CBE Polska

Technologie wodorowe w systemach kogeneracyjnych

kpmgCytując eksperta - dr Mariusza Kłosa z Politechniki Warszawskiej: "Ogniwa paliwowe dzięki swoim właściwo­ściom mogą zrewolucjonizować globalny sektor energetyczny stając się kluczową technologią do produkcji energii elek­trycznej i ciepła w przyszłości. Ogniwa paliwowe mają wiele zalet, w tym znaczne zmniejszenie emisji szkodliwych substan­cji, a szczególnie dwutlenku węgla, przy bardzo wysokiej sprawności. Wysoka tem­peratura pracy niektórych typów ogniw (dla ogniw MCFC i SOFC jest to odpo­wiednio 650 i ok. 1000°C) daje możliwość pracy w kogeneracji." Analizę tego zagadninia podczas Seminarium online „Perspektywy rozwoju inwestycji kogeneracyjnych i chłodu sieciowego" przeprowadzą Eksperci Działu Doradztwa Biznesowego - Infrastruktura i Energetyka z KPMG: Marek Grzegorzewicz, i Paweł Grzegorzewicz. Więcej..

Joomlart