CBE Polska

Article Index
Start
Nasze doświadczenie
Program
Prelegenci
Rejestracja
pce700
formularz

Szanowni Państwo,

już wkrótce sektor paliwowy zostanie objęty nowymi obowiązkami związanymi z efektywnością energetyczną i tzw. "białymi certyfikatami". Trwają bowiem prace nad nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej. Jej projekt przeszedł już uzgodnienia i został skierowany na Komitet ds. Europejskich.

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wprowadzający do obrotu paliwa będą zobowiązani do osiągnięcia określonej na poszczególne lata oszczędności energii finalnej. Nowa definicja tych podmiotów nie odwołuje się już do Narodowego Celu Wskaźnikowego, ale do rejestru na podstawie prawa energetycznego. Zdefiniowano wprowadzenie paliw ciekłych do obrotu, w tym odliczenia wynikające ze stosowania biopaliw. Wyszczególniono paliwa wraz z kodami: gaz płynny LPG, benzyny silnikowe i olej napędowy.

Obowiązek oszczędności energii finalnej ma stopniowo rosnąć - od 0,2 proc. w 2021 do 1 proc. w 2030 r. Do 2025 r. częściowo będzie można ten obowiązek zrealizować za pomocą opłaty zastępczej. Dla podmiotów paliwowych projekt wydłuża możliwość częściowego realizowania obowiązku oszczędności energii opłatą zastępczą do roku 2025. Trzyletnie rozliczanie łączne obowiązku przedłużono do połowy 2023 r.

Katalog przedsięwzięć objętych systemem świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) nowelizowana ustawa rozszerza o:
 • wymianę lub modernizację pojazdów drogowych lub kolejowych,
 • ograniczenie strat sieciowych przy dystrybucji paliw ciekłych.
 • naprawę urządzeń sieciowych, czy to w sieciach do przesyłania energii elektrycznej, czy też ciepła lub chłodu.

Prezes URE ma co roku zbierać i publikować informacje na temat uzyskanych w ten sposób oszczędności energii.

Więcej informacji na temat nowych obowiązków oraz systemu białych certyfikatów po zmianach, dowiecie się Państwo na 14 edycji szkolenia online ""Rynek paliw ciekłych a system wsparcia efektywności energetycznej. Nowe regulacje i obowiązki", które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021 roku, w godzinach 9:00 - 16:00. Szkolenie w całości poprowadzi dr Zdzisław Muras - wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki ( podmiotu, który nadzoruje proces wydawania i rozliczania systemu efektywności energetycznej i  tzw. białych certyfikatów).

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:
 • Nowelizowana ustawa o efektywności energetycznej - podmioty zobowiązane, terminy, najważniejsze pojęcia
 • Identyfikacja, zakres obowiązku
 • Czym są białe certyfikaty?
 • Obowiązki przedsiębiorców
 • Rozliczenie obowiązku - realizacja przedsięwzięcia, świadectwa, opłata zastępcza, przetargi - co, kiedy, ile, jak?
 • Zasady "przyznawania" i rozliczania białych certyfikatów
 • Kiedy Prezes URE wydaje świadectwo efektywności i kiedy może odmówić
 • System wydawania BC dla przedsięwzięć niezrealizowanych
 • Rola audytu oraz audytora w procesie pozyskiwania certyfikatów
 • Co powinien zawierać audyt efektywności
 • Kto może sporządzić audyt efektywności?
 • Rozliczanie obowiązku i system kar
 • Obligatoryjność kar
 • Podstawy wymierzania kary
 • Jak system białych certyfikatów funkcjonuje na innych rynkach? Doświadczenia sektorów zobligowanych w poprzednich latach (m.in. ciepłownictwo, energetyka, przemysłowi odbiorcy energii).

EFE8 sala

EFE9 sala
Sprawdź nasze doświadczenie!

Od początku 2011 roku, (na szkoleniach o charakterze zamkniętym i otwartym) z zakresu białych certyfikatów przeszkoliliśmy już ponad 4 tysiące specjalistów z przedsiębiorstw: energetycznych, ciepłowniczych, gazu oraz sektora przemysłowego, firm doradczych i kancelarii prawnych. Więcej...Joomlart