CBE Polska

Article Index
Start
Program i Prowadzący
Warunki rejestracji
cbamorlen


 Radosław Maruszkin 200 Prowadzący: Dr Radosław Maruszkin

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska oraz prawie Unii Europejskiej. W zakresie EU ETS na co dzień doradza instalacjom objętym systemem. W obszarze prawa ochrony środowiska doradzał, m.in. w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko, prawa wodnego, pozwoleń zintegrowanych, ochrony powietrza i klimatu, międzynarodowego i krajowego sposobu postępowania z odpadami oraz dokumentów planistycznych związanych z ochroną środowiska. W obszarze prawa Unii Europejskiej doradzał m.in. na rzecz jednej z agencji UE oraz w zakresie unijnych przepisów związanych z energetyką i ochroną środowiska, procesu prawotwórczego, dostępu do dokumentów publicznych oraz oznaczenia EC. Radosław łączy praktykę zawodową z karierą naukową w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Agenda
10:00 - 10:30

Podsumowanie zarządcze dot. CBAM
 • Wytłumaczenie co to jest CBAM, czyli podatek graniczny podobny do cła, związany z dwutlenkiem węgla, który chce wprowadzić Unia Europejska
 • Ogólne omówienie jaki CBAM może mieć wpływ na polską branże chemiczną
 • Terminologia i najważniejsze pojęcia
 • Podstawy prawa UE wymagane do zrozumienia CBAM, w tym trybu przyjmowania prawa UE, możliwości wzięcia udziału w procesie prawotwórczym przez spółki i implementacji prawa UE w Polsce.
10:30 - 11:00 Co wiemy dzisiaj o CBAM?
 • Różne modele granicznych podatków związanych z dwutlenkiem węgla
 • Omówienie Europejskiego Zielonego Ładu i jego wpływu na branże chemiczną
 • Przedstawienie dostępnych informacji o CBAM, w szczególności w odniesieniu do branży chemicznej
11:00 - 12:00 Co będzie się działo w przyszłości?
 • Przedstawienie przyszłych działań UE w zakresie stworzenia CBAM i harmonogram działań UE
 • Wybrane kontrowersje związane z CBAM, w szczególności w odniesieniu do branży chemicznej
 • CBAM a EU ETS i inne przepisy UE dot. ochrony klimatu, środowiska i prawa chemicznego UE
12:00 - 12:30 Przerwa
12:30 - 13:00 CBAM a moja spółka – co powinienem wiedzieć?
 • Jak CBAM może wpłynąć na moją spółkę?
 • Omówienie jak konkretna spółka może się włączyć w proces tworzenia CBAM
13:00 - 14:00  Sesja pytań i dyskusja
 14:00 Podsumowanie i zakończenie seminarium onlineJoomlart