CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Lokalizacja
Rejestracja
Nowe regulacje dla kontrolowania jakości paliw stałych
formularz


Szanowni Państwo,

nabrały tempa prace nad regulacjami dotyczącymi paliw stałych. Rząd przyjął bowiem projekt zmiany ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Dodatkowo podczas posiedzenia Komisji Energetyki w dniu 25 kwietnia posłowie jednogłośnie przyjęli w pierwszym czytaniu projekt ustawy o kontroli jakości węgla. Ta ustawa kluczowa może być przegłosowana przez Parlament jeszcze w tym kwartale, z 14 dniowym vacatio legis, tak, aby nowe przepisy objęły tych, którzy dokonywać będą zakupu węgla na nadchodzący sezon grzewczy. Wraz z ustawą Ministerstwo Energii wejdą rozporządzenia określające parametry jakości węgla, według których odbywać się będzie kontrola na składach węgla.

W tym miejscu warto wspomnieć, że zmiana regulacji ma na celu ograniczenie wprowadzania do obrotu najgorszej jakości paliwa - mułów węglowych, flotokoncentratów, węgla brunatnego i ich mieszanek (o zawartości poniżej 85% węgla kamiennego), jeżeli paliwa te przeznaczone są do użycia przez gospodarstwa domowe i instalacje o mocy cieplnej poniżej 1 MW. Wprowadzone będą zasady kontrolowania jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu w powyższym celu. Badać jakość paliw stałych będą mogły tylko akredytowane laboratoria. Inspekcja Handlowa będzie pobierała próbki paliw na składach węgla, a pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej będą mogli je pobierać np. z wagonów kolejowych na przejściach granicznych. Sposób pobierania próbek paliw stałych zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Energii z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej lub wyznaczonych norm dla metod badawczych.
Pojawi się nowy obowiązek, którym objęci będą sprzedawcy paliw stałych. Świadectwa jakości paliw będą musiały być wystawiane przez sprzedawcę gospodarstwom domowym lub małym instalacjom spalania (poniżej 1 MW). Świadectwa te nie będą podlegały ewidencji, jednak za niewystawienie świadectwa, wystawienie świadectwa niezgodnie ze stanem faktycznym lub jego nieprzekazanie kupującemu będzie groziła kara grzywny do 100 000 zł. Wprowadzanie do obrotu paliw stałych niezgodnie z przepisami będzie karane grzywną nawet do 500 000 zł lub karą pozbawienia wolności do lat 3. Ustawa ma wejść w życie w ciągu 6 miesięcy od jej ogłoszenia.

Ponieważ wprowadzenie wspomnianych przepisów znacząco wpłynie na działalność energetyki zawodowej, przemysłu oraz spółek obrotu już dziś prezentujemy Państwu kolejne specjalistyczne szkolenie "Nowe regulacje dla kontrolowania jakości paliw stałych - ustawa i rozporządzenia", które dobędą się 8 listopada 2018 roku w Warszawie. Jest to już 22 edycja wydarzenia w realizowanym przez nas cyklu spotkań dedykowanych szeroko pojętej branży paliw węglowych.

Wśród najważniejszych zagadnień m.in.:
 • Przyjęta przez Rząd w dniu 6 marca nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz rozporządzenia wykonawcze
 • Parametry jakościowe paliw stałych oraz zmiany w odniesieniu do ich poszczególnych typów
 • Procedury i metody pobierania próbek do badań
 • Wymagania w zakresie procedur przeprowadzenia poszczególnych badań
 • Nowe pojęcie - świadectwo jakości węgla (co zawiera, jakie są obowiązki informacyjne poszczególnych przedsiębiorców?)
 • Nowe uprawnienia Organów Państwa względem kontroli jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu w tym:
  • kontrole na składach prowadzone przez Inspekcję Handlową,
  • kontrole na przejściach granicznych i z wagonów kolejowych prowadzone przez Krajową Administrację Skarbową
  • zakres i koszt kontroli, procedury, sankcje i kary
 • Wpływ zmian wynikających z nowych rozporządzeń na dotychczasową gospodarkę paliwami stałymi.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli przedsiębiorstw wydobywających, obracających lub wykorzystujących węgiel w procesach produkcyjnych tj.:
 • elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni
 • podmiotów energochłonnych / przemysłowych odbiorców energii
 • spółek węglowych, kopalni węgla i koksowni
 • podmiotów pośredniczących w obrocie węglem
 • laboratoriów badawczych
 • producentów kotłów i rozwiązań niezbędnych do badania jakości paliw stałych
 • firm logistycznych i przewoźników paliw stałych
W szczególności kierujemy je do:personelu odpowiedzialnego za zakup paliw, kontrolę jakości, jak również działów :
 • technicznych, paliw, produkcji, dozoru technicznego, obsługującego systemy nawęglania
 • laboratoriów oceny jakości, chemicznych
 • obsługujących systemy poboru próbek paliw

Galeria zdjęć z ostaniej edycji wydarzenia IMGP4597_wmIMGP4601_wmIMGP4602_wmIMGP4603_wmIMGP4606_wmIMGP4625_wmIMGP4627_wmIMGP4629_wmIMGP4630_wmIMGP4634_wmIMGP4635_wmIMGP4637_wmIMGP4640_wmIMGP4641_wmIMGP4642_wmIMGP4643_wmIMGP4646_wmIMGP4659_wmIMGP4660_wmIMGP4664_wmIMGP4668_wmIMGP4669_wmIMGP4672_wmIMGP4673_wmIMGP4679_wmIMGP4685_wmIMGP4687_wmIMGP4694_wm

Sprawdź nasze doświadczenie!

Obecnie prezentowane wydarzenie jest jest bezpośrednią kontynuacją naszych projektów dotyczących rozliczania, bilansowania oraz monitorowania jakości paliw stałych i wyrobów węglowych, w których łącznie brało udział ponad 800 specjalistów reprezentujących sektor energetyczny i paliw:
 • Bilansowanie paliw i wyrobów węglowych. Inwentaryzacja, pomiary, ewidencja, 13 czerwca 2012, Warszawa
 • Gospodarka paliwem biomasowym, 28 czerwca 2012, Warszawa
 • I edycja - Utrzymywanie zapasów paliw w energetyce. Tryby kontroli NIK i URE - sankcje i kary, 30 sierpnia 2012, Katowice
 • II edycja - Utrzymywanie zapasów paliw w energetyce. Tryby kontroli NIK i URE - sankcje i kary, 31 sierpnia 2012, Warszawa
 • I edycja - Akcyza na węgiel - praktyka i rozliczanie w świetle nowego prawa, 30 października 2012, Warszawa
 • I edycja - Próbkowanie i ocena jakości paliw na potrzeby rozliczeń, 27 marca 2013, Warszawa
 • II edycja - Akcyza na węgiel, 30 października 2013, Warszawa
 • Kontraktowanie, logistyka i magazynowanie biomasy, 25 kwietnia 2013, Kraków
 • Kontraktowanie węgla - realizacja i egzekwowanie umów, 22 maja 2013, Warszawa
 • Optymalizacja doboru paliw węglowych na potrzeby wytwarzania energii, 18 lipca 2013 roku, Kraków
 • II edycja warsztatów Próbkowanie i ocena jakości paliw na potrzeby rozliczeń, 9 października 2013, Katowice
 • III edycja Nowelizacja akcyzy od wyrobów węglowych. Rozliczanie w świetle nowego prawa, 7 listopda 2013, Warszawa
 • II edycja - Inwentaryzacja i utrzymywanie zapasów opału. Wymogi, metodologia, pomiary, 4 czerwca 2014, Warszawa
 • Koncesje URE na obrót węglem kamiennym zasady i warunki udzielania, 29 stycznia Warszawa i 26 lutego 2015, Katowice
 • IV edycja Zmiany w akcyzie - wyroby energetyczne i energia elektryczna, 18 czerwca 2015, Warszawa
 • Warsztaty Nowa kwalifikacja i normy jakości paliw węglowych, 1 października 2015, Warszawa
 • III edycja warsztatów Próbkowanie i badania jakości paliw stałych - nowe regulacje", 29 października 2015, Warszawa
 • V Warsztaty Zmiany w akcyzie - wyroby energetyczne i energia elektryczna, 19 listopada 2015, Warszawa
 • Warsztaty Wpływ jakości paliwa na proces spalania w kotłach energetycznych, 10 lutego 2016, Warszawa
 • Warsztaty Nowe regulacje dla próbkowania, monitorowania i kontroli jakości paliw stałych, 16 maja 2017, Warszawa


Joomlart