CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
Środki trwałe w praktyce przedsiębiorstw sieciowych: energetycznych, ciepłowniczychformularz

Witold Bojanowski

współautor projektu standardu KSR nr 11; doświadczony wykładowca, specjalizuje się w zakresie rachunku kosztów, budżetowania, planowania finansowego oraz aktywów rzeczowych i niematerialnych; obecnie jest konsultantem w Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych oraz ekspertem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; autor i współautor wielu projektów z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej dla polskich przedsiębiorstw, m.in. Telewizja Polska S.A., Elektrownia Bełchatów, Telekomunikacja Polska S.A., Polska Agencja Prasowa, Elektrownia Kozienice, Orbis Hotele S.A. (Accor), Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A. Współautor dwóch książek: „Plan kont a sprawozdawczość finansowa i zarządcza”, „Rachunkowość zarządcza”. Prowadzi firmę - Instytut Środków Trwałych. Jest współautorem KSR nr 11 "Środki Trwałe" a obecnie również projektu KSR "Wartości niematerialne i prawne".
Joomlart