CBE Polska

Spis treści
Start
Poprzednia edycja
Sponsorzy
Patroni honorowi
Lokalizacja
ezo2pl 490


IWI IWI jest wiodącym dostawcą i projektantem systemów do spalania odpadów z siedzibą w USA. Systemy te umożliwiają kompleksową obsługę: gospodarki usuwania odpadów z urządzeń odpopielania , odzysku ciepła odpadowego, kontrolę i monitoring emisji zanieczyszczeń powietrza. Firma świadczy usługi inżynieryjne w zakresie rozruchu, kontroli oraz utrzymania eksploatacji instalacji.

Telefon: +1 301-975-0050
Fax: +1 301-975-0060
Email:

www.iwi-systems.com

Baker Baker & McKenzie jest jedną z największych kancelarii prawnych na świecie obecną zarówno na rynkach rozwiniętych jak i obszarach charakteryzujących się największym potencjałem rozwoju gospodarczego. Aktualnie ponad 4000 prawników z 74 biur świadczy usługi w 46 krajach, łącząc swoją wiedzę i doświadczenie biznesowe aby sprostać wysokim oczekiwaniom klientów.
Baker & McKenzie jako pierwsza spośród międzynarodowych kancelarii rozpoczęła działalność w Europie Środkowej i Wschodniej. Biuro w Warszawie powstało w 1992 roku i jest w nim aktualnie zatrudnionych ponad 90 prawników i doradców podatkowych, dzięki czemu należy do ścisłego grona największych kancelarii w Polsce. Kancelaria Baker & McKenzie świadczy kompleksowe usługi w następujących obszarach: rynki finansowe, fuzje i przejęcia, własność intelektualna i nowoczesne technologie, nieruchomości, infrastruktura oraz energetyka, partnerstwo publiczno-prywatne, prawo handlowe, prawo podatkowe, prawo konkurencji, rozstrzyganie sporów i arbitraż, prawo pracy, zagraniczne inwestycje bezpośrednie i prawo farmaceutyczne.
Baker & McKenzie jest jedną z najczęściej rekomendowanych kancelarii w Polsce i na świecie, o czym świadczy wysoka pozycja zajmowana w prestiżowych rankingach, m.in. Financial Times, Chambers Global, Chambers Europe i Legal500.

www.bakermckenzie.com

Crosswrap Firma Cross Wrap Ltd jest liderem na rynku w pakowaniu odpadów. Nasze maszyny są już w użyciu w 40 krajach i ponad 40.000.000 beli i paczek zostało już przez nas zapakowanych. Produkujemy maszyny do automatycznego naciagania folii podczas pakowania różnych produktów przemysłowych oraz maszyny do otwierania beli z RDF, SRF i innych odpadów oraz materiałów przemysłowych.

Odzyskiwanie energii na potrzeby ciepłownictwa, energii elektrycznej oraz przemysłu z materiałów pochodzących z odpadów staje się coraz bardziej popularne. W związku z tym rosnącym popytem, Cross Wrap oferuje wydajne maszyny, które firmom gospodarującym i przetwarzającym odpady zapewniają bezpieczny i efektywny kosztowo sposób przechowywania i transportu materiałów. Oprócz 'know-how' technologii pakowania, Cross Wrap oferuje najnowocześniejsze technologie w otwieraniu bali z RDF/SRF, które są używane w elektrowniach, cementowniach i innych dziedzinach przemysłu, które wykorzystuja odpady jako paliwo.

www.crosswrap.com

bluesoft Głównym obszarem działania naszej firmy jest implementacja najnowszych rozwiązań technicznych w ramach branży elektroenergetycznej, a w szczególności:
  • prace projektowe w branży elektroenergetycznej
  • budowa, remont i montaż przyłącza i linii energetycznych NN i SN
  • budowa i montaż rozdzielni SN i NN oraz szaf sterowniczo-rozdzielczych,
  • budowa i montaż instalacji oświetleniowych, siłowych, sterowniczych, rozdzielczych i odgromowych,
  • instalacje elektryczne wewnętrzne w budynkach
  • budowa, modernizacje i remonty systemów automatyki sterowania i łączności
  • modernizacje istniejących obwodów sygnalizacji pomiarów i sterowania stacji energetycznych oraz projektowanie tych prac,
  • prace kontrolno-pomiarowe na obiektach elektroenergetycznych,
  • rozruchy urządzeń elektroenergetycznych,
  • partnerzy: Moller, Schneider, OBO Bettermann

www.bsstc.pl

valmet Valmet Corporationjest globalnym liderem i dostawcą usług oraz technologii do produkcji energii i dla przemysłu celulozowo-papierniczego, zapewnia konwersję zasobów odnawialnych na zrównoważone produkty przemysłowe. Działalność w zakresie energetyki koncentruje się na dostawach kotłów fluidalnych, kotłów ze złożem BioGrate i systemów ochrony środowiska oraz szeroko pojętych usług modernizacyjnych i serwisowych. Valmet dostarcza technologie i rozwiązania, które swym zasięgiem obejmują kompletne instalacje, maszyny oraz urządzenia do chemicznej i mechanicznej produkcji celulozy i papieru. Obsługa Klientów w przemyśle energetycznym i papierniczo-celulozowym obejmuje także dostawy kotłów odzysknicowych, maszyn papierniczych, dostawę części zapasowych, modernizacje instniejących maszyn papierniczych, urządzeń, instalacji oraz wsparcie serwisowe, które obniżają koszty, zwiększają rentowności i sprawności zakładów. Valmet to 12 000 pracowników, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają na całym świecie ponad 2000 zakładów papierniczo-celulozowych, elektrowni i elektrociepłowni.

Korporacja Valmet, posiadająca dwustuletnią historię przemysłową, powstała z dniem 31 grudnia 2013 r. w wyniku wydzielenia z Grupy Metso branży energetycznej, papierniczej i celulozowej. Przychody netto ze sprzedaży w ubiegłym roku wyniosły około 2,6 mld euro. Główna siedziba spółki mieści się w Espoo, w Finlandii, a akcje firmy notowane są na giełdzie NASDAQ OMX Helsinki Ltd.

www.valmet.com

Baumgarte Baumgarte Boiler Systems GmbH dostarcza rozwiązania pod klucz oraz komponenty dla elektrowni, a także przemysłowych i komunalnych dostawców energii. BBS specjalizuje się również w świadczeniu usług instalacjom wykorzystującym gaz, pozostałości przemysłowe oraz odpady do wytwarzania zielonej energii. Oferta firmy obejmuje również rozwiązania dotyczące spalania odpadów z gospodarstw domowych i odpadów przemysłowych, a także paliw alternatywnych (RDF). Firma jest w stanie błyskawicznie realizować zadania dzięki zespołowi wysoko wykwalifikowanych inżynierów z wieloletnim doświadczeniem i know-how w projektowaniu nowych zakładów. BBS w swoim asortymencie posiada szeroką gamę komponentów i produktów związanych w szczególności z energią w postaci pary i gorącej wody oraz energii elektrycznej. Spółka nieustannie poszerza swoje kompetencje związane z innowacjami technicznymi dla optymalizacji wspomnianych technologii i tym samym zwiększa zakres swojego działania. Dział serwisowy firmy oferuje różnego rodzaju usługi, począwszy od napraw poszczególnych elementów, poprzez modernizację instalacji aż po eksploatację i konserwację zakładów energetycznych.

www.standardkessel-baumgarte.com

Gotaverken Miljo Götaverken Miljö AB jest wysoko wykwalifikowaną firmą specjalizującą się w kontroli emisji i w rozszerzonym odzysku energii. Spółka dostarcza sprzęt i instalacje, jak również specjalistyczne usługi doradcze w zakresie inżynierii.Firma mieści się w Göteborgu, na zachodnim wybrzeżu Szwecji. Operacje podstawowe koncentrują się wokół mokrych systemów oczyszczania spalin, w tym wiodących światowych systemów wraz z zintegrowanym odzyskiem energii przez sprężanie spalin z lub bez pomp ciepła. Opatentowane procesy oczyszczania gazów z rtęcią i dioksynami (MercOx i Adiox ®) zostały opracowane we współpracy z Forschungszentrum Karlsruhe i pozwalają Götaverken Miljö zaoferować unikalne wielofunkcyjne systemy płukania.

www.gmab.se

CNIM Grupa CNIM jest światowej sławy konstruktorem rozwiązań pod klucz dla zakładów przetwarzających odpady, działających w ponad sto sześćdziesięciu zakładach. Projektuje kluczowe elementy procesu waloryzacji odpadów tj: spalarnie, sortownie, konwersja odpadów w energię. CNIM rówież zajmuje się prowadzeniem zakładów. Jego spółka zależna, LAB, jest jednym z europejskich liderów w dziedzinie oczyszczania spalin.

www.cnim.com

andra ANDRA Sp. z o.o. - dostawca rozwiązań w zakresie wykorzystania ciepła odpadowego, integrator systemów teleinformatycznych i infrastruktury IT&T o 25-letnim doświadczeniu.
Firma projektuje i dostarcza wysokosprawne systemy przygotowania wody lodowej lub gorącej w oparciu o urządzenia absorpcyjne lub sprężarkowe, wykorzystujące ciepło odpadowe. Oferta obejmuje analizy i modernizacje istniejących układów pod kątem sprawności wykorzystania energii oraz projekty systemów sterowania, komunikacji i wizualizacji danych. ANDRA zatrudnia 80 osób ze znaczącym udziałem doświadczonej kadry technicznej oraz posiada dział serwisowy, oferujący doradztwo i wsparcie techniczne 24/7. Kapitał firmy jest w 100% kapitałem polskim.

www.andra.com.pl
Joomlart