CBE Polska

Firma Kamstrup dołączyła do grona Partnerów technologicznych na seminarium "Sieci i węzły cieplne - projektowanie, eksploatacja, modernizacja, wykonawstwo”

kamstrupPrzedstawicielka Kamstrup, Katarzyna Stolarczyk, Regionalny Kierownik Sprzedaży, wystąpi podczas seminarium "Sieci i węzły cieplne - projektowanie, eksploatacja, modernizacja, wykonawstwo", które odbędzie się 28 listopada w Warszawie. Prezentacja będzie dotyczyła funkcjonalności nowoczesnych ciepłomierzy. Programowanie liczników na miejscu instalacji oraz moduły komunikacyjne i ich konfiguracje – to kwestie, które zostaną szczegółowo omówione przez prelegentkę. Uczestnicy seminarium będą mieli możliwość wysłuchania, jaka jest rola rejestrów pamięci, odczytu i interpretacji wyników. Słuchaczy z pewnością zainteresuje również część prezentacji dotycząca dokładności i stabilności pomiaru przepływu i częstotliwości integracji. Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu https://cbepolska.pl/pl/sieci-cieplownicze-i-wezly-cieplne.html

Joomlart