CBE Polska

Article Index
Start
Galeria
Partnerzy
Nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju energetyki zawodowej w Polsce

Szanowni Państwo,
20 marca 2018 roku odbyło się spotkanie które w całości poświęcone zostało rozwojowi efektywnych ekonomicznie źródeł energii konwencjonalnej na obszarze województwa śląskiego. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. oraz CBE Polska zaprosiły na specjalistyczne Bezpłatne spotkanie B2B "Nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju energetyki zawodowej w Polsce" w siedzibie Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Wydarzenie skierowane było do przedsiębiorstw branży energetycznej Województwa Śląskiego. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Druga edycja spotkania odbyła się w nowej poszerzonej formule. Oprócz typowo wykładowej części merytorycznej zaproponowaliśmy uczestnikom tzw. spotkania B2B czyli udział w specjalnej strefie indywidualnych i rzeczowych spotkań pomiędzy firmami specjalizującymi się w obszarze szeroko pojętej energetyki.

Była to doskonała okazja do zdobycia nowych kontaktów biznesowych. Jako organizatorzy spotkania, wykreowaliśmy okazję i dogodne warunki do swobodnych rozmów, by były jak najbardziej efektywne dla obu stron. W tym celu, zaaranżowane zostały stoliki przy których można było porozmawiać o następujących zagadnieniach:

 1. Inwestycje, aspekty prawne, finansowanie projektów,
 2. Realizacja i wykonawstwo projektów,
 3. Zespoły prądotwórcze i agregaty,
 4. Urządzenia dla energetyki małej i średniej skali,
 5. Filtry ochrony powietrza,
 6. Systemy IT, automatyki i sterowania w energetyce.


Podczas wydarzenia zaplanowane jest podjęcie następujących dyskusji:
 • Perspektywy rozwoju energetyki zawodowej w Polsce
 • Dyrektywa MCP i IED
 • Nowoczesne technologie energetyczne
 • Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu
 • Paliwa alternatywne
 • Produkcja osprzętu i urządzeń dla energetyki
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze energetyki
 • Energia w odpadach - Wykorzystania RDF-u i biomasy w energetyce i ciepłownictwie
Do udziału zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw branży energetycznej Województwa Śląskiego, w tym:
 • elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni,
 • potencjalnych inwestorów rozważających budowę/modernizację mocy wytwórczych na własne potrzeby,
 • przemysłowych odbiorców energii,
 • dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
 • firm doradczych i inżynieryjnych oferujących produkty dla szeroko pojętej energetyki

Wykłady poprowadzili: Dr inż. Rafał Rajczyk, Ekspert ds. Energetyki i Innowacji, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A, Beata Superson-Polowiec, Kancelaria Prawna Polowiec i Wspólnicy, Wioletta Tratkiewicz, Inżynier Sprzedaży, Horus-Energia, Jerzy Ziaja, Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu.

Serdecznie dziękujemy my za udział w spotkaniu - CBE Polska i Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.Joomlart