CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
kdtformularz

Grzegorz skałecki Grzegorz Skałecki Biegły rewident. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu raz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył Canadian International Management Institute Harvard Business Review Polska. Pracował jako główny księgowy w spółkach produkcyjnych, także budowlanych. Obecnie prowadzi przeglądy i badania skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych, a także badania planów przekształceń, podziałów i połączeń podmiotów oraz przeglądy due diligence. Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu.Joomlart