CBE Polska

HERDING Polska został Partnerem technologicznym seminarium technicznego „Odpylanie i filtracja przemysłowa”

herdingHerding Polska pokaże w prezentacji, czym się różni filtracja tradycyjna od nowoczesnych rozwiązań filtracyjnych, jakie z tego płyną korzyści dla użytkownika i środowiska naturalnego. A wszytko to na przykładzie dwóch instalacji filtracyjnych: odpylania kotłów WR wraz z węzłem recyrkulacji ciepła spalin oraz niskoemisyjny filtr kancerogennych piasków szklarskich. Herding Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem Firmy Herding Filtertechnik GmbH na Polskę. Oferuje systemy filtracyjne do oczyszczania powietrza z pyłów i emulsji w procesach przemysłowych. Firma jest zorientowana na technologię i podejmowanie najtrudniejszych wyzwań stawianych przez klientów w zakresie rozwiązań filtracyjnych. Zajmujemy się odpylaniem powietrza procesowego we wszystkich branżach przemysłowych. Świadczy pełen zakres usług projektowych, wykonawczych oraz usługi pełnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dostarczanych przez siebie instalacji. Więcej informacji na temat wydarzenia https://cbepolska.pl/pl/seminarium-techniczne-odpylanie-i-filtracja-przemysowa.html

Joomlart