórców w 4.2 PROW: inwestycja wiodąca, towarzysząca, kryteria

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu. Już dziś zapraszamy na kolejne wydarzenie z cyklu: „ Spotkanie B2B. Nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju  energetyki zawodowej w Polsce”.

CBE Polska i Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.Joomlart