CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
kdt formularz

Szanowni Państwo,

zapraszamy na kolejną edycję szkolenia - w całości poświęconą aspektom księgowym w branżach: energetycznej, ciepłowniczej i przemysłowej. Tym razem zajmujemy się kwestiami rozliczeń kontraktów na prowadzenie długoterminowych projektów np. budowlanych, modernizacyjnych lub montażowych.
Na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m. in.: W jaki sposób ująć kontrakty długoterminowe w rachunkowości przedsiębiorstw? Jakie są sposoby wyceny i ujęcia w sprawozdaniu finansowym przychodów i kosztów związanych z realizacją kontraktów długoterminowych? Jak określić moment rozpoczęcia i zakończenia kontraktu, przypadający na różne okresy sprawozdawcze?


Szkolenie skierowane jest do:
 • Osób, które mają obecnie (lub w przyszłości będą miały) do czynienia z umowami długoterminowymi – szczególnie z branż energetycznej, ciepłowniczej i przemysłowej.
 • Głównych księgowych, księgowych, a także kierowników różnego szczebla, odpowiedzialnych za prowadzenie długoterminowych projektów np. budowlanych, modernizacyjnych lub montażowych

Wsród najważniejszych zagadnień szkolenia:
 • Podstawy prawne
 • Cel, zakres i definicje
 • Rodzaje umów oraz ich łączenie i dzielenie
 • Stopień zaawansowania prac
 • Ustalanie przychodów i kosztów z niezakończonych kontraktów:
  • przychody i koszty
  • globalny budżet przychodów i kosztów
  • metody rozliczania kontraktów
  • spodziewane straty na kontraktach
 • Podatek dochodowy bieżący i odroczony
 • Prezentacja w sprawozdaniu finansowym
 • Kwestie organizacyjne
 • Badanie przez biegłego rewidenta
 • Przykłady liczbowe ze wskazaniem wpływu poszczególnych metod na wyniki finansowe


Joomlart