CBE Polska

Spis treści
Start
Artykuły
zpe_baner_490x137


Szanowni Państwo,

w dniu 7 czerwca 2011 r. Prezydent podpisał ustawę o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, która ma na celu stworzenie przejrzystych regulacji dotyczących zasad rozporządzania uprawnieniami do emisji. Ustawa reguluje kwestie zakwalifikowania instalacji do objęcia systemem, włączenia do niego branży lotniczej a także zasady zdobywania uprawnień oraz rozporządzania nimi. Dokonuje również transpozycji prawa wspólnotowego na grunt polski. Wszystkie te wytyczne stoją przed wyzwaniem zbliżającego się III okresu rozliczeniowego, wprowadzającego system aukcyjny w handlu emisjami. Zdaniem Komisji Europejskiej aukcjoning uprawnień powinien być podstawową zasadą stosowaną do alokacji w III okresie, jako gwarancja przejrzystości i prostoty systemu a także największy bodziec motywujący do inwestowania w technologie nisko-emisyjne. Realizacja powyższych postanowień przez podmioty zobligowane pozwoli przedsiębiorstwom na kontynuację działalności i przygotowanie polityki rozwojowej tym bardziej, że handel emisjami, będący instrumentem realizacji celów z Kioto dawno już wykroczył poza ramy polityki środowiskowej i stanowi jeden z elementów strategii biznesowej przedsiębiorstw.

W związku z powyższym, w dniu 22 września w warszawskim hotelu MDM pod Honorowym Patronatem Forum CO2 Branżowych Organizacji Gospodarczych oraz Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce odbyły się warsztaty na temat efektywnego zarządzania portfelem emisji w przedsiębiorstwie zorganizowane przez Zespół Center for Business Education. Warsztaty zorganizowane zostały pod Patronatem Merytorycznym oraz we współpracy z KASHUE/ KOBiZE, Bureau Veritas Certification Polska oraz Vertis Environmental Finance.

Wśród najważniejszych zagadnień Warsztatów znalazły się:

  • Zasady alokacji uprawnień (derogacje,benchmarking)
  • Krajowe Środki Wykonawcze
  • Konsekwencje zmian ustawodawczych
  • Kary pieniężne
  • Monitorowanie, rozliczanie i raportowanie emisji CO2
  • Metody zarządzania uprawnieniami w tym transakcje terminowe
  • Ekonomiczna prognoza rynku emisji
  • Zarządzanie jednostkami CER, ERU po 2013 – status, rozliczanie i zamiana
  • Aukcjoning w praktyce-Symulacja aukcji


Podczas wydarzenia, szerokie grono przedstawicieli branży energetycznej, ciepłowniczej i komunalnej dyskutowało na temat nowych wyzwań i obowiązków stojących przed przedsiębiorstwami podlegającymi Europejskiemu Systemowi Handlu Emisjami.  Z ramienia „Regulatora” wykład wprowadzający wygłosił przedstawiciel Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami - Pan Paweł Mzyk, Zastępca Kierownika, który omówił obowiązki instalacji podlegających EU ETS związane z nową ustawą o handlu emisjami CO2, która weszła w życie w dniu 20 czerwca 2011 r. Kolejny Prelegent - Pan Przemysław Sikora reprezentujący Zespół Strategii KOBiZE, w swojej prezentacji przybliżył zasady alokacji uprawnień, omówił kryteria i metody obliczania uprawnień w przypadku derogacji dla energetyki a także Krajowe Środki Wykonawcze. Jako trzeci swoim doświadczeniem i wiedzą podzielił się z uczestnikami Pan Paweł Wierzbicki, Sales Trader, reprezentujący firmę Vertis Environmental Finance, która została nagrodzona tytułem Najlepszej Firmy Brokerskiej przyznawanym przez Thomson Reuters Point Carbon, światowego lidera w dziedzinie wiadomości i analiz z rynków emisji. Pan Paweł Wierzbicki w bogatej i wyczerpującej prezentacji z ramienia „Brokera” podsumował bilans popytu i podaży uprawnień, omówił min. alokacje, emisje i limity w poszczególnych fazach, prognozy dotyczące EUA, CER i ERU a także kompleksowo zanalizował metodykę zarządzania i system aukcyjny. Warsztaty zwieńczyło wystąpienie „Weryfikatora”- Bureau Veritas Certification Polska w osobach dwóch Ekspertów – Pana Witolda Dżugana oraz Pana Sławomira Krakowiaka. W pierwszej części swej prezentacji podzielili się swoimi doświadczeniami z EU ETS II z uwzględnieniem kluczowych problemów zarządzania emisjami CO2 (kontrola i weryfikacja, gromadzenie i obróbka danych, walidacja, działania kontrolne, dokumentacja i inne). Następnie „Weryfikatorzy” skupili się na EU ETS III wyczerpująco omawiając prognozy, podstawy prawne z uwzględnieniem poszczególnych przepisów, różnice oraz zasady przydziału uprawnień i związane z nimi dylematy.

Wartaścią dodaną warsztatów - byłu "stoliki tematyczne" zorganizowane podczas przerwy lunchowej.  Specjalnie dla Uczestników stworzyliśmy okazję do dodatkowych merytorycznych konsultacji z Ekspertami prowadzącymi Warsztaty. Uczestnicy zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami zasiadali przy preferowanych stolikach "Regulatora", "Weryfikatora" i "Brokera" i mieli możliwość zadawania dodatkowych pytań i konsultacji.

Warsztaty wspierało liczne grono Patronów medialnych, którzy zangażowali się w promocję przedsięwzięcia: Byćeko.pl, Lex-Wolters Kluwer, Inwestycje.pl, Gartija.pl, Qualitynews, Ogrzewnictwo.pl, Klimatyzacja.pl, mBrokers.pl, Czysta Energia, Biznes i ekologia, Komunalny.pl, Energocity.pl, Elektroonline.pl, Ecomanager.pl, eBiomasa.pl, Biotechnologia.pl, Fakty, EkoNews, Biznes-Warszawa.pl, ChrońmyKlimat.pl, OdnawialneŹródłaEnergii.pl


Jako Organizator firma Center for Business Education pragnie podziękować wszystkim Partnerom merytorycznym, Patronom honorowym i medialnym jak równiez wszystkim uczestnikom za zaufanie i  liczne przybycie.

 

IMGP4988IMGP4995IMGP4997IMGP4999IMGP5007IMGP5011IMGP5014IMGP5015IMGP5016IMGP5017IMGP5019IMGP5024IMGP5035IMGP5038IMGP5047IMGP5060IMGP5068IMGP5080IMGP5085IMGP5087IMGP5092IMGP5103Joomlart