CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Rejestracja
Nowe regulacje dla kontrolowania jakości paliw stałych
formularz


Szanowni Państwo,

Od 4 listopada 2018 roku zaczął obowiązywać cały pakiet nowych regulacji związanych z jakością paliw stałych w sprzedaży detalicznej. Normy określone w urzędowych tabelach dla poszczególnych rodzajów węgla kamiennego wprowadzone zostały w Polsce po raz pierwszy w historii. Kluczowe znaczenie ma Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Poza tym w Dzienniku Ustaw w czwartek ukazały się pozostałe trzy akty: rozporządzenia w sprawie metod badania jakości paliw stałych, w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych i w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych, z którym zapoznać można się już na portalu urzędowym Dziennika Ustaw RP.

Ponieważ wprowadzenie wspomnianych przepisów znacząco wpłynie na działalność przedsiębiorstw prezentujemy Państwu 6 edycję specjalistycznego szkolenia "Nowe regulacje dla kontrolowania jakości paliw stałych - ustawa i rozporządzenia", które dobędzie się 12 grudnia 2018 roku w Warszawie. Jest to już 23 edycja wydarzenia w realizowanym przez nas cyklu spotkań dedykowanych szeroko pojętej branży paliw węglowych.

Wśród najważniejszych zagadnień m.in.:
 • Przyjęta nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz rozporządzenia wykonawcze
 • Parametry jakościowe paliw stałych oraz zmiany w odniesieniu do ich poszczególnych typów
 • Procedury i metody pobierania próbek do badań
 • Wymagania w zakresie procedur przeprowadzenia poszczególnych badań
 • Nowe pojęcie - świadectwo jakości węgla (co zawiera, jakie są obowiązki informacyjne poszczególnych przedsiębiorców?)
 • Nowe uprawnienia Organów Państwa względem kontroli jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu w tym:
  • kontrole na składach prowadzone przez Inspekcję Handlową,
  • kontrole na przejściach granicznych i z wagonów kolejowych prowadzone przez Krajową Administrację Skarbową
  • zakres i koszt kontroli, procedury, sankcje i kary
 • Wpływ zmian wynikających z nowych rozporządzeń na dotychczasową gospodarkę paliwami stałymi.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli przedsiębiorstw wydobywających, obracających lub wykorzystujących węgiel w procesach produkcyjnych tj.:
 • elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni
 • podmiotów energochłonnych / przemysłowych odbiorców energii
 • spółek węglowych, kopalni węgla i koksowni
 • podmiotów pośredniczących w obrocie węglem
 • laboratoriów badawczych
 • producentów kotłów i rozwiązań niezbędnych do badania jakości paliw stałych
 • firm logistycznych i przewoźników paliw stałych
W szczególności kierujemy je do:personelu odpowiedzialnego za zakup paliw, kontrolę jakości, jak również działów :
 • technicznych, paliw, produkcji, dozoru technicznego, obsługującego systemy nawęglania
 • laboratoriów oceny jakości, chemicznych
 • obsługujących systemy poboru próbek paliw

Galeria zdjęć z ostaniej edycji wydarzenia IMGP4597_wmIMGP4601_wmIMGP4602_wmIMGP4603_wmIMGP4606_wmIMGP4625_wmIMGP4627_wmIMGP4629_wmIMGP4630_wmIMGP4634_wmIMGP4635_wmIMGP4637_wmIMGP4640_wmIMGP4641_wmIMGP4642_wmIMGP4643_wmIMGP4646_wmIMGP4659_wmIMGP4660_wmIMGP4664_wmIMGP4668_wmIMGP4669_wmIMGP4672_wmIMGP4673_wmIMGP4679_wmIMGP4685_wmIMGP4687_wmIMGP4694_wm

Sprawdź nasze doświadczenie!

Obecnie prezentowane wydarzenie jest jest bezpośrednią kontynuacją naszych projektów dotyczących rozliczania, bilansowania oraz monitorowania jakości paliw stałych i wyrobów węglowych, w których łącznie brało udział ponad 800 specjalistów reprezentujących sektor energetyczny i paliw:
 • Bilansowanie paliw i wyrobów węglowych. Inwentaryzacja, pomiary, ewidencja, 13 czerwca 2012, Warszawa
 • Gospodarka paliwem biomasowym, 28 czerwca 2012, Warszawa
 • I edycja - Utrzymywanie zapasów paliw w energetyce. Tryby kontroli NIK i URE - sankcje i kary, 30 sierpnia 2012, Katowice
 • II edycja - Utrzymywanie zapasów paliw w energetyce. Tryby kontroli NIK i URE - sankcje i kary, 31 sierpnia 2012, Warszawa
 • I edycja - Akcyza na węgiel - praktyka i rozliczanie w świetle nowego prawa, 30 października 2012, Warszawa
 • I edycja - Próbkowanie i ocena jakości paliw na potrzeby rozliczeń, 27 marca 2013, Warszawa
 • II edycja - Akcyza na węgiel, 30 października 2013, Warszawa
 • Kontraktowanie, logistyka i magazynowanie biomasy, 25 kwietnia 2013, Kraków
 • Kontraktowanie węgla - realizacja i egzekwowanie umów, 22 maja 2013, Warszawa
 • Optymalizacja doboru paliw węglowych na potrzeby wytwarzania energii, 18 lipca 2013 roku, Kraków
 • II edycja warsztatów Próbkowanie i ocena jakości paliw na potrzeby rozliczeń, 9 października 2013, Katowice
 • III edycja Nowelizacja akcyzy od wyrobów węglowych. Rozliczanie w świetle nowego prawa, 7 listopda 2013, Warszawa
 • II edycja - Inwentaryzacja i utrzymywanie zapasów opału. Wymogi, metodologia, pomiary, 4 czerwca 2014, Warszawa
 • Koncesje URE na obrót węglem kamiennym zasady i warunki udzielania, 29 stycznia Warszawa i 26 lutego 2015, Katowice
 • IV edycja Zmiany w akcyzie - wyroby energetyczne i energia elektryczna, 18 czerwca 2015, Warszawa
 • Warsztaty Nowa kwalifikacja i normy jakości paliw węglowych, 1 października 2015, Warszawa
 • III edycja warsztatów Próbkowanie i badania jakości paliw stałych - nowe regulacje", 29 października 2015, Warszawa
 • V Warsztaty Zmiany w akcyzie - wyroby energetyczne i energia elektryczna, 19 listopada 2015, Warszawa
 • Warsztaty Wpływ jakości paliwa na proces spalania w kotłach energetycznych, 10 lutego 2016, Warszawa
 • Warsztaty Nowe regulacje dla próbkowania, monitorowania i kontroli jakości paliw stałych, 16 maja 2017, Warszawa


Joomlart