CBE Polska

Article Index
Start
Prelegenci
Patron merytoryczny
npwk_final1

zdzislaw_muras dr Zdzisław Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych Urzędu Regulacji Energetyki.

Jest doktorem nauk prawnych oraz wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim i w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym pięciu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest autorem m.in. podręczników Podstawy prawa i Encyklopedyczny zarys prawa, Prawo dla ekonomistów.adam szymla

Mgr inż. Adam Szymała – Specjalista ds. energetyki, TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Autor prac realizowanych pod kątem przygotowania elektrowni i elektrociepłowni do spełnienia wymogów prawa z zakresu dyrektywy 2004/8/WE, ekspert techniczny podczas audytów kogeneracyjnych. Realizuje prace z zakresu gospodarki energetycznej, w tym odnawialnych źródeł energii, dokumentacji uwierzytelniających i opinii do nich. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie monitorowania wielkości emisji CO2 oraz efektywności energetycznej. Autor kilkunastu publikacji tematycznych wydanych w czasopismach branżowych.
marek marcisz

mgr inż. Marek Marcisz – specjalista ds. energetyki, TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, autor wielu opracowań, opinii i analiz z zakresu odnawialnych źródeł energii, rozliczeń paliw, poboru próbek i kogeneracji dedykowanych dla małej i dużej polskiej energetyki zawodowej i przemysłowej. Interesuje się sprawą wdrażania do polskiego prawodawstwa wymogów dyrektywy 2009/28/WE oraz rozwiązaniami systemowymi w zakresie OZE i kogeneracji w Niemczech. Autor kilkunastu publikacji tematycznych wydanych w czasopismach branżowych.

Joomlart