CBE Polska

Spis treści
Start
Poprzednie edycje
ets4 banerIII edycja, "European Emission Trading Summit" (19 listopada 2015 roku)
ets3
Trzecia edycja "European Emission Trading Summit" odbyła się 19 listopada 2014 roku w Warszawie. Tematykę dyskusji zdominowały kwestie rezerwy stabiliazacyjnej MSR, oraz nadcodzaących regulacji charakterzystycznych dla sektora finansowego, z którym musi już wkrótce zierzyć sie branża energetyczna.

ETS3 sala 490
Generalnym Partnerem Wydarzenia była Polska Grupa Energetyczna S.A. Chcielibyśmy wyróżnić również zaangażowanie firmy Vertis Environmental Finance, która była Partnerem Strategicznym; Kancelarii Prawnej EY Law, która była Partnerem Branżowym oraz firmy Saga Commodities, która
zaprezentowała się na stoisku wystawienniczym. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, Koalicję Klimatyczną, Konfederację Lewiatan, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych, Związek Maklerów i Doradców oraz The Climate Markets and Investment Association. Profesjonalne symultaniczne tłumaczenie wydarzenia zapewniła firma Bireta. Więcej...
Szczyt Klimatyczny COP19 (13 listopada 2013)
eets2 cop19
Głównym celem Polski i Unii Europejskiej podczas COP19 było rozpoczęcie negocjacji dla trzeciego, nowego globalnego porozumienia w sprawie emisji gazów cieplarnianych, które miałoby obowiązywać od 2020 roku. Zgodnie z przyjętym harmonogramem negocjacje będą toczyć się w latach 2013 - 2015. CBE Polska była jedyną polską firmą wybraną do organizacji debaty eksperckiej poświęconej przyszłości rynku EU ETS. 13 listopada br. w godzinach 18:30 - 20:00 na Stadionie Narodowym w Warszawie, w ramach Szczytu Klimatycznego COP19, odbyła się debata ekspercka zorganizowana przez zespół CBE Polska.

COP19 panelisci
Wydarzenie poświęcone było w szczególności nowym regulacjom i strategiom rynkowym w świetle zmian klimatu i perspektyw handlu emisjami uprawnień do emisji CO2. O potrzebie zmian regulacyjnych oraz fundamentalnej restrukturyzacji całego modelu funkcjonowania EU ETS będą dyskutowali eksperci z całego świata. Dodatkowo poruszone zostały również tematy związane z tendencjami rynkowymi, wpływie backloadingu na zmianę notowań w handlu emisjami, prognozami cenowymi na najbliższe lata. Debata realizowana była w celu wypracowania merytorycznych wniosków, które zostały oficjalnie uwzględnione w pracach nad nową strategią dla tego rynku. Więcej...
II edycja "European Emission Trading Summit" (19 listopada 2013)
eets2
Druga edycja "European Emission Trading Summit" odbyła się 19 listopada 2013 roku w Warszawie. Głównym Partnerem konferencji była węgierska firma Vertis Environmental Finance. Partnerem Strategicznym firma Aither CO2 SpA (Włochy), a Partnerem Prawnym kancelaria prawnicza EY Law (Polska), natomiast dostawcą branżowym firma Saga Commodities S.A.
Wśród brązowych sponsorów wydarzenia znalazły się: Belektron (Słowenia), Advantag (Niemcy), Axpo (Szwajcaria) oraz Carbon Finance Ltd. (Bułgaria). W wydarzenie zaangażowały się ponadto: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, PGE Polska Grupa Energetyczna, Vattenfall Energy Trading (Holandia), Bloomberg New Energy Finance (Wielka Brytania), Cembureau (Belgia), European Energy Exchange AG (Wielka Brytania), Mercuria Energy Trading S.A. (Niemcy), Eesti Energia AS (Estonia), Green Aviation Solutions (Szwajcaria), EuroLot (Polska), Polskie Linie Lotnicze LOT (Polska), International Air Transport Association (Szwajcaria), European Low Fares Airline Association (Wielka Brytania).

ETS2 panel
Konferencja została objęta Patronatami Honorowymi przez następujące podmioty: Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Ochrony Środowiska - Polski Instytut Badawczy, Koalicja Klimatyczna, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, International Emissions Trading Association. Partnerami medialnymi konferencji byli: Thomson Reuters oraz Polska Agencja Prasowa. Więcej...
I edycja "European Emission Trading Summit" (22 listopada 2012)
eets490
Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się 22 listopada 2012 roku i była niewątpliwym sukcesem - otworzyła nam furtkę do zorganizowania wspomnianego wyżej side eventu podczas Szczytu Klimatycznego COP 19 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ideą przyświecającą przygotowaniu nowego cyklu wydarzeń było stworzenie miejsca, w którym mogliby się spotkać liderzy handlujący emisjami CO2. m.in. z Austrii, Belgii, Bułgarii, Francji, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wśród naszych gości znaleźli się przedstawiciele regulatorów rynku - KOBiZE i URE.

ETS sala fotoWydarzenie zorganizowaliśmy we współpracy z Komisją Europejską, kancelarią prawną Kochański Zięba Rapala i Partnerzy (Partner Prawny) giełdami European Energy Exchange AG i ICE Futures Europe, a także firmami: Vertis Environmental Finance (Partner branżowy), Thomson Reuters Point Carbon, PGE Polska Grupa Energetyczna, EDF Trading oraz Statkraft (Partner networkingowy). Ponadto, podczas wydarzenia, w charakterze sponsorów zaprezentowały się firmy: Saga Commodities, Axpo International, Aither CO2, STX Services, Belektron, oraz Amsterdam Capital Trading. Konferencja została objęta Honorowymi Patronatami: Koalicji Klimatycznej, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, a także Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych. Więcej...
Warsztaty "Zarządzenie portfelem emisji w przedsiębiorstwie" (22 września 2011)
zpe baner 490x137
W dniu 22 września 2011 w warszawskim hotelu MDM, pod Honorowym Patronatem Forum CO2 Branżowych Organizacji Gospodarczych oraz Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce odbyło się nasze pierwsze wydarzenie dedykowane handlowi emisjami CO2 - specjalistyczne warsztaty "Zarządzenie portfelem emisji w przedsiębiorstwie".

ZPE sala490
Warsztaty zorganizowane zostały pod Patronatem Merytorycznym oraz we współpracy z KASHUE (KOBiZE), Bureau Veritas Certification Polska oraz węgierską firmą Vertis Environmental Finance. Podczas wydarzenia, szerokie grono przedstawicieli branży energetycznej, ciepłowniczej i komunalnej, dyskutowało na temat nowych wyzwań i obowiązków stojących przed przedsiębiorstwami podlegającymi Europejskiemu Systemowi Handlu Emisjami. Szczegółowo omówiliśmy zagadnienia dotyczące m.in. alokacji, oraz limitów w poszczególnych fazach systemu, a także prognozy dotyczące EUA, CER i ERU. Ponadto zaangażowani w spotkanie eksperci kompleksowo zanalizowali metodykę zarządzania portfelami i działanie systemu aukcyjnego.Więcej...


Joomlart