CBE Polska

Dyrektywa NIS i ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Nowe obowiązki dla podmiotów w sektorze: energetyki, paliw i gazu

nis


W sierpniu 2018 r. w życie weszła ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która implementuje w Polsce dyrektywę NIS. Przedsiębiorstwa z sektora energetycznego, które mają być objęte ustawą, będą informowane o tym przez Ministerstwo Energii. „Wybrańcy" będą musieli zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, ocenić ryzyko bezpieczeństwa i zakłócenia ciągłości świadczonej usługi oraz wdrożyć działania zabezpieczające. Ponadto będą monitorować poziom bezpieczeństwa i raportować incydenty do organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na poziomie krajowym. Dodatkowo, przynajmniej co dwa lata poddawać się będą audytowi bezpieczeństwa i na wezwanie udostępniać raporty z audytu. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność: wydobywczą, dostarczające energię elektryczną, ciepło, czy ropę naftową uznane zostały prze ustawę jako tzw. operatorzy usługi kluczowej (czyli te, na które spada najwięcej obowiązków). W związku z tym faktem, prezentujemy Państwu specjalistyczne szkolenie „Dyrektywa NIS i ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Nowe obowiązki dla podmiotów w sektorze: energetyki, paliw i gazu", które odbędzie się w dniu 27 marca 2019 roku w Warszawie. Wydarzenie realizujemy w Partnerstwie z Kancelarią Piszcz i Wspólnicy oraz firmą NASK SA. Więcej...

Joomlart