CBE Polska

NESTRO zostało Partnerem Technologicznym podczas Seminarium technicznego pt. „Odpylanie i filtracja przemysłowa”.

NestroGroupFirma NESTRO została Partnerem Technologicznym na naszym Seminarium technicznym pt. „Odpylanie i filtracja przemysłowa”, które odbędzie się 29 sierpnia 2019 roku w Katowicach. NESTRO zajmuje się projektowaniem i montażem systemów odpylania dla przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego oraz branży sortowania odpadów. Już od ponad 40 lat firma rozwija kompleksowe rozwiązania techniki filtracyjnej i odciągowej oraz oferuje szereg nowoczesnych rozwiązań w systemach odpylania, które pozwalają na znaczną oszczędność energii i ciepła. Obok najnowocześniejszej techniki filtracji powietrza, poszerza również swoje działania w kierunku techniki magazynowania w silosach NESTRO oraz systemach wygarniania i automatycznego spalania materiału poprodukcyjnego (trocin, biomasy) w kotłach LIGNOTHERM o mocach od 100 kW do 1000 Kw. Dużym atutem urządzeń NESTRO jest technologia, która umożliwia prostą, tanią i bezpieczną obsługę oraz konserwację. Dzięki tej przewadze technologicznej, NESTRO wyrosło w ostatnim czasie na ważnego partnera projektów w Polsce i Europie Wschodniej, co skutkuje intensywną współpracą ze znanymi producentami maszyn dla przemysłu drzewnego i meblarskiego. Więcej...

Joomlart