CBE Polska

Strategia UE w zakresie wodoru oraz Europejski sojusz na rzecz czystego wodoru

European Commission
Christian Weinberger, Senior Adviser - Advanced Industrial Technologies/ Hydrogen Coordinator, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, European Commission potwierdził swój wykład podczas naszego seminarium "Green Hydrogen from renewable in Poland", które odbędzie się 20 sierpnia 2020 w formule online. Podczas wydarzenia opowie o strategii UE w zakresie wodoru, która dotyczy sposobu wykorzystania jego potencjału dzięki inwestycjom, regulacji, stworzeniu rynku oraz badaniom i innowacji. W latach 2020-2024 planowane jest wsparcie elektrolizerów wodorowych zasilanych energią z OZE o mocy co najmniej 6 GW. Natomiast w latach 2025-2030 wodór musi stać się częścią zintegrowanego systemu energetycznego, z elektrolizerami wodorowymi zasilanymi energią z OZE o mocy co najmniej 40 GW. Więcej
Joomlart