CBE Polska

PSE rozpoczęło publiczne konsultacje Regulaminu rynku mocy

Szanowni Państwo,

informujemy, że począwszy od 19 stycznia 2018 r. PSE ogłosiło konsultacje publiczne dla regulaminu rynku mocy. Uwagi do projektu regulaminu będzie można zgłaszać do 9 lutego 2018 r. Przedstawiony do konsultacji publicznych projekt regulaminu rynku mocy w szczegółowy sposób opisuje:
  •     harmonogram procesów rynku mocy;
  •     prawa i obowiązki uczestników rynku mocy;
  •     organizację i przebieg certyfikacji ogólnej, certyfikacji do aukcji głównej i certyfikacji do aukcji dodatkowych;
  •     warunki i sposób prowadzenia aukcji wstępnych i aukcji mocy;
  •     zakres informacji zawartych w rejestrze rynku mocy;
  •     warunki korzystania z rejestru rynku mocy przez uczestników rynku mocy;
  •     procedury związane z dostarczaniem mocy i rozliczaniem jego wykonywania.
Projekt regulaminu rynku mocy, wraz z załącznikami, dostępny jest na stronie internetowej PSE S.A. https://www.pse.pl/-/zaproszenie-do-udzialu-w-konsultacjach-publicznych-regulaminu-rynku-mocy

Jednocześnie zapraszamy do udziału wII edycji Seminarium pt. "Rynek mocy i inne mechanizmy mocowe – możliwości, obowiązki, strategie", które odbędzie się 27 lutego 2018 r. w Warszawie. W gronie prelegentów spotkania m.in: Dr inż. Tomasz Kowalak, Piotr Ciołkowski, Michał Andruszkiewicz i Jan Radziuk z Departamentu Energetyki warszawskiego biura CMS, Michał Zapaśnik z Deloitte Consulting, Tomasz Ziomek z zespołu Praktyki Energetyki i Zasobów Naturalnych w EY, Michał Smyk z PGE Polskiej Grupy Energetycznej i Dr Ewa Mataczyńska z Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są pod TYM LINKIEM.
Joomlart