CBE Polska

Spis treści
Start
Program i Prowadzący
Warunki rejestracji
cbamorlen

Szanowni Państwo,

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie przyjęcia nowego cła - tzw. granicznego podatku węglowego (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism). Będzie to opłata pobierana od importowanych towarów, których wytworzenie powoduje emisję dwutlenku węgla. Swoisty mechanizm, dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2.

CBAM ma również na celu wyrównanie szans z krajowymi producentami tych samych towarów, którzy płacą za emitowany przez siebie węgiel. Może on w przyszłości zastępować, a nie uzupełniać obecne polityki przeciwdziałania ucieczce emisji ( tj. dystrybucja bezpłatnych uprawnień, a także rabaty od kosztów energii dla energochłonnych branż).

Pierwsza ocenę skutków wprowadzenia regulacji opracowało już w Polce CAKE (Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych), które działa w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), będącego częścią Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB).

W swojej analizie CAKE przyjęło, że podatkiem powinien zostać objęty import z sektorów o dużej energochłonności i emisyjności produkcji, tych, które wskazano na liście sektorów zagrożonych ucieczką emisji. Sektory te mają ok. 48 proc. udział w emisji objętej unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS - EU Emissions Trading System) oraz znaczący udział w wymianie handlowej - 22 proc. dla importu i 32 proc. dla eksportu.
 
Dla polskich przedsiębiorców wprowadzenie CBAM może spowodować zarówno szanse jak i ryzyka. Szanse to np. zatrzymanie importu konkurencyjnych „tanich” produktów, np. z Chin. Ryzyka to, np. wzrost kosztów produkcji poprzez zwiększenie kosztu importowanych półproduktów, konieczność zmiany łańcuchów dostaw czy analiza wewnętrznych procesów w celu zapewnienia działalności spółki zgodnie z przepisami. Na tym etapie przedsiębiorcy mogą jeszcze mieć wpływ na kształt przyszłych przepisów. Wprowadzenie CBAM może być dla wielu spółek taką rewolucją jak wprowadzenie EU ETS dla energetyki.

Sektory najbardziej narażone na konsekwencje wprowadzenia regulacji:
 • Rafinowanie olejów mineralnych
 • Produkcja koksu
 • Prażenie lub spiekanie rud metalu, w tym rudy siarczkowej
 • Produkcja surówki odlewniczej lub stali (pierwotny i wtórny wytop), łącznie z odlewaniem stałym, z wydajnością powyżej 2,5 Mg na godzinę2)
 • Produkcja lub obróbka metali żelaznych (w tym stopów żelaznych), w której wykorzystywane są jednostki spalania o całkowitej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW3)
 • Produkcja pierwotnego aluminium
 • Produkcja wtórnego aluminium, w której wykorzystywane są jednostki spalania o całkowitej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW
 • Produkcja lub obróbka metali nieżelaznych, w tym produkcja stopów, rafinacja, odlewnictwo itp., w której wykorzystywane są jednostki spalania o całkowitej nominalnej mocy cieplnej (w tym paliwa wykorzystywane jako czynniki redukujące) przekraczającej 20 MW
 • Produkcja klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej przekraczającej 500 Mg dziennie lub innych piecach o zdolności produkcyjnej powyżej 50 Mg na dobę
 • Produkcja wapna lub kalcynacja dolomitu lub magnezytu w piecach obrotowych lub innych piecach o zdolności produkcyjnej przekraczającej 50 Mg na dobę
 • Osuszanie lub kalcynacja gipsu lub produkcja płyt gipsowo-kartonowych i innych wyrobów gipsowych, jeżeli wykorzystywane są instalacje spalania o łącznej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW
 • Wytwarzanie szkła, łącznie z włóknem szklanym, z wydajnością przetopu przekraczającą 20 Mg na dobę
 • Produkcja wyrobów ceramicznych przez wypalanie, o wydajności powyżej 75 Mg na dobę4)
 • Wytwarzanie materiałów izolacyjnych z wełny mineralnej z wykorzystaniem szkła, surowców skalnych lub żużlu przy użyciu zdolności produkcyjnej przekraczającej 20 Mg na dobę
 • Produkcja pulpy drzewnej lub innych materiałów włóknistych
 • Produkcja papieru lub tektury o wydajności przekraczającej 20 Mg na dobę
 • Produkcja sadzy, w tym karbonizacja substancji organicznych, takich jak oleje mineralne, smoły, pozostałości krakowania i destylacji, jeżeli wykorzystywane są jednostki spalania o całkowitej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW
 • Produkcja kwasu azotowego
 • Produkcja kwasu adypinowego
 • Produkcja kwasu glioksalowego i glioksylowego
 • Produkcja amoniaku
 • Produkcja chemikaliów organicznych luzem poprzez krakowanie, reformowanie, częściowe lub pełne utlenianie albo poprzez podobne procesy, przy zdolności produkcyjnej przekraczającej 100 Mg na dobę
 • Produkcja wodoru (H2) i gazu do syntezy w drodze reformowania lub częściowego utleniania, przy zdolności produkcyjnej przekraczającej 25 Mg na dobę
 • Produkcja węglanu sodu (Na2CO3) oraz wodorowęglanu sodu (NaHCO3)


W związku z wątpliwościami w otoczeniu regulacyjnym, prezentujemy Państwu Seminarium online "Odpowiedzialność i Troska": CBAM. Graniczny podatek węglowy - nowe regulacje, które odbędzie się w dniu 20 października 2020 roku.

Najważniejsze zagadnienia omawiane na semnarium:
 • Założenia nowego mechanizmu - CBAM
 • Aktualny etap wdrożenia nowych regulacji
 • Potencjał CBAM jako ważny filar europejskiej polityki klimatycznej
 • Kiedy może zosta przyjęty nowy instrument?
 • Z jakimi konsekwencjami wiązałoby się wprowadzenie podatku granicznego od emisji?
 • Jakie sektory i producenci jakich produktów najbardziej odczują konsekwencje wprowadzenia CBAM?
 • Wykonalność proponowanego programu i możliwe alternatywy
 • CBAM a modyfikacja systemu EU ETS

Spotkanie będzie realizowane w formule online - w czasie rzeczywistym:
 • podczas spotkania będziecie Państwo widzieć zarówno prezentację jak również prelegenta
 • materiały, na podstawie których prelegent prowadzi prezentacje będzie można pobrać w Panelu wydarzenia po wejściu do wirtualnego pokoju
 • będziecie Państwo mieli możliwość zadawania pytań bezpośrednio poprzez wbudowany mechanizm czatu
 • przed wydarzenie otrzymacie Państwo od nas maile z instrukcjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć w seminarium
 • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia spotkania otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy". W tym czasie jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia

Wymagany sprzęt:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (najaktualniejsza wersja Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera)

Uwaga! Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy zastrzegają, jednak że:

 1. decyduje kolejność zgłoszeń
 2. nie przyjmują zgłoszeń od osób prywatnych ( prosimy o kontakt ze skrzynek służbowych)
 3. zastrzegają sobie również prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia

Więcej o szczegółach rejestracji pod TYM LINKIEM
Joomlart