CBE Polska

Article Index
Start
Prelegenci
Patron merytoryczny
npwk_final2

alt

TÜV SÜD Polska działa na rynku od 1998 roku jako jeden z samodzielnych oddziałów międzynarodowego koncernu TÜV SÜD AG. Jest uznaną jednostką nadzorującą i certyfikującą na terenie całej Unii Europejskiej. Audytorzy, inspektorzy, eksperci, trenerzy to najwyższej klasy specjaliści, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy zarówno w Polsce, jak i zagranicą. TÜV SÜD Polska oferuje usługi w następujących obszarach:

  • MANAGEMENT SERVICE (certyfikacja systemów zarządzania)
  • TECHNIKA BUDOWLANA (kompleksowy nadzór techniki i jakości prac budowlanych)
  • INDUSTRIE SERVICE (usługi dla przemysłu obejmujące certyfikację spawaczy, wytwórców, technikę spawalniczą, odbiory urządzeń, materiałów hutniczych i cystern, nadzory inwestorskie)
  • PRODUCT SERVICE (inspekcje, certyfikacje, badania i ekspertyzy związane z bezpieczeństwem, jakością, funkcjonalnością i wytrzymałością produktów)
  • TÜV SÜD AKADEMIA (szkolenia na temat zarządzania jakością, narzędzi doskonalenia systemów zarządzania, środowiska, BHP, motoryzacji i kolejnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, bezpieczeństwa informacji, laboratorium, branży kosmetycznej i farmaceutycznej)
  • FOOD BUSINESS SERVICE (usługi dla branży rolno-spożywczej)
  • ENERGY EFFICIENCY (usługi dla energetyki w zakresie kogeneracji, monitorowania emisji CO2,odnawialnych źródeł energii, gospodarki paliwami, analiz energetycznych i niepewności, benchmarkingu, przemysłowych audytów energetycznych)
Więcej informacji na stronie: http://www.tuevpolska.pl/
Joomlart